Warunki rezerwacji

1.Rezerwacja: Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, zeskanować i odesłać go mailem pod adres: info.polska@sprachcaffe.com. Jednocześnie należy wpłacić zaliczkę w wysokości 20% kwoty całkowitej. Możliwa jest też wpłata całości kwoty.

W przypadku błędów na stronie kwota może zostać poprawiona.

Odsyłając wypełniony i podpisany formularz rezerwacyjny, Klient zamawia zgłoszone usługi i zgadza się z warunkami rezerwacji. Po otrzymaniu od Klienta rezerwacji i zaliczki oraz akceptacji przez szkołę wyślemy potwierdzenie zgłoszenia oraz rachunek. Informacje dodatkowe i adres zakwaterowania zostaną wysłane Klientowi po pełnej wpłacie, która musi nastąpić najpóźniej na 4 tygodnie przed wyjazdem.

2. Zmiana rezerwacji: Za wszelkie zmiany w rezerwacji (np. daty przyjazdu, zakwaterowania itp.) dokonane do 28 dni przed rozpoczęciem wyjazdu zostanie pobrana opłata dodatkowa w wysokości 265 PLN (w USA zgodnie z ACCET i lokalnymi przepisami stanowymi). Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, ale nie możemy zagwarantować uwzględnienia zmian. Przy zmianach zgłoszonych później, koszty zmiany warunków mogą przekroczyć 265 PLN.

3. Rezygnacja: W przypadku rezygnacji z wyjazdu, klient zostanie obciążony następującą opłatą rezygnacyjną:

Świat Kanada

do 16 dni przed: 10%, max: 1200 PLN 10%, max 1190 PLN

USA

Opłaty bezzwrotne, max 670-1300 PLN, w zależności od szkoły (opł. rejestracyjna, rezerwacyjna, kurier)*

3 - 15 dni przed: 50%, max: 2400 PLN 30%, max. 2380 PLN

USA

Opłaty bezzwrotne, max 670-1300 PLN, w zależności od szkoły (opł. rejestracyjna, rezerwacyjna, kurier) + 1 tydz. zakwaterowania*

2 dni przed: 90%, max: 4800 PLN 30% max. 3800 PLN

USA

Opłaty bezzwrotne, max 670-1300 PLN, w zależności od szkoły (opł. rejestracyjna, rezerwacyjna, kurier) + 2 tyg. zakwaterowania*

Po rozpoczęciu: 100%, max: 5760 PLN

Zgodnie z zasadami ACCET i odpowiedniego stanu w U.S. lub Kanady +2 tyg. zakwaterowania

Oferujemy dodatkowe ubezpieczenie od rezygnacji w wysokości 2% całkowitej wartości wyjazdu (minimum 265 PLN). Ubezpieczenie od rezygnacji musi zostać opłacone przy składaniu rezerwacji i dotyczy wyłącznie rezygnacji z powodów zdrowotnych (wymagane pisemne potwierdzenie od lekarza). W rzadkich przypadkach, gdy nie ma możliwości utworzenia grupy ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń na ten sam poziom zajęć, szkoła zapewni kurs o zmniejszonej liczbie lekcji w niewielkiej grupie (kurs standardowy = 12 lekcji / kurs intensywny = 18 lekcji lub kurs standardowy + 3 lekcje indywidualne).

Minimalna liczba kursantów to 4 osoby. W rzadkich przypadkach, które zmusiłyby szkołę do anulacji, zwrócimy Klientowi wszystkie opłaty wniesione za usługi Sprachcaffe Languages PLUS.

