🌼 Ưu đãi khi nhập học mùa xuân 🌼

Lên kế hoạch học tập của bạn ngay hôm nay để nhận ưu đãi từ Sprachcaffe nhé!

Thông tin khóa đào tạo phương pháp giảng dạy ngôn ngữ

Khóa đào tạo phương pháp giảng dạy ngôn ngữ được thiết kế để giáo viên hiểu rõ hơn và khám phá kiến ​​thức chuyên sâu về những cách khác nhau mà họ có thể dạy ngôn ngữ. Khóa học có nhiều chủ đề từ phương pháp giao tiếp, giảng dạy ngôn ngữ mới , phương pháp tiếp cận toàn diện, kỹ thuật giảng dạy, tips và công cụ để áp dụng vào việc giảng dạy. Một điểm đặc biệt của khóa học này là yếu tố thực hành giảng dạy, cho phép người tham gia thực hành những gì họ học được trong khóa học bằng cách áp dụng vào các lớp học trực tiếp tại trường. Ngoài ra còn có hai điểm trong khóa học mà người tham gia có cơ hội quan sát các bài học từ các giáo viên năng động và giàu kinh nghiệm tại SPRACHCAFFE để lấy cảm hứng và tập trung vào một số phương pháp và kỹ thuật giảng dạy nhất định khi họ thực hiện điều này. Phản hồi sẽ được cung cấp bởi giảng viên trong suốt khóa học.

Giảng viên giàu kinh nghiệm

Các giảng viên giàu kinh nghiệm cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ từng cá nhân tham gia khóa học

Giáo dục tương tác

Trải nghiệm học tập tương tác, cho phép người học tích cực tham gia vào các hoạt động học tập và áp dụng kiến ​​thức mới vào thực tế.

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo được thiết kế để đáp ứng nhu cầu và mục tiêu của từng giáo viên, và cách giảng dạy của giáo viên.

Thời gian linh động

Thời gian học linh động phù hợp với lịch trình bận rộn của giáo viên, có lớp đào tạo trực tuyến hoặc trực tiếp và lịch riêng cho cá nhân hoặc nhóm.

Thông tin khóa học


Ngày khai giảng 2023
Malta / English
18th Sep - 29th Sep
20th Nov - 01st Dec
Frankfurt
English: 23rd Oct - 03rd Nov
German: 20th Nov - 01st Dec

Lịch Học:
Monday to Friday
Session 1: 09:00 until 10.30
Session 2: 10:45 until 12:15
Session 3: 13:00 until 14:30
Số lượng học viên:Tối đa 5 - 7
2 tuần, 30 bài học/tuần (60 bài học) bao gồm:
• 9 bài học quan sát cách giảng dạy với học viên trực tiếp
• 3 bài thực hành giảng dạy với học viên (3 slots, mỗi slot 45 phút)
• 3 bài học với các giảng viên giàu kinh nghiệm tại SC
Yêu cầu
• Giáo viên đang tham gia dạy ngôn ngữ
• Đã từng có kinh nghiệm giảng dạy

Yêu cầu khóa học

Học viên cần vượt qua bài kiểm tra cuối kỳ, tham gia thực hành và tham gia ít nhất 80% thời lượng học bao gồm: input sessions, peer observations, guided observations, và thực hành giảng dạy để có thể nhận chứng nhận Teaching Methodologies Course.

Section 1: Developing Teaching Practice

Trong chương trình đào tạo, các giáo viên sẽ có cơ hội tham gia vào thực hành giảng dạy, bao gồm khoảng thời gian 30 phút với những người học , sau đó là giảng dạy thực tế 45 phút với học viên. Ngoài ra, 45 phút của phần 1 (ngày 3) từ 13:45-14:30 sẽ được dành để hướng dẫn học viên cách lập kế hoạch và chuẩn bị bài học, cho phép học viên áp dụng các kỹ năng và kiến ​​thức mới vào thực tế.

Section 2: Written Assignment

Các học viên phải viết báo cáo hàng ngày ngay từ những ngày đầu tiên, bao gồm các yếu tố lý thuyết và thực tiễn cũng như cách áp dụng kiến thức vào thực tế giảng dạy của họ. Học viên sẽ nhận được hướng dẫn về cách tổ chức và điều chỉnh những gì họ học được từ việc quan sát giáo viên và bạn bè, và cách cải tiến cho các buổi học trong tương lai.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc khóa học?

Liên hệ chúng tôi