Sprachcaffe Languages PLUS 2017 PL - page 7

Profesjonalna kadra lektorów
To nie przypadek, że jesteśmy w czołówce nauczania języków przez
ostatnie 30 lat. Wierzymy, że nasi lektorzy to nasz główny atut – po-
siadają odpowiednie kwalifikacje i cechuje ich profesjonalizm. Wszyscy są
zmotywowani oraz zobowiązani do utrzymania najwyższego standardu
nauczania. Nasi lektorzy wykorzystują określoną strukturę nauczania tak,
aby uwzględnić wszystkie potrzeby uczniów.
Fakultet / Study Club / inne kursy
10 lekcji, 7,5 godziny tygodniowo
1 lekcja = 45 minut
W trakcie naszych kursów specjalistycznych, możesz równocześnie uczyć
się języka obcego i zgłębiać wybrane dyscypliny. Do wyboru oferujemy:
CV & rozmowy kwalifikacyjne, Sprzedaż i marketing, Negocjacje w biznesie,
Sztuka prezentacji (Malta, Anglia, USA, Kanada), Kurs łączony (Frankfurt, Rabat,
Montreal), Salsa (Playa del Carmen, Hawana), Gotowanie (Playa del Carmen,
Kalabria), Nurkowanie (Hawana),Taichi i kursmalowania (Pekin), Kwintesencja
włoskości (Kalabria), Italian Cool Tour (Florencja).
Kurs indywidualny
10 lekcji, 7,5 godziny tygodniowo
1 lekcja = 45 minut
Zajęcia indywidualne to najszybszy i najbardziej intensywny sposób
uczenia się i pogłębiania wiedzy. Przebieg zajęć jest od samego początku
całkowicie determinowany Twoimi potrzebami i wymaganiami.
Oczywiście godziny zajęć są elastyczne, dzięki temu możesz zarezer-
wować dodatkowy kurs.
Kurs długoterminowy /
przygotowujący do egzaminu
20 lekcji / 15 godzin lub
30 lekcji / 22,5 godziny tygodniowo
1 lekcja = 45 minut
Więcej informacji o kursach przygotowujących do egzaminów oraz kur-
sach długoterminowych znajdziesz na stronie 12.
Kurs biznesowy
20 lub
30 lekcji / 15 lub 22,5 godziny tygodniowo
1 lekcja = 45 minut
W trakcie wszystkich lekcji w ciągu dnia poruszane są tematy
dotyczące języka biznesowego.
Kurs superintensywny
40 lekcji / 30 godzin tygodniowo
1 lekcja = 45 minut
Kurs ten jest odpowiedni dla osób, które stawiają sobie wysokie
wymagania. Zajęcia trwają osiem lekcji dziennie, od poniedziałku
do piątku. Ten kurs jest polecany szczególnie dla studentów.
tygodni
6 tygodni
4 tygodnie
2 tygodnie
48 tygodni
24 tygodni
12 tygodni
Rozwiń skrzydła:
Chciałbyś rozumieć i wyrażać
się w języku obcym, wyko-
rzystując również niuanse
językowe. Chcesz posługiwać
się tym językiem przy przed-
stawianiu skutecznych pre-
zentacji. Możliwe, że będziesz
chciał wykorzystywać język
do celów naukowych.
48 tygodni
24 tygodnie
12 tygodni
6 tygodni
4 tygodnie
2 tygodnie
Rozkręć się:
Chcesz bez wysiłku wyrażać
swoje myśli w obcym języku.
Starasz się rodzimych mów-
ców tego języka i próbujesz
wysławiać się w podobny
sposób.
24 tygodnie
12 tygodni
6 tygodni
4 tygodnie
2 tygodnie
Przyspiesz:
Chciałbyś z łatwością oraz
większą
płynnością
roz-
mawiać z native speake-
rami. Chcesz komunikować
się spontanicznie i sku-
tecznie na tematy ogólne
i abstrakcyjne.
12 tygodni
6 tygodni
4 tygodnie
2 tygodnie
Sięgnij dalej:
Twoim celem jest radzenie
sobie w większośći sytuac-
ji, posługując się językiem
obcym. Chcesz z łatwością
wyrażać swoje myśli i opinie
na wiele tematów przy uży-
ciu rozwiniętego słownictwa
i gramatyki.
Początkujący
Miałeś mały kontakt z językiem
obcym podczas edukacji lub w pracy.
A1
-
Podstawowy
Posługujesz się językiem
podczas codziennych zajęć, używając podstawowych
konstrukcji gramatycznych. Rozumiesz proste
wiadomości i polecenia.
A2
-
Niższy średniozaawansowany
Radzisz
sobie w spontanicznych rozmowach, w różnych
sytuacjach, piszesz listy i czytasz proste artykuły
w gazetach.
B1
-
Średniozaawansowany:
Dobrze rozumiesz
niespecjalistyczne teksty, posługujesz się bardzo
dobrze gramatyką.
B2
-
Wyższy średniozaawansowany
Możesz
dyskutować na codzienne tematy i uczestniczyć
w konwersacji. Rozpoznajesz ponadto niuanse
językowe.
C1
-
Zaawansowany
Porozumiewasz się płynnie
i pewnie, tylko w pewnych sytuacjach brakuje Ci
słownictwa. Potrafisz płynnie wyrazić swoją opinię
i ją argumentować.
C2
-
Biegły
Znając perfekcyjnie gramatykę
i słownictwo, porozumiewasz się prawie tak płynnie
jak native speaker.
Obecny poziom
6 tygodni
4 tygodnie
2 tygodnie
Rób postępy:
Twoim celem jest nauczenie
się
często
używanych
wyrażeń,
rozmawianie
o swoim życiu, pracy, ro-
dzinie i innych codziennych
tematach.
Twój cel
7
Stopnie do sukcesu:analiza twojego obecnego poziomu
Przed rozpoczęciem kursu napiszesz test językowy obejmujący gramatykę
oraz słownictwo. Da nam to pewność, że znajdziesz się w odpowiedniej
grupie zaawansowania. Tabela poniżej wskazuje proponowaną długość
kursu, jaka zapewni osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. Tabela
sporządzona jest w oparciu o kurs intensywny, 30 godzin tygodniowo
(1 lekcja = 45 minut).
Oczywiście czas trwania kursu zależy m.in. od indywidualnych umiejęt-
ności, wieku, szybkości uczenia się oraz innych czynników. Zwykle nauka
na jednym poziomie trwa 12 tygodni, czasami jednak zdarza się uzyskać
kolejny poziom już po 8 tygodniach. .
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...72
Powered by FlippingBook