4. Wiza: Aby otrzymać list potwierdzający przyjęcie do szkoły (Letter of Acceptance) wymaga przez ambasadę do celu wydania wizy, należy wpłacić 40% całkowitej wartości wraz z bezzwrotną opłatą dodatkową w wysokości 220 PLN (w USA i Kanadzie opłata ta jest wliczona w opłaty rejestracyjne); może być wymagana bezzwrotna opłata za wysyłkę. W przypadku odmowy wydania wizy, aby otrzymać pełen zwrot za wyjazd pomniejszony o opłaty dodatkowe, wymagane jest przedstawienie listu odmownego z ambasady, najpóźniej 15 dni przed wyjazdem. Po tym terminie uznajemy uczestnictwo w kursie jako potwierdzone i będą pobierane normalne opłaty za rezygnację/zmianę rezerwacji. W przypadku, gdy wiza nie zostanie wydana na 16 dni przed terminem wyjazdu, zdecydowanie zalecamy przesunięcie wyjazdu. W takim przypadku nie będzie pobrana opłata za pierwszą zmianę rezerwacji.

5. Akceptowane formy płatności: Przelewem bankowym: numer konta bankowego będzie podany na rachunku. Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu. Opłaty bankowe za przelew ponosi wpłacający. Kartą kredytową lub Paypall: Po zgłoszeniu chęci płatności kartą wyślemy odpowiedni formularz. Należy go wypełnić, podając nazwę i numer karty, datę ważności oraz podpis. Za płatność kartą pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 2% wartości transakcji.

6. Ubezpieczenie: Za jakiekolwiek wypadki, choroby, utraty dóbr osobistych czy zmiany w stanie zdrowia kursanta powstałe przed lub podczas kursu nie ponosi odpowiedzialności ani agent, ani organizator wyjazdu, ani szkoła. Dlatego zdecydowanie zalecamy wykupienie ubezpieczenia podróżnego (w tym: KL, OC, NW, Deportacja: podstawowa ochrona od 7,20 PLN od od osoby dziennie plus koszt obsługi w wys. 72 PLN).

7. Odpowiedzialność: Rodzice osób niepełnoletnich zgadzają się, że ani Sprachcaffe Languages PLUS, ani rodziny goszczące nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzone przez dziecko szkody czy problemy spowodowane nieumyślnie lub umyślnie przez nieletnich kursantów podczas pobytu. Rodzice i niepełnoletnie dzieci uznają i akceptują prawo oraz zwyczaje panujące w odwiedzanym kraju.

8. Prawa do wizerunku i materiałów filmowych: Zgadzając się z naszymi ogólnymi warunkami rezerwacji, Klient akceptuje, że Sprachcaffe Languages Plus ma prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów oraz nagrań dźwiękowych, które powstały podczas kursu językowego. Materiał ten może zostać bezpłatnie wykorzystany przez nas do celów promocyjnych bez potrzeby dodatkowego zezwolenia od Klienta.

9. Wyłączenie odpowiedzialności: Wszystkie informacje tu podane są prawdziwe w momencie ich publikacji, jednak ich treść może być aktualizowana. Rezerwujemy sobie prawo do odmowy przyjęcia bądź wydalenia ucznia ze szkoły / zakwaterowania bez zwrotu kosztów z powodu złego zachowania lub niezadowalającej frekwencji. Szkoła oczekuje, że uczeń będzie przestrzegał ustalonych zasad. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i poprawek.

10. Operatorem wyjazdów edukacyjnych jest firma SPRACHCAFFE Reisen GmbH z siedzibą we Frankfurcie i SCIH Limited z siedzibą w Pembroke na Malcie. Oficjalnym reprezentantem SPRACHCAFFE Reisen i SCIH Limited w Polsce jest Sprachcaffe Languages Plus Polska sp. z o. o.

SPRACHCAFFE Reisen GmbH

Gartenstr. 6 60594 Frankfurt/M.

Tel: (069) 61 09 120

Faks (069) 61 09 1299

info@sprachcaffe.com

www.sprachcaffe.com

HRB 25400 Frankfurt

Dla Twojego bezpieczeństwa mamy wszystkie prawnie wymagane polisy ubezpieczeniowe touroperatora.

11. Polecamy dokupienie u nas ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży. Chroni ono przed ewentualnymi kosztami rezygnacji z podróży.