Sprachcaffe Languages PLUS U20 2017 PL - page 9

Szkoła średnia w Toronto lub Montrealu
Spędź rok szkolny pośród native
speakerów języka angielskiego
w Ameryce Północnej i poznaj tam-
tejszy system nauczania. Sprachcaffe
zadba o to, by Twój poziom języka
był wystarczająco dobry, aby dostać
się do kanadyjskiego liceum. Po zda-
niu egzaminów końcowych, będziesz
nawet mógł aplikować do kanadyj-
skich college’ów i uniwersytetów.
Długość:
Nasza oferta nauki w szkole śred-
niej obejmuje cały rok szkolny. Data
rozpoczęcia zależy od konkretnej
szkoły. Zazwyczaj jest to wrzesień
lub styczeń. Długość kursu językowe-
go przygotowującego do nauki
w szkole (minimum 12 tygodni)
zależy od Twojego wyjściowego
poziomu zaawansowania.
Wymagania wstępne:
• Ukończona II lub III klasa
szkoły średniej w Twoim kraju
• Znajomość języka angielskiego
na poziomie B2
• Pozwolenie na naukę w Kanadzie.
Proces aplikacyjny:
• Wyślij do nas swoją aplika-
cję wraz z transkryptem ocen i lis-
tem rekomendacyjnym ze szkoły.
Usługa
Cena w PLN
12 tygodni intensywnego kursu angielskiego w Toronto lub w Montrealu
(30 lekcji / tydzień) + zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym, pełne wyżywienie i transfer z lotniska
od 24 096
Każdy dodatkowy tydzień kursu i zakwaterowania
od 1 888
Rok w szkole średniej (szkoła publiczna) – od września do czerwca
+ 51 200
Semestr w szkole średniej (szkoła publiczna) – od września do stycznia lub od lutego do czerwca
+ 25 600
Rok w szkole średniej (szkoła prywatna) – od września do czerwca
+ 70 400
Pakiet opieki (numer alarmowy, prywatne konsultacje z doradcą zawodowym, raporty postępów w nauce dla rodziców na koniec
semestru)
+ 2 560
Ubezpieczenie / tydzień
+ 80
• Otrzymasz od nas spersonalizowa-
ny plan nauczania i wspólnie usta-
limy długość kursu językowego.
• Zapłać
40%
pełnej
kwoty
za kurs, wtedy wystawimy Ci ‘Let-
ter of Acceptance’ potrzebny
do uzyskania odpowiedniej wizy.
• Jeśli Twój wniosek wizowy zosta-
nie odrzucony zwrócimy Ci koszty
z wyjątkiem bezzwrotnej opłaty re-
jestracyjnej w wysokości 2240 PLN.
Ceny:
Wybierz
program
i
termin,
który najbardziej Ci odpowiada.
Ceny
i
terminy
po-
dane są w poniższej tabeli.
Szkoła średnia
9
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...52
Powered by FlippingBook