อาหารการกินในปารีส

ร้านอาหารในปารีส
  • การผสมผสานของรสชาติจากแต่ละท้องถิ่นกับอาหารสไตล์ฝรั่งเศส
  • ร้านอาหารชั้นดีมากมาย
  • ลิ้มลองอาหารชั้นเลิศเมื่อมาเรียนที่ปารีส

มาลิ้มลองรสชาติอาหารที่หลากหลาย เมื่อ เรียนภาษาฝรั่งเศสกับ สป๊าคคาเฟ่ ปารีส ซึ่งการผสมผสานจากหลายเชื้อชาติที่อพยพเข้ามา เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อาหารการกินของปารีสมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เรามีร้านอาหารหลายแห่งที่อยากแนะนำให้คุณไปชิม:

Le Bristol
112 Rue du Faubourg-Saint-Honoré
Paris 75008
Tel: (0)1 42 66 91 45

Garnier
111 Rue Saint Lazare
Paris - 75008
Tel: (0)1 43 87 50 40

Le Muses
1 Rue Scribe
Paris - 75009
Tel: (0)1 44 71 24 26

Terminus Nord
23 rue de Dunkerque, 10th
Paris
Tel: (01) 4285 0515

Flamberge
12 Avenue Rapp
Paris - 75007
Tel: (0)1 47 05 91 37

Petit Prince
3 Rue Monsieur le Prince; Carrefour de l'Odéon
Paris - 75006
Tel: (0)1 43 29 74 92

Tour d'Argent
15-17 Quai de la Tournelle
Paris - 75005
Tel: (0)1 43 54 23 31

Ambassade d'Auvergne
22 Rue du Grenier Saint Lazare
Paris 75003
Tel: (0)1 42 72 31 22

LOUIS XIV
1 bis Place des Victoires
Paris - 75001
Tel: (0)1 40 26 20 81

Brasserie du Louvre
Place André Malraux
Paris - 75001
Tel: (0)1 42 96 27 98

Vin et Marée
183 bd Murat
75016 Paris

Le Navigator
63, rue Galande
Paris
Tel: 01 43 54 35 86

Le Baron Aligre
1, rue Théophile Roussel
75012 Paris
Tel: 01 43 43 14 32

Gr5
19, rue Gustave Courbet
75016 Paris
Tel: 01 47 27 09 84