Sprachcaffe Languages PLUS 2016 PL - page 5

5
48 tygodni
tygodni
24 tygodnie
12 tygodni
6 tygodni
6 tygodni
4 tygodnie
4 tygodnie
2 tygodnie
2 tygodnie
24 tygodnie
12 tygodni
6 tygodni
4 tygodnie
2 tygodnie
12 tygodni
6 tygodni
4 tygodnie
2 tygodnie
48 tygodni
24 tygodnie
12 tygodni
6 tygodni
4 tygodnie
2 tygodnie
4 tygodnie
2 tygodnie
Prof. Dr. Jürgen Beneke
Uniwersytet Hildesheim
Niemcy
Sprachcaffe Languages PLUS
Nauka wszystkimi zmysłami!
Wiele osób, które chciałyby nauczyć się języka, bazuje na doświadczeniach wynie-
sionych ze szkoły i uważa, że nauka nie ma nic wspólnego z przyjemnością. Niektórzy
są nawet zdania, że bez udręki nie można osiągnąć zamierzonych celów, ponieważ
pamiętają zmagania z gramatyką i słówkami z przeszłości. Takie doświadczenia
umacniają przekonanie, iż nauka języka jest żmudna i kosztuje wiele wysiłku. Czy Twoje
własne przeżycia powodowały obawę przed porażką, przed błędami i ośmieszeniem,
strach przed nauczycielem?
W Sprachcaffe Languages PLUS poznasz całkiem inny sposób nauki. Będziesz uczyć
się z przyjemnością, nie tracąc jednocześnie z oczu swoich ważnych celów. Bez stresu
poznasz nowy język metodą wspierającą przyswajanie wiedzy i umiejętność konwer-
sacji, metodą, która dosłownie wzoruje się na dyskusjach w „kawiarni językowej”, gdzie
nie będziesz obawiać się popełnienia błędów. Stąd właśnie pochodzi nazwa
„Sprachcaffe”, będąca grą słów. „Sprach” sugeruje język i komunikację, „caffé”
odnosi się do atmosfery naszych klas.
Sprachcaffe Languages PLUS prowadzi kursy tylko w krajach, gdzie mówi się danym
językiem. W ten sposób dane państwo, miasto i jego mieszkańcy stają się ważną częścią
koncepcji nauczania. Nauka wszystkimi zmysłami - to jest to!
Podczas moich wizyt w szkołach Sprachcaffe Languages PLUS, osobiście przekonałem
się, że powyższe stwierdzenia są prawdziwe.
Prof. Dr. Jürgen Beneke
Profesor Jürgen Beneke wykłada lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Hildesheim
w Niemczech. Jego badania koncentrują się na dydaktyce języków obcych, komunikacji
międzykulturowej i językach specjalistycznych. Profesor Beneke był doradcą rządowym
w Niemczech oraz licznych firm europejskich.
Kurs part time
(10 lekcji / 7,5 godziny tygodniowo, 1 lekcja = 45 minut)
Kurs skierowany jest do tych uczestników, którzy pragną uczyć się języka
i jednocześnie mieć czas wolny, aby poznać jego kulturowe uwarunkowa-
nia. Dwie lekcje dziennie pozwalają na pełne korzystanie z wakacji.
Kurs standardowy
(20 lekcji / 15 godzin tygodniowo, 1 lekcja = 45 minut)
To najlepszy kompromis pomiędzy nauką i wypoczynkiem. Cztery
lekcje dziennie gwarantują odpowiednie efekty nauki, a po południu
pozostaje wiele czasu na zajęcia dodatkowe. Minimalny czas trwania kursu
to tydzień.
Kurs standardowy Plus
(24 lekcje / 18 godzin tygodniowo, 1 lekcja = 45 minut)
Jeśli szukasz bardziej intensywnego kursu, który wciąż pozos-
tawia wystarczająco dużo czasu na zwiedzanie to kurs dla Ciebie!
