Saranphat Frankfurt , Germany

นอกจากได้ฝึกภาษาเยอรมันอย่างเต็มที่เเล้วเรายังได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นอีกด้วย คิดไม่ผิดที่มาเรียนที่นี่จริงๆ

อ่านต่อ