Splash into Savings: Last-Minute Summer Discounts! 🏖️🌊

Exclusive Discounts for your last-minute travels ✈️. Brighton up your lives this summer☀️ Get Set for Unbeatable Offers!

Secure the last beds for this summer !

รู้จักสปร๊าคคาเฟ่

ความเป็นมาของสถาบันสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส สถาบันภาษาสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัสเปิดศูนย์การเรียนภาษา ทั้งหมด 30 ศูนย์การเรียนทั่วโลก และมีประสบการณ์ในการสอนหลัก สูตรภาษาที่มีให้เลือกถึง 7 ภาษามามากกว่า 30 ปี โดยอาจารย์ผู้สอน ของสถาบันจะเน้นในเรื่องการสนทนา ด้วยวิธีการสอนที่จะทำให้การเรียนภาษาของคุณมีประสิทธิภาพ, สนุกสนาน และพัฒนาทักษะของคุณอย่างรวดเร็ว ซึ่งตั้งแต่เริ่มจนจบหลักสูตร ทีมงานและผู้สอนของสถาบันยินดีที่จะคอยดูแล และให้คำปรึกษาคุณอยู่ตลอดเวลา

สปร๊าคคาเฟ่ - ยินดีต้อนรับสู่โลกของเรา

ยินดีต้อนรับคุณสู่โลกของเรา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจ เมืองแห่งการเต้นระบำรำฟ้อน หรือเกาะแก่งน้อยใหญ่ที่หลากหลายสีสัน สำหรับนักเรียน และนักศึกษาทุกระดับแล้วนั้นสถาบันสป๊าคคาเฟ่เป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนภาษามามากกว่า 30 ปี มีจำนวนนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่ยินดีจะรับประกันกับคุณว่า การเรียนกับสถาบันสป๊าคคาเฟ่ไม่ใช่แค่เพียงการเรียนภาษาที่มีประสิทธิภาพ แต่คุณจะได้รับความสนุกสนานอย่างเกินความคาดหมายกลับไปเช่นกันอยู่เสมอ เราเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้นั้นไม่ได้อยู่แค่เพียงในตำรา แต่การใช้ชีวิตจริงร่วมกับเจ้าของภาษาในประเทศนั้นๆ จะทำให้การเรียนภาษาประสบความสำเร็จ และได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ จาการเรียนรู้มากขึ้น เราได้จัดเตรียมกิจกรรมนอกเวลาเรียนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ความแปลกใหม่ ตื่นเต้นและสนุกสนาน ซึ่งเริ่มตั้งแต่เที่ยงจนถึงช่วงเย็น เพื่อให้นักเรียนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ อันน่าจดจำนอกตำรา   จึงไม่น่าสงสัยเลยว่าทำไม สถาบันสป๊าคคาเฟ่ จึงเป็นที่นิยมของนักเรียนจากนานาชาติทั่วทุกมุมโลก

สปร๊าคคาเฟ่ - เรียนภาษากับศูนย์การเรียนของเราทั่วโลก

การเรียนเพื่อให้สามารถพูดภาษาใดๆ ได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมาจาการสอนที่มีมาตราฐาน โดย เฉพาะในทักษะการสื่อสาร เพราะก่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย และเป็นไปอย่างธรรมชาติ รวมทั้งสภาพแวดล้อมของการเรียนก็มีส่วนจูงใจในการเรียน จึงทำให้การเรียนภาษา ณ ประเทศเจ้าของภาษากลายเป็นตัวแปรที่สำคัญในการประสบความสำเร็จ ศูนย์การเรียนของเรามีนักเรียนเดินทางมาเป็นจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ที่คอยกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะของตัวเองอยู่ตลอดเวลา นอกจากพัฒนาทักษะภาษาแล้ว ผู้เรียนยังจะได้สัมผัสวัฒนธรรม, พบปะผู้คนใหม่ ๆ จากทั่วโลก ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางทีมงานจัดขึ้นจะทำให้คุณรู้สึกสนุก, เพลิดเพลิน พร้อม ๆ ไปการเรียนภาษาที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนที่ใดก็ตาม ความสำเร็จของผู้เรียน คืองานของเรา ไม่ว่าคุณจะเรียนอยู่ที่ไหน ด้วยระยะเวลาเท่าใดก็ตาม ภาระที่เราได้รับมอบหมาย คือการเรียนการสอนที่ดีที่สุดสำหรับคุณในทุกระดับชั้นภาษา การเรียนในชั้นเรียนที่มีจำนวนผู้เรียนไม่มาก จะทำให้การเรียนเป็นไปอย่างใกล้ชิด และผู้สอนสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง โรงเรียนของเรายังตั้งอยู่ในทำเลที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ทั้งด้านวัฒนธรรม กีฬา และกิจกรรมต่างๆ เรายังได้จัดเตรียมสถานที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้อย่างเพียงพอสำหรับนักเรียนทุกคน

