Pawel Sarewicz

ในปี 2014 ผมเป็นหนึ่งในนักเรียนของที่นี่ เเละรู้สึกประทับใจมากกับวิธีสอนของคุณครูที่นี่  โรงแรมที่พักที่นี่ ราคาถูก สะอาด ห้องอาหารให้บริการดีเเละ อาหารอร่อย เเละค่าครองชีพที่นี่ก็ถูกมาก ผมชอบปักกิ่งมาก เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวให้ไปเยื่อมชมมากมาย ปักกิ่งจึงเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมาก ระดับภาษาจีนของผมอยู่ในระดับดี และพัฒนาได้ดีขึ้นมากๆครับ
Pawel Sarewicz