Do kursu standardowego dodajemy 4 lekcje w tygodniu – 2 skupione
na komunikacji i 2 związane z kulturą danego kraju. Ten kurs jest dostępny
wyłącznie w szkołach w USA.
Kurs intensywny
(30 lekcji / 22,5 godziny tygodniowo, 1 lekcja = 45 minut)
Jeżeli chcesz uczyć się intensywniej i szybciej zdobyć płynność
w posługiwaniu się językiem, to ten kurs jest idealny dla Ciebie.
Kurs superintensywny
(40 lekcji / 30 godzin tygodniowo, 1 lekcja = 45 minut)
Kurs ten jest odpowiedni dla osób, które stawiają sobie wysokie wyma-
gania. Zajęcia trwają osiem lekcji dziennie, od poniedziałku do piątku.
Ten kurs jest polecany szczególnie dla studentów.
Kurs biznesowy
(30 lekcji / 22,5 godziny tygodniowo, 1 lekcja = 45 minut)
Zajęcia składają się z czterech lekcji kursu standardowego oraz dwóch
lekcji koncentrujących się na języku biznesowym.
Kurs indywidualny
Zajęcia indywidualne to najszybszy i najbardziej intensywny sposób uczenia
się i pogłębiania Twojej wiedzy. Przebieg zajęć jest od samego początku
całkowicie determinowany Twoimi potrzebami i wymaganiami. Oczywiście
godziny zajęć są elastyczne, dzięki temu możesz zarezewować dodatkowy
kurs.
Kurs długoterminowy / przygotowujący do egzaminów
(20 lekcji / 15 godzin lub 30 lekcji / 22,5 godziny tygodniowo, 1 lekcja = 45minut)
Więcej informacji o kursie przygotowującym do egzaminów oraz kursie
długoterminowym znajdziesz na stronie 12.
Angielski do celów akademickich (USA & Kanada)
(20 lekcji /15godzin lub30 lekcji /22,5godziny tygodniowo, 1 lekcja=45minut)
Program skierowany do osób, które osiągnęły już średnio- lub zaawan-
sowany poziom znajomości języka a ich celem jest zdobycie poziomu
uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej lub
uniwersytetu w USA lub Kanadzie. Większość lekcji skoncentrowana jest
na nauce i ćwiczeniach języka akademickiego.
Rozwiń skrzydła:
Chciałbyś rozumieć i wyrażać
się w języku obcym wyko-
rzystując również niuanse
językowe. Chcesz posługiwać
się językiem przy przedstawia-
niu skutecznych prezentacji.
Możliwe, że będziesz chciał
wykorzystywać język w celach
naukowych.
Rozkręć się:
Chcesz wyrażać się bez
wysiłku i bez konieczności
myślenia w swoim języku
ojczystym. Starasz się rozu-
mieć rozmawiających ze sobą
oraz w mediach native speak-
erów i próbujesz wysławiać
się w podobny sposób
Przyspiesz:
Chciałbyś z łatwością oraz
większą
płynnością
roz-
mawiać z native speakerami.
Chcesz komunikować się
spontanicznie i skutecznie
na tematy ogólne i/lub
abstrakcyjne
Sięgnij dalej:
Twoim celem jest radzenie
sobie w większości sytuacji
posługując
się
językiem
obcym. Chcesz z łatwością
wyrażać swoje myśli i opinie
na wiele tematów posługując
się rozwiniętym słownictwem
i gramatyką.
Rób postępy:
Twoim celem jest nauczenie
się
często
używanych
wyrażeń,
rozmawianie
o
swoim
życiu,
pracy,
rodzinie i innych codziennych
tematach
Wystartuj:
Chcesz
umieć
mówić
o sobie, zadawać pytania
i odpowiadać na proste
pytania, znać podstawowe
zwroty oraz komunikować się
z innymi prostym językiem
wykorzystując podstawową
gramatykę i słownictwo.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...44
Powered by FlippingBook