Wissarut

พนักงานที่ GEOS ที่นี่ให้การต้อนรับที่ดีมากๆครับ ทุกวันที่ ได้เรียน กับโรงเรียน GEOS ผมสนุกมากๆเเละอยากที่จะไปโรงเรียนทุกวัน ส่วนอาจารย์ก็สอนได้สนุก และเข้าใจง่ายถึงแม้ว่าโรงเรียนมีขนาดเล็กเเละมีนักเรียนไม่มากเกินไป จึงทำให้บรรยากาศอบอุ่นเเละเป็นมิตร