ก้าวสู่ความสำเร็จ

ก้าวสู่ความสำเร็จ
 • วัดระดับทักษะภาษาในปัจจุบัน
 • ตั้งเป้าหมาย
 • วางแผนการเรียนรู้

ด้วยขั้นตอนเพียงไม่กี่ขั้นที่เราใช้ คือก้าวที่มั่นคงสู่ความสำเร็จ และพาคุณไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้:

ทดสอบวัดระดับภาษาก่อนเริ่มเรียน

ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ คือการรู้ระดับทักษะทางภาษาของตัวเองเป็นอันดับแรก!!

ในวันแรกของการเรียน ทางโรงเรียนจะจัดให้มีการทดสอบการเรียน, หลักไวยากรณ์ และคำศัพท์ เพื่อเป็นการวัดผลระดับภาษาของผู้เรียนในปัจจุบันก่อน โดยผู้เรียนจะแจ้งความต้องการในการพัฒนาภาษาว่าต้องการให้อยู่ระดับใด รวมทั้งระยะเวลาที่ต้องการเรียน ซึ่งตารางการศึกษาด้านล่างจะช่วยบอกได้ว่า ระยะเวลาเท่าใดที่ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาไปอยู่ในระดับใดได้บ้าง ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจด้วยว่า ตารางการศึกษาที่กล่าวถึงนี้ เป็นการเรียนการสอนแบบเข้มข้น 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และผลลัพธ์ที่จะได้ขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัวของผู้เรียน, อายุ,ุ การเริ่มต้นเรียนภาษา และปัจจัยอื่น ๆ เช่นกัน

ระดับทักษะทางภาษาของคุณในปัจจุบัน:

 • Academic Level: ใช้ไวยากรณ์ และคำศัพท์ต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในระดับเดียวกับเจ้าของภาษา
 • Higher Advanced Level: คุณจะมีความมั่นใจในการสื่อสาร แม้บางครั้งจะติดปัญหากับศัพท์ที่เป็นศัพท์เฉพาะทาง แต่คุณก็สามารถสื่อ และโต้ตอบในสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อได้อย่างคล่องแคล่ว และถูกต้อง
 • Advanced Level: คุณมีทักษะทางภาษาที่อยู่ในระดับดีมาก สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว โดยเฉพาะหัวข้อที่เป็นบทสนทนาในชีวิตประจำวัน แต่อาจจะพบปัญหาบ้างเล็กน้อย
 • Higher Intermediate Level: คุณสามารถเข้าใจความหมายได้อย่างดี ยกเว้นศัพท์เฉพาะทางต่าง ๆ และมีความเข้าใจในโครงสร้างของไวยากรณ์
 • Intermediate Level: คุณสามารถสนทนาได้อย่างดีในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสามารถเขียนจดหมาย และอ่านสามารถอ่านบทความอย่างง่าย ๆ ได้
 • Elementary Level: สามารถสนทนาในสถานการณ์ทั่วไปที่ต้องเจอทุก ๆ วันได้ รวมทั้งสามารถใช้ไวยากรณ์ในระดับพื้นฐานรวมทั้งเข้าใจข้อความต่าง ๆ อย่างข้อแนะนำ หรือวิธีเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ
 • Basic Level: ไม่มีพื้นฐานทางภาษามาก่อนเลย ซึ่งสถาบันจะคอยดูแลให้คุณได้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการใช้ภาษาที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

หากสนใจที่จะทดสอบวัดระดับภาษาของคุณ สามารถทำแบบทดสอบได้จากเว็บของเราที่ ทดสอบภาษา

อะไรคือเป้าหมายของคุณ

เป็นการดีที่คุณจะตั้งเป้าหมายของระดับภาษาที่ตัวเองต้องการเอาไว้ และวางแผนถึงระยะเวลาที่คุณพร้อมจะศึกษาอย่างจริงจัง เมทริกซ์ความสำเร็จของเราช่วยให้คุณสามารถกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและความเข้มข้นของการเรียนภาษาของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะมุ่งมั่นที่จะใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ในการสนทนาหรือต้องการที่จะสามารถพูดและเข้าใจภาษาในระดับที่ดีที่สุดก็ตาม แล้วคุณจะพบหลักสูตรภาษาที่เหมาะสมสำหรับคุณ!

 • C2 - Personal Style: คุณต้องการที่จะสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา ซึ่งหลังจากที่คุณมีพื้นทางภาษาที่แน่นแล้ว การเรียนรู้ที่จะใช้ภาษาให้เหมือนกับเจ้าของภาษาก็ควรเป็นสิ่งที่คุณสนใจ
 • C1 - Sound Command of the Language: คุณต้องการมีความมั่นใจในการพูดสื่อสาร รวมทั้งการเขียนรายงานต่าง ๆ และการใช้ศัพท์แสลงต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ภาษาอย่างเป็นทางการที่ถูกต้อง
 • B2 - The Language of Presentations and Negotiations: คุณต้องการเรียนรู้วิธีการใช้ภาษาให้ดูเป็นธรรมชาติในทุก ๆ สถานการณ์ รวมทั้งการโต้ตอบในสถานการณ์การต่อรองต่าง ๆ รวมทั้งการอธิบายสิ่งที่คุณต้องการ
 • B1 - Advanced Language Skills: คุณต้องการอธิบายถึงข้อเท็จจริง และปัญหา ซึ่งมักจะเป็นผู้ที่ต้องทำงานกับเจ้าของภาษา รวมทั้งการพูดการอ่านบทความ และการพูดคุยทางโทรศัพท์
 • A2 - Participating in Conversations: คุณต้องการที่จะเข้าใจบทสนทนาอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งสามารถพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อสนทนาได้ รวมทั้งสามารถอ่านบทความได้อย่างดี
 • A1 - Basic Conversation: คุณต้องการที่จะเข้าใจ และตอบคำถามอย่างง่าย ๆ ได้ ในรูปแบบคำถาม และคำตอบแบบง่าย ๆ

ระยะเวลาที่แนะนำสำหรับหลักสูตรภาษาของคุณ :

ตารางแนะนำระยะเวลาในการเรียนด้านล่างนี้ เราคำนวนจากการเรียนหลักสูตรเข้มข้น 30 คาบเรียนต่อสัปดาห์ ซึ่งนั่นอาจทำให้ระยะเวลาที่คุณจะเลือกเรียนจริง แตกต่างออกไป หากเลือกเรียนในหลักสูตรมาตรฐาน หรือหลักสูตรอื่นๆ นอกจากนั้น ควรคำนึงถึงสิ่งอื่นๆอีก เช่น อายุ ความสนใจส่วนบุคคล พื้นฐานทางภาษา เพื่อประกอบการตัดสินใจ หากไม่แน่ใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของเราค่ะ
Current Level & Goals: C2 C1B2 B1 A2 A1
Academic Level2 Weeks-----
Higher Advanced4 Weeks2 Weeks----
Advanced6 Weeks 4 Weeks 2 Weeks ---
Higher Intermediate12 Weeks 6 Weeks 4 Weeks 2 Weeks --
Intermediate24 Weeks 12 Weeks 6 Weeks 4 Weeks 2 Weeks -
Elementary48 Weeks 24 Weeks 12 Weeks 6 Weeks 4 Weeks 2 Weeks
Basic- 48 Weeks 24 Weeks 12 Weeks 6 Weeks 4 Weeks