หลักสูตรศึกษาต่อมหาวิทยาลัย - University Pathways


โรงเรียนสปร๊าคคาเฟ่จะช่วยให้คุณพัฒนาระดับภาษาให้ได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยที่คุณต้องการเข้าเรียนกำหนดไว้
สำหรับการสมัครโปรแกรมเรียนต่อ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ •    มีภาษาระดับ intermediate ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้เรียนในมหาวิทยาลัยนั้น
•    มีคุณวุฒิทางการศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัครเรียน เกณฑ์การรับนักเรียนของมหาวิทยาลัยต่างๆจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก็มีเกณฑ์เฉพาะ ผู้ที่สมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีจะต้องมีวุฒิระดับมัธยมปลายหรืออนุปริญญา ส่วนผู้สมัครเรียนต่อปริญญาโทจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีที่ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี โดยส่วนใหญ่แล้วคอร์สเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการกำหนดคุณสมบัติผู้เรียนที่แตกต่างกัน ดังนั้น นักเรียนจึงต้องมีระดับความรู้ทางภาษาให้ถึงตามเกณฑ์ที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด
คอร์สเรียนในเยอรมัน ผู้สมัครจะต้องผ่าน DSH หรือ TestDAF
ในอังกฤษ อเมริกาเหนือและมอลต้า ผู้สมัครเพื่อเรียนต่อปริญญาตรีจะต้องมีผลสอบ IELTS 6.0 หรือ Cambridge Advanced certificate (หรือ TOFEL คะแนนเทียบเท่า) และผลสอบ IELTS 6.5 – 7.0 หรือ Cambride Proficiency certificate (หรือ TOFEL คะแนนเทียบเท่า)  สำหรับสมัครเรียนระดับปริญญาโท ส่วนเกณฑ์สำหรับผู้สมัครเรียนหลักสูตรพื้นฐานคือ IELTS 4.5 – 5.0 (หรือ TOFEL คะแนนเทียบเท่า)

หลักสูตรศึกษาต่อของเราจะช่วยนักเรียนพัฒนาระดับภาษาจนถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักเรียนที่ร่วมเรียนกับเราที่มีระดับภาษาก่อนเริ่มเรียนอยู่ที่ intermediate จะสามารถพัฒนาระดับภาษาได้สูงขึ้นจนถึงเกณฑ์ที่สามารถเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยปีพื้นฐานหรือปริญญาตรีได้ภายใน 24 สัปดาห์

  ขั้นตอนสู่ความสำเร็จของคุณ - Our Steps to Your Success

  1.    สมัครเรียนกับ Sprachcaffe Languages Plus
  เจ้าหน้าที่ของเราจะให้คำแนะนำกับนักเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และประเทศที่เหมาะสมแก่นักเรียน โดยวัดจากความถนัด ความสนใจ และคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้คำแนะนำช่วยเหลือทุกๆขั้นตอนในการสมัครเรียน2.    เราจะอำนวยความสะดวกให้คุณ
  หลังจากได้รับการตอบรับเข้าเรียนแล้ว ทางเจ้าหน้าที่โรงเรียนจะช่วยดำเนินการจัดการเรื่องแผนการเดินทาง การยื่นขอวีซ่า จองที่พัก และซื้อประกัน
  3.    ออกเดินทาง
  เราจะมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปรับที่สนามบิน และจัดส่งไปยังที่พักเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างปลอดภัยและราบรื่น 4.    เริ่มเรียนหลักสูตรภาษาเพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
  หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมทำข้อสอบวัดระดับภาษาและได้ผลสอบถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการเข้าเรียนต่อ ตลอดระยะเวลาที่เรียนนักเรียนจะได้พบพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จัดหาที่เรียน ซึ่งจะช่วยนักเรียนเตรียมตัวและมีความพร้อมที่จะไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 5.    สมัคร และไปสอบข้อสอบวัดผลทางภาษา
  เมื่อผ่านการทดสอบทางภาษา และได้คะแนนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยแล้ว นักเรียนจะได้ใบตอบรับเข้าเรียนแบบไม่มีเงื่อนไขจากทางมหาวิทยาลัย 6.    เริ่มเรียนในมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียน
  ศึกษาต่อประเทศอังกฤษ
  ค่าสมัครเรียน: £200
  มหาวิทยาลัยแนะนำ: Queen Mary University of London, University of Kent, University of Sussex, University of Brighton, University of Manchester, University of Central Lancashire