สปร๊าคคาเฟ่ - อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิ

เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่กล่าวถึงอาจารย์ผู้สอน สถาบันได้คัดเลือกเจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ในการสอนเป็นสำคัญ อาจารย์ผู้สอนมิได้คำนึงถึงแค่เพียงการสอนในชั้นเรียน เมื่อถึงช่วงพักหรือหมดเวลาการสอนแล้ว หากนักเรียนต้องการถามคำถามเพิ่มเติม หรือไม่เข้าใจหลักไวยากรณ์ หรือ คำสนทนาที่ใช้ ก็สามารถสอบถามได้ อาจารย์มิได้เน้นการเรียนการสอนจากในตำราเรียนเท่านั้น แต่ยังค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ใบประกาศ หรือกิจกรรมของท้องถิ่น เพื่อจูงใจให้นักเรียนสนใจในภาษาเพิ่มมากขึ้น โดยอุปกรณ์ในการเรียนการสอนก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน อาจารย์ผู้สอนของเราจะสอนโดยเน้นการเรียนรู้จากชีวิตจริง, ประสบการณ์นอกห้องเรียน, การสัมภาษณ์ รวมทั้งทำกิจกรรมต่าง ๆในชั้นเรียน ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ และหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้องในการเรียนภาษา การเรียนในลักษณะนี้ จะทำให้เกิดความแม่นยำทางภาษา และความมั่นใจในการสื่อสาร โดยผู้สอนจะ พยายามคิดค้น และสร้างบรรยากาศในการเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และประสบความสำเร็จให้มากที่สุด

สปร๊าคคาเฟ่ - หลักการเรียนที่มีประสิทธิภาพ

สถาบันของเราตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดของเมืองต่างๆ ซึ่งง่ายและสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม และสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น จากประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เรามีความภูมิใจที่จะกล่าวว่า เราเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ และเรามั่นใจในศูนย์การเรียนของเรา, ผู้สอนที่มีคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดี ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ เริ่มจากระดับความสามารถทางภาษาของคุณเอง ในวันแรกของการเรียน ทางโรงเรียนจะจัดให้มีการวัดผลการเรียน หลักไวยากรณ์ และคำศัพท์ เพื่อเป็นการวัดผลระดับภาษาของผู้เรียนในปัจจุบันก่อน โดยผู้เรียนสามารถแจ้งความต้องการในการพัฒนาภาษาว่าต้องการให้อยู่ระดับใด รวมทั้งระยะเวลาที่ต้องการเรียน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้พัฒนาทักษะของคุณอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่รวดเร็วที่สุด “Learn With All Your Senses” “เรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้งหมดของท่าน” คือคำบรรยายของ ศาสตราจารย์ ดร. เจอร์เกน เบเนเค (Professor Dr. Jurgen Beneke) จากมหาวิทยาลัยฮิลเดสแฮ่ม (Hildesheim) ประเทศเยอรมนี กล่าวบรรยายถึงวิธีการสอนที่สถาบันภาษาสป๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส