Apartment

อพาร์ทเม้นท์
  • พักร่วมกับนักเรียนคนอื่นๆ
  • มีห้องเดี่ยว และห้องคู่
  • ใช้ห้องครัว และห้องน้ำ ร่วมกับนักเรียนคนอื่น
  • ที่พักแบบอื่นๆ ได้แก่ และ Homestay

คุณ จะพักร่วมกับเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆในอพาทเม้นท์ แบ่งกันใช้ห้องครัว และห้องน้ำ การพักร่วมกันแบบนี้นักเรียนจะได้พูดคุยสนทนา ได้ฝึกฝนภาษากับเพื่อนๆต่างชาติ

ที่พักมีครัวพร้อมใช้ สำหรับอาหารไม่ได้รวมในค่าที่พักนี้ แต่สามารถซื้อเพิ่มได้ โดยมีให้เลือกตามนี้ แบบอาหารเช้าอย่างเดียว อาหารเช้าเย็น หรืออาหารครบทุกมื้อ นักเรียนสามารถจะมานั่งทานอาหารในห้องอาหารของเรา

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ที่พักห้องเดี่ยว หรือ ห้องคู่
  • ใช้ห้องครัว และห้องน้ำร่วมกัน
  • ใช้เวลาเดินทาง 45 นาทีโดยประมาณ

เรามีอพาร์ทเม้นท์ให้เลือก 2 แบบ ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวก และ ทำเลที่ตั้งแตกต่างกัน:

อพาร์ทเมนท์มาตรฐาน
ที่พักห้องเดี่ยว และห้องคู่ ซึ่งใช้ห้องน้ำและห้องครัวร่วมกับผู้พักท่านอื่นที่อยู่ร่วมยูนิตเดียวกัน อุปกรณ์พื้นฐานในห้องน้ำและห้องครัวมีให้ครบ

อพาร์ทเมนท์พิเศษ อพาร์ทเมนท์แบบนี้ตกแต่งให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งกว่าแบบมาตรฐาน มีห้องเดี่ยว และห้องคู่ ซึ่งใช้ห้องน้ำและห้องครัวร่วมกับผู้พักท่านอื่นที่อยู่ร่วมยูนิตเดียวกัน อุปกรณ์พื้นฐานในห้องน้ำและห้องครัวมีให้ครบเช่นกัน