ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลทั่วไป
 • การขอวีซ่า
 • ค่าครองชีพ
 • เช็คเดินทาง และ สกุลเงิน

ก่อนจะเดินทาง เรามีข้อมูลดีๆเหล่านี้ให้คุณได้ทำความรู้จักประเทศออสเตรเลียมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่ : 7,741,220 กิโลเมตร
จำนวนประชากร : 19.7 ล้านคน
เมืองหลวง : แคนเบอรา
ภาษา : ภาษาอังกฤษ และภาษาของชาวอะบอริจิ้น
สกุลเงิน : ออสเตรเลียดอลล่าห์
ศาสนา : คาธอลิก, และค่อนข้างนับถือคล้ายชาวอังกฤษ
ช่วงเวลา : GTM+9.30
การปกครอง : แบ่งออกเป็น 6 เขต ซึ่งแต่ละเขตมีลักษณะการปกครองเป็นของคนเอง

การขอวีซ่า

วีซ่าท่องเที่ยว : ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลียจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อ การท่องเที่ยวเท่านั้นซึ่งจะต้องอยู่ในประเทศตามระยะเวลาของวีซ่า และที่สำคัญผู้ยื่นต้องไม่เคยมีประวัติ หริือต้องคดีร้ายแรงมาก่อน โดยการยิ่นขอวีซ่า จำเป็นต้องเตรียมเอกสารดัีงนี้

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ประวัติการศึกษา
 • หนังสือรับรองงาน
 • แบบฟอร์มการขอยิ่นวีซ่าจากสถานทูต
 • หนังสือรับรองสถานะการเงิน จากธนาคาร

สำหรับวีซ่าเพื่อการศึกษา จำเป็นต้องขอวีซ่าทุกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่หัวข้อ "การขอวีซ่า"

 

 

ค่าครองชีพ

 • ร้านอาหารทั่วไป  : ราคาน้อยกว่า 10 ยูโร
 • ร้านอาหารระดับ กลาง : ราคาระหว่าง 10 ถึง 12 ยูโร
 • ร้านอาหารระดับ หรู : ตั้งแต่ 12 ยูโรขึ้นไป
 • โรงแรมทั่วไป : ราคาจาก 6 ถึง 12 ยูโร
 • โรงแรมแบบมาตรฐาน : 30 ถึง 45 ยูโร
 • โรงแรมแบบหรู : ตั้งแต่ 45 ยูโรขึ้นไป

คุณอาจเลือกที่จะตั้งแคมป์ ณ สวนสาธารณะต่าง ๆ ของประเทศออสเตรเลีย อาหารที่ประเทศออสเตรเลียราคาค่อนข้างย่อมเยา และรสชาติดี

เช็คเดินทาง และ สกุลเงิน

 

การใช้เช็คเดินทางเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และไม่มีกฎหมายห้าม บางธนาคารเช่น Thomas Cook และ บัตร American Express จะมีบริการแลกให้คุณ และเครดิตการ์ดก็เป็นที่ใช้กันทั่วไป