Splash into Savings: Last-Minute Summer Discounts! 🏖️🌊

Exclusive Discounts for your last-minute travels ✈️. Brighton up your lives this summer☀️ Get Set for Unbeatable Offers!

Secure the last beds for this summer !

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก

อพาร์ทเม้นท์

สถาบันสปร๊าคคาเฟ่ เราได้จัดให้มีที่พักเพื่อให้นักเรียนจากนานาชาติได้แบ่งปันประสบการณ์กัน และเพื่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ภายใต้โอกาสนี้นักเรียนจะได้มีโอกาสใช้ภาษาจากบทเรียนที่เรียนมากับเพื่อนนานาชาติ

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอพาร์ทเม้นท์ในแต่ละโรงเรียนไม่ต่างกัน คือ มีห้องครัวพร้อมเครื่องครัวและห้องน้ำ เฟอร์นิเจอร์ซึ่งได้ตกแต่งไว้เป็นอย่างดีตามวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ นักเรียนจะต้องดูแลตนเองระหว่างที่พักที่อพาร์ทเม้นท์ รวมถึงการทำความสะอาดที่พัก สำหรับบางครั้งที่นักเรียนที่ไม่สะดวกทำอาหารทานเอง นักเรียนสามารถไปทานอาหารที่ร้านอาหารได้

อพาร์ทเม้นท์ในทุกประเทศ นักเรียนสามารถเลือกพักแบบห้องเดี่ยวหรือห้องคู่ หากนักเรียนเลือกที่พักแบบห้องคู่ ทางเราจะจัดให้นักเรียนพักกับเพื่อนนานาชาติ  เพื่อความสะดวกของนักเรียนเราให้บริการที่นอนพร้อมผ้าปู สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมคือผ้าเช็ดตัวส่วนตัว สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการซักแห้งจะให้บริการในบางประเทศเท่านั้น

อพาร์ทเม้นท์มาตรฐาน

อพาร์ทเม้นท์แบบมาตรฐานนั้น ตกแต่งอย่างสวยงามและสะอาด มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในห้องครัวและห้องน้ำ ส่วนมากอพาร์ทเม้นท์จะตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าต้องการอาหารด้วยหรือไม่ เราจัดให้มีอาหารเช้าและเย็น หรือแบบครบทุกมื้อ

อพาร์ทเม้นท์พิเศษ

อพาร์ทเม้นท์แบบนี้ตกแต่งให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งกว่าแบบมาตราฐาน ทั้งตำแหน่งที่ตั้ง ขนาด รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บริการทำความสะอาด 2 ครั้งต่อสัปดาห์ นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าต้องการอาหารด้วยหรือไม่ เราจัดให้มีอาหารเช้าและเย็น หรือแบบครบทุกมื้อ