Sprachcaffe Languages PLUS 2016 PL - page 10

10
Program Uniwersytecki – kroki do Twojego sukcesu!
Program Uniwersytecki
Ze Sprachcaffe możesz osiągnąć poziom językowy, jaki wymagany
jest na wybranej przez Ciebie uczelni. Jeśli chcesz starać się o przy-
jęcie na uniwersytet, powinieneś posiadać: średniozaawansowaną
znajomość języka używanego na uniwersytecie i wszystkie niezbędne
kwalifikacje, wymagane przez uniwersytet na wybranym kierunku.
Wymagania uniwersytetów różnią się w zależności od kraju
i uczelni: kandydaci na studia muszą mieć ukończoną szkołę średnią,
a zainteresowani studiami podyplomowymi muszą posiadać stopień
licencjata.
Wiele kierunków ma również specyficzne wymagania. Kandydaci,
żeby studiować na uczelni wyższej muszą spełniać wymagania
językowe: w Niemczech wymagany jest zdany egzamin DSH lub Test-
DAF. WWielkiej Brytanii, Ameryce Północnej i na Malcie uniwersytety
wymagają zazwyczaj wyniku IELTS na poziomie 6.0 lub certyfikatu
Cambridge Advanced (lub odpowiednika TOEFL) na studia licen-
cjackie 6.5 – 7.0 i certyfikatu Cambridge Proficiency (lub odpo-
wiednika TOEFL) na studia podyplomowe. Przy Foundation Course
wymagany jest wynik IELTS (lub odpowiednik TOEFL) 4.5 - 5.5 (lub
odpowiednik TOEFL).
Nasze kursy przygotowujące pomogą Ci osiągnąć wymagany stopień.
Studenci, którzy uczestniczą w naszym programie ze średnią lub
płynną znajomością języka, zazwyczaj osiągają poziom wymagany
przez uniwersytet w ciągu 24 tygodni.
(Długość: min. 12 tygodni)
Studia w Wielkiej Brytanii
Przykładowe uczelnie:
Queen Mary College University of London, University of Kent,
University of Sussex, University of Brighton, University of Manchester,
University of Central Lancashire, Edinburgh University
Przygotowanie do programu: University Foundation Year.
Koszt:
studenci UE: około 54000 PLN , Non-EU: studenci spoza UE:
około 90 000 PLN.
Opłata rejestracyjna:
1200 PLN
Studia w USA / Kanadzie
Przykładowe uczelnie:
USA:
University of Maine, University of Southern Maine, University
of Vermont, Widener University, Cambridge College, James Madison
University – ISC, Roosevelt University – ISC, Quinnipiac University,
Orange Coast College, Pine Manor College
Kanada:
Thompson Rivers University, Fraser International College, University
of Regina, Royal Roads University, Laurentian University, Cambrian
College, The Art Institute of Vancouver, SAIT – Calgary, MTI Community
College, Sault College
Koszt:
około 28 800 - 60 800 PLN za rok akademicki.
Opłata rejestracyjna:
960 PLN
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...44
Powered by FlippingBook