เปิดรับสมัครนักเรียนปี 2024

Click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดเอกสารโบรชัวร์ได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลย!

คลิก

เมื่อจองหลักสูตรออนไลน์กับเรา, คุณจะได้รับส่วนลด 5% สำหรับการเรียนลงเรียนภาษาในครั้งต่อไป!

General terms and conditions for online language courses
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับหลักสูตรเรียนภาษาออนไลน์

โปรดอ่านและทำความเข้าใจตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป สำหรับหลักสูตรเรียนภาษาออนไลน์ของเรา เมื่อคุณได้เสร็จสิ้นการลงทะเบียนเรียนแล้ว นั้นหมายความว่าคุณได้ยืนยันว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับหลักสูตรเรียนภาษาออนไลน์ของ Sprachcaffe แล้ว

ลงทะเบียนเรียน (Enrolment)

ส่งใบสมัครของคุณ, พร้อมทำความเข้าใจที่จะใช้บริการและเงื่อนไขการจองคอร์สเรียน หลังจากที่เราได้รับใบสมัครของคุณแล้วเราจะส่งใบการยืนยันการลงทะเบียนและใบการชำระค่าเล่าเรียนให้กับคุณทราบ เอกสารต้อนรับสำหรับนักเรียนใหม่ พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ จะถูกส่งไปให้หลังจากที่คุณชำระยอดเงินคงเหลือทั้งหมดแล้ว การชำระค่าเรียนเต็มจำนวน ต้องชำระภายใน 4 สัปดาห์ก่อนเริ่มเรียนจึงจะถือว่าลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์

การชำระเงิน (Payment)

 • การชำระเงินผ่านการโอนจากธนาคาร (Bank Transfer) : สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในใบเรียกเก็บเงิน
  โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมายังโรงเรียน นักเรียนจะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมของธนาคารทั้งหมด
 • การชำระด้วยบัตรเครดิต (Credit Card) : เมื่อผู้สมัครแจ้งว่าจะชำระด้วยบัตรเครดิต
  ทางโรงเรียนจะส่งแบบฟอร์มเพื่อให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดของบัตร ได้แก่ ชื่อของเจ้าของบัตร หมายเลขบัตร วันหมดอายุบัตร พร้อมลายเซ็นต์ โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการจ่ายด้วยบัตรเดรดิต 2 %

การเปลี่ยนแปลงการบริการ (Changes in services)

 • SPRACHCAFFE มีสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนผู้ฝึกสอนที่ประกาศเป็นผู้ฝึกสอนที่เทียบเท่าได้ หากมีเหตุผลสำคัญบางประการ
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ฝึกสอนเจ็บป่วย, ในกรณีที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ หากทางโรงเรียนไม่สามารถสร้างหลักสูตรกลุ่มได้เนื่องจากจำนวนนักเรียนในระดับเดียวกันไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนจะจัดชั้นเรียนขนาดเล็ก สำหรับจำนวนบทเรียนที่ลดลงแทน (คอร์สเรียน standard = 12 lessons / intensive = 18 lessons, i.e. standard + 6 one to one lessons). โดยจำนวนนักเรียนคือ 4 คน, หากเกิดในภายใต้สถานการณ์ที่ยากที่เราถูกบังคับให้ยกเลิกคลาสนั้น ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ได้ชำระสำหรับ SPRACHCAFFE จะได้รับการคืน (หมายเหตุ: อาจจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนไม่ได้รับคือ อาทิค่าส่วนต่างอื่นๆ หากมี
 • การอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงและการเบี่ยงเบนข้อกำหนดของการบริการแต่ละรายการจากเนื้อหาที่ตกลงกัน ซึ่งจำเป็นหลังจากสรุปสัญญาและไม่ได้เกิดจากเราซึ่งขัดต่อเจตนาที่ดี โดยมีเงื่อนไขว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการเบี่ยงเบนข้อกำหนดนั้นไม่มีนัยสำคัญและไม่ได้ทำให้การออกแบบโดยรวมของการบริการเสียหาย
 • การชี้แจงรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการที่ตกลงตามสัญญานั้น ควรได้ให้การแจ้งด่วนหากเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันที หากผู้สมัครเรียนร่วมกล่าวโทษโดยไม่ได้รายงานข้อบกพร่องตามกำหนด และหาก SPRACHCAFFE ไม่ได้รับโอกาสในการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น, การบริการจะไม่เข้ารวมการลดราคา

การหยุด (Interruptions)

การหยุดชะงักเนื่องจากเกิดการเจ็บป่วยและ/หรือมีวันหยุดในหลักสูตรต่อเนื่อง (เช่น ชั้นเรียนภาคค่ำ) เป็นไปได้หลังการจัดการ ซึ่งเราไม่มีสิ่งใดทดแทนบทเรียนที่ขาดไปได้

การนัดหมายสำหรับแต่ละบทเรียนจำเป็นต้องยกเลิกล่วงหน้าภายใน 48 ชั่วโมง!

บริการและข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพ (Service & Performance Defects)

ผู้เข้าร่วมจะเข้าสู่ห้องฝึกอบรมเสมือนจริง ตามวันเวลาที่กำหนดตามข้อมูลในการยืนยันการลงทะเบียน หรือในพื้นที่เข้าสู่ระบบ มีการระบุข้อกำหนดทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมไว้ด้วย ไม่ว่าในกรณีใด ผู้เข้าร่วมต้องมีอินเทอร์เน็ตที่เสถียรพอต่อการเชื่อมต่อ เบราว์เซอร์ทั่วไป หรือโทรศัพท์มือถือแบบ Android หรือ iOS หรืออาจจำเป็นต้องติดตั้งปลั๊กอินหรือแอพเพิ่มเติม


ในการเริ่มต้นหลักสูตรภาษาออนไลน์, ผู้เข้าร่วมจะต้องตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ของตนเองด้วยความช่วยเหลือของ Cisco Test Meetings (https://www.webex.com/test-meeting.html) หากการตรวจสอบแสดงว่าระบบไม่เพียงพอ ผู้เข้าร่วมต้องทำความแน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิค เพื่อให้สามารถเข้าเรียนได้ตามตกลง


SPRACHCAFFE ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ สำหรับความถูกต้องหรือความทันสมัยของการบรรยายการเรียนการสอนและเอกสารการฝึกอบรม

การยกเลิก (Cancellation)

คุณสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา เพื่อผลประโยชน์ของคุณเองและเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด เราขอแนะนำให้คุณแจ้งการถอนตัวเป็นลายลักษณ์อักษร การตัดสินใจในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการยกเลิกคือเวลาที่ SPRACHCAFFE ได้รับแจ้งการยกเลิกดังนี้:

 • up to 15 days before the start of the course: 50 % of the course costs max. 500 EUR
  (ไม่เกิน 15 วันก่อนเริ่มเรียน)
 • up to 3 days before the start of the course: 90 % of the course costs max. 1000 EUR
  (ไม่เกิน 3 วันก่อนเริ่มเรียน)
 • After course start: 100% (หลังจากเริ่มเรียนจะไม่มีการคืนเงิน 100%)

SPRACHCAFFE คาดหวังให้ผู้เข้าเรียนเคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และกฎหมายของประเทศเจ้าภาพ หากแม้ว่าจะมีการเตือนแล้วก็ตาม หากผู้เข้าเรียนขัดขวางหลักสูตร หรือประพฤติตนฝ่าฝืนสัญญาอย่างร้ายแรง ทาง SPRACHCAFFE มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการชำระเงินเต็มจำนวน และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ได้บันทึกไว้จะถูกโอนไปยังผู้เรียน.

ห้ามการรุกล้ำ (Poaching Restraint)

คู่สัญญาตกลงที่จะไม่ตามล่าหรือว่าจ้างพนักงานประจำ หรือพนักงานอิสระของกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกรณีที่มีการละเมิดข้อห้ามการรุกล้ำ ฝ่ายที่ละเมิดสัญญาจะต้องจ่ายค่าปรับตามสัญญาสูงถึง 10,000 ยูโร

อายุความที่จำกัด (Statute of Limitation)

การเรียกร้องที่เกิดจากสัญญาจะระงับภายในสองปี ระยะเวลาจำกัดนี้เริ่มขึ้นในวันที่หลักสูตรเรียนภาษาสิ้นสุดลง การอ้างสิทธิ์อื่น ๆ ยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากข้อบังคับนี้

สิทธิ์ในรูปภาพ (Rights to the image)

จากเงื่อนไขนี้ ผู้สมัครได้ยินยอมให้โรงเรียนมีสิทธิ์ในการถ่ายภาพ วิดีโอ และบันทึกเสียงในขณะที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียน โรงเรียนสามารถนำสื่อต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่า ใช้จ่ายหรือขอลิขสิทธิ์ผู้สมัครก่อนการทำไปใช้ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอถอนสัญญาไม่ต้องการให้ทางโรงเรียนใช้รูปถ่าย วิดีโอ หรือบันทึกเสียงได้โดยติดต่อที่ info@sprachcaffe.com

ประสิทธิภาพของกฎระเบียบ (Inefficiency of regulation)

แม้ว่าข้อมูลทั้งหมดในนี้จะถูกต้อง ณ เวลาที่เผยแพร่ แต่เนื้อหาอาจมีการปรับปรุง เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับเข้าเรียนหรือไล่นักเรียนคนใดก็ตามออกจากโรงเรียน/ที่พัก โดยไม่มีการคืนเงินใดๆ ในกรณีของการประพฤติมิชอบธรรม หรือการเข้าเรียนที่ไม่น่าเป็นที่พอใจ โรงเรียนคาดหวังให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎที่ตั้งไว้ ข้อผิดพลาดและการเปลี่ยนแปลงจะถูกสงวนสิทธิ์ไว้

เขตอำนาจศาล (Place of Jurisdiction)

เขตอำนาจศาลสำหรับการดำเนินการทางกฎหมาย โดยผู้ค้าที่ลงทะเบียนกับ SPRACHCAFFE นั้นอยู่ในประเทศมอลตาเท่านั้น มิฉะนั้นจะใช้ข้อบังคับตามกฎหมาย

Online language courses from Sprachcaffe
คอร์สเรียนภาษาออนไลน์ของสปร๊าคคาเฟ่

Learn English, Spanish, French, Italian, German and many other languages in online language courses with experienced teachers.
เรียนภาษาอังกฤษ, ภาษาสเปน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอิตาลี และภาษาอื่นแบบคอร์สออนไลน์ผ่านครูผู้สอนที่มากประสบการณ์การสอนกับเรา

Back to online course