พิพิธภัณฑ์ในปารีส

Perfume Museum (Musée du parfum Fragonard)

Fragonard เป็นผู้ผลิตน้ำหอม มาตั้งแต่ปี 1926 ด้วยเทคนิคการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ากับการผลิตที่ทันสมัย ทำมห้ที่พิพิทธภัณฑ์แห่งนี้ มีเรื่องราวของน้ำหอมยาวนานกว่า 5000 ปีให้ชม

Opening Times: Monday to Saturday from 9:00 am to 5:30 pm; Sundays and holidays from 9:30 am to 4:00 pm.

Admission: free.

Location: 9, rue Scribe - 75009 Paris

Web:www.fragonard.com

หาโอกาสมาเรียนรู้เรื่องราวของน้ำหอม เมื่อ เรียนภาษาฝรั่งเศสกับ สป๊าคคาเฟ่ ปารีส