Sprachcaffe Languages PLUS 2017 PL - page 11

11
Wymagania:
Wiek 18-30 lat (18-38 lat w USA)
• Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Australii, Chile, Kostaryki, Hong Kongu, Arabii Saudyjskiej, Nowej Zelandii,
Norwegii, Szwajcarii, Tajwanu lub Ukrainy (zastrzegamy sobie prawo do zmian)
• Minimalny poziom znajomości języka obcego po ukończeniu kursu – B2
• Ukończona przynajmniej II klasa szkoły średniej
• Dobry stan zdrowia i zaświadczenie o niekaralności
• W USA wymagane jest aby zatrudnienie w ramach programu pokrywało się z dziedziną wykształcenia. Do programu kwalifikują się osoby
obecnie studiujące, które ukończyły co najmniej połowę programu studiów lub absolwenci szkół wyższych do 12 miesięcy po ukończeniu
edukacji.
Au-Pair / Demi-Pair
Jako au-pair staniesz się częścią życia rodziny i będziesz uczestniczyć
w ich codziennych zadaniach m.in. w zakupach czy zajmowaniu się
dziećmi. Aby mieć pewność, że odpowiednio dobrze znasz język kraju,
który wybrałeś, najpierw będziesz uczestniczyć w naszym kursie, a nas-
tępnie znajdziemy najbardziej dopasowaną do Ciebie rodzinę. Jako
au-pair poznasz z bliska wybraną kulturę, szybko podszkolisz język i
poznasz przyjaciół. Czasami rodziny proszą au-pair, aby uczyć ich dzieci
swojego języka. Zobaczysz, jak korzystny dla obu stron jest program
‘Au pair’.
Praca jako demi-pair polega w zasadzie na tym samym, co praca au-
pair. Jedyna różnica jest taka, że jako demi-pair masz więcej czasu,
który możesz wykorzystać na naukę języka obcego lub inne osobiste
plany.
Minimalna długość kursu językowego: 12 tygodni
Opłata rejestracyjna (w PLN):
Kurs języka medycznego
Zdobądź niesamowite doświadczenia w niemieckiej służbie
zdrowia. W kraju brakuje wykwalifikowanego personelu medycz-
nego, dlatego też intensywne przygotowanie językowe w połącze-
niu z naszym programem otworzy Ci drzwi do pracy w Niemczech.
Zdobędziesz również cenne doświadczenie w pracy w dużych szpi-
talach. Pomożemy Ci przejść przez proces aplikacyjny i zajmiemy się
wszystkimi formalnościami.
Minimalna długość kursu językowego: 12 tygodni
Opłata rejestracyjna (w PLN):
Praca społeczna
Poprzez wolontariat przyczynisz się do dokonywania ważnych
zmian w społeczeństwie, w którym przebywasz. Poznasz ludzi
o podobnym nastawieniu, zdobędziesz cenne doświadczenie
i poprawisz swoje umiejętności językowe, nie wspominając
o wzbogaceniu swojego CV i lepszych perspektywach
zawodowych. Sprachcaffe oferuje różnorodne miejsca, w których
można odbyć wolontariat. Świetnym przykładem jest praca
w domu dziecka w Meksyku. Nasza szkoła językowa w Playa del
Carmen zadba, byś posługiwał się językiem hiszpańskim na od-
powiednim poziomie. A może chciałbyś nauczać języka w Pekinie?
Minimalna długość kursu językowego: 12 tygodni
Opłata rejestracyjna (w PLN):
USA
2440
ANGLIA
1475
KANADA
1904
EUROPA
1778
USA
6130
MEKSYK
2678
KANADA
4784
CHINY
2440
NIEMCY
2678
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...72
Powered by FlippingBook