Sprachcaffe Languages PLUS U20 2017 PL - page 4

Wprowadzenie
Wyżywienie
Próbowanie lokalnych potraw stano-
wi ważną część odkrywania nowego
kraju i jego kultury. Uczniowie mają
zapewnione śniadanie, kolację i ciepły
lunch lub pakiet lunchowy (składa-
jący się z kanapki, napoju i deseru).
Uczniowie zawsze mają możliwość,
żeby spróbować typowego posiłku
dla kraju, który odwiedzają. Przekąski
i napoje między posiłkami uczniowie
mogą zakupić we własnym zakresie.
Alergie / diety
Każdego
roku
przyjmujemy
w naszych szkołach tysiące uczniów.
Mamy ponad 30 lat doświadczenia
w przyjmowaniu kursantów z bardzo
zróżnicowanymi
wymaganiami
żywieniowymi.
Poinformuj nas o alergiach lub spec-
jalnych wymaganiach odnośnie
diety przy dokonywaniu rezer-
wacji. Poinformormuj nas również
o przyjmowanych lekach.
Informacje te przekażemy opiekunom
i rodzinie goszczącej. W zależności
od rodzaju alergii i / lub wymagań
żywieniowych, możemy poprosić
o dopłatę na pokrycie dodatkowych
kosztów związanych z zapewnieniem
specjalnych posiłków.
Podczas transferu uczniowie mają
możliwość, żeby nawiązać nowe
znajomości. Zazwyczaj zakwate-
rowanie jest możliwe dla uczniów
w dniu przyjazdu po południu,
natomiast w dniu wyjazdu należy
opuścić pokój rano. Uczniowie mogą
zostać poproszeni o wpłatę kaucji
za klucze, jeśli wybrali zakwate-
rowanie w rezydencji. Kaucja zos-
tanie zwrócona w dniu wyjazdu.
Dzień przyjazdu i wyjazdu
Zazwyczaj dzień przyjazdu jest
w niedzielę, a wyjazdu w sobotę.
Prosimy o zwrócenie na to uwagi
przy dokonywaniu rezerwacji przelo-
tu. Dodatkowy nocleg dostępny jest
tylko na zapytanie!
Przyjazd i transfer
Nasze programy U20 oferują pełen
pakiet – uczniowie są w dobrych
rękach od początku do końca poby-
tu. Uczniowie są odbierani z lotnis-
ka po przylocie i zawożeni do miej-
sca zakwaterowania. Dane dotyczące
przelotu należy nam przekazać
najpóźniej na cztery tygodnie przed
rozpoczęciem kursu. W zależności
od miejsca obowiązują różne godziny
transferów, a szczegółowe informacje
znajdują się w tym katalogu na stro-
nie wybranej szkoły.
Uczniowie podróżują na lotnisko
i z lotniska wraz z innymi kursantami
z różnych krajów.
Asysta dla nieletnich
Wybierając naszą usługę asysty
dla nieletnich, rodzice otrzymują
zwyprzedzeniem informacje z imieniem
i nazwiskiem, numerem telefonu oraz
adresem kierowcy odpowiedzialnego
za transfer. Usługę asysty dla nieletnich
możemy zaoferować wyłącznie jeśli jest
wymagana przez linie lotnicze, którymi
będzie leciał uczeń.
Podróż
Dzień
Przyjazd
Niedziela
Rozpoczęcie kursu
Poniedziałek
Wyjazd
Sobota
Zobacz nasz filmik:
4
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...52
Powered by FlippingBook