โรงเรียนสปร๊าคคาเฟ่มีครูผู้สอนที่ดีมากๆมีวิธีสอนไวยากรณ์ให้เข้าใจได้ง่ายตลอดจนเทคนิคที่ช้วยให้เข้าใจมากขึ้น ทำให้ผมได้เรียนรู้มากในช่วงสามเดือนผ่านมา ถึงแม้ก่อนหน้านั้นผมจะฉันพึ่งเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสเมื่อมาถึงที่นี่