มหาวิทยาลัยที่กำลังมาแรงของประเทศเยอรมัน,University of Applied Sciences Jena

คุณภาพของการศึกษาได้มาตรฐานที่สูงระดับโลกของสถาบันการศึกษาในประเทศเยอรมันทำให้เห็นว่าผู้ที่ต้องการศึกษานั้นต่างมีตัวเลือกมากมายในการคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าศึกษา ซึ่งประเทศเยอรมันนั้นมีมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับมหาลัยของรัฐบาลและมีมหาวิทยาลัยชั้นนำเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ด้านศิลปะและดนตรี มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ใช้ทุนของรัฐบาลและมีรัฐบาลเป็นเป็นเจ้าของ ในขณะร้อยละห้าเป็นภาคเอกชน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เลือกใช้มหาวิทยาลัยที่มีค่าธรรมเนียมต่ำหรือไม่มีค่าเล่าเรียนในการเข้าศึกษา  
มหาวิทยาลัย (EAH) ใน Jena เดิมก่อตั้งขึ้นเป็น 'มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นวันที่ 1 ตุลาคม 2534  ตั้งอยู่ในใจกลางของประเทศเยอรมัน เเละป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยใหม่ในประเทศเยอรมันที่มีประสบการณ์เเละได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีวิทยาเขตที่ทันสมัย ปัจจุบันมีนักศึกษา กว่า 4,700  คน  เปิดสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิศวกรรม บริหารธุรกิจ และสังคมศาสตร์ ที่นี่จึงเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่มีความโดดเด่น ในด้านนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิต สุขภาพเเละความยั่งยืน ทำให้ที่นี่มีเครือข่ายที่ใช้แนวทางสหวิทยามากขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิจัยร่วมกันในแต่ละแผนก 

HEALTH ด้านสุขภาพ

EAH Jena  เป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญในด้านสุขภาพ ซึ่งไม่อีกกี่ปีถัดไปข้างหน้า ที่นี่จะมุ่งเน้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทเเละทำการวิจัยกับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเพื่อความก้าวหน้าเเละทำให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในด้านเทคโนโลยีเเละค้นคว้าวิจัยผลงานใหม่ๆในอนาคตข้างหน้า มหาวิทยาลัยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาจำนวนมากทั่วโลก จะเห็นได้จากสัดส่วนของนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจารย์จาก EAH Jena ยังมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในยุโรป เอเชีย และ แอฟริกา – ได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมผ่านทางข้อตกลงความร่วมมือ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ยังมีความสัมพันธ์กับหลายองค์กร เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเหตุผลอที่ทำให้มีนักศึกษาเพิ่มขึ้น ในจำนวนมหาวิทยาลัยของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในประเทศเยอรมนี เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.1 ในช่วงห้าปี (2009/2010 และ 2013/2014 ปีการศึกษา) นี่คือจำนวนนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยเยอรมัน โดยรวมซึ่งมีการเติบโตร้อยละ 22.9 ในเวลานั้น

นักเรียน นักศึกษา

มหาวิทยาลัย EAH Jena ได้รับความสนใจจากนานาชาติ จะเห็นได้จากสัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติมีการเติบโตเกิดขึ้น ในภาคเรียนฤดูหนาว 2009/2010 ตัวเลขเป็นร้อยละ 5.1 ในขณะนี้ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 125.5 แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัย Jena มีชื่อเสียงที่ดีในหมู่นักศึกษาต่างชาติอย่างชัดเจน พวกเขาสนุกกับสภาพแวดล้อมการศึกษาที่ดี เเละได้รับการต้อนรับจากเพื่อนเเละคุณครู ซึ่งจะช่วยดูเเลพวกเขาในขณะที่ศึกษาอยู่ที่นี่ สำนักงานนานาชาติมีบริการสนับสนุนและกิจกรรมของนักศึกษาอีกมากมาย รวมไปถึงหลักสูตรเร่งรัดภาษาก่อนเริ่มภาคการศึกษาเเละการแนะนักศึกษาในการฝึกงานอีกด้วย

ความเห็นจากนักศึกษา

เอเลียนา ออกคอร์ดีโร (อายุ 26 ปี) เป็นนักศึกษาจากประเทศโคลัมเบีย ในหลักสูตรปริญญาโทEnglish-language masters course in ‘Scientific Instrumentation’' สาขาวิศวกรรมศาสตร์ได้พูดถึง มหาวิทยาลัย Jena ว่าเป็น มหาวิทยาลัยของนักวิทยาศาสตร์ เเละวิศวกรรุ่นใหม่

" ฉันรู้สึกดีมากที่ได้มาเรียนที่นี่ ฉันได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเพื่อนเเละคุณครู สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับฉัน คือห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยซึ่งตอบโจทย์ทุกอย่างที่ฉันต้องการ ฉันได้รับประสบการณ์เเละโอกาศที่ดีจากอาจารย์มากมายและเพื่อนนักเรียนที่คอยช่วยเหลือฉันในทุกเรื่อง."

   ขอบคุณข้อมูล จาก :Andrew Geddes, Founding Director of Eurasia Institute, Berlin - photo credit from the website  ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์  http://www.eah-jena.de/สนใจรายละเอียดเกียวกับหลักสูตร คลิ๊ก! German Pathways!