หลักสูตรกลุ่มย่อย

หลักสูตรกลุ่มย่อย
 • 4 คาบเรียน ต่อวัน
 • ระยะเวลาขั้นต่ำ 1 สัปดาห์
 • จำกัดนักเรียนไม่เกินห้องละ 6 คน
โรงเรียนสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส เปิดสอนหลักสูตรกลุ่มย่อยสำหรับภาษาอังกฤษ, ภาษาสเปน และภาษาฝรั่งเศส จำนวนของผู้เรียนที่ลดลง จะทำให้ผู้สอนเข้าถึงผู้เรียนได้มากขึ้น, การเรียนไปได้เร็ว และสามารถปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียนได้ง่ายขึ้น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษา ควบคู่ไปกับการพักผ่อน เพราะการเรียน 4 คาบเรียนต่อวัน เพียงพอที่จะทำให้คุณเรียนภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว หรือพักผ่อนในเวลาว่างช่วงเช้า และ ช่วงบ่าย

ภาพรวมของหลักสูตร

 • ระยะหลักสูตร: ขั้นต่ำ 2 สัปดาห์ - ไม่จำกัด
 • คาบเรียนต่อวัน: 4 คาบเรียน (5 วันต่อสัปดาห์; 1 คาบเรียน = 45 นาที)
 • จำนวนนักเรียน: ไม่เกิน 6 ท่านต่อชั้นเรียน
 • อายุขั้นต่ำ: 18 ปี; อายุ 16-18 ปี จำเป็นต้องมีใบอนุญาติจากผู้ปกครอง
 • ระดับที่เปิดสอน: ระดับพื้น ฐาน, ระดับกลาง, ระดับสูง

โครงสร้างหลักสูตร

4 คาบเรียนต่อวัน ประกอบด้วย:
 • 1 lesson - grammar and vocabulary exercises
 • 1 lesson - conversation
 • 2 lessons - reading, understanding texts, listening, writing
โครง สร้างหลักสูตรอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับครูและนักเรียนแต่ละคน หัวข้อที่ใช้มักจะเป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และนิตยสาร เราเลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับทักษะทางภาษาของนักเรียน และด้วยวิธีนี้ สื่อการสอนและกิจกรรมในชั้นเรียน จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมทำงานกันเป็นกลุ่ม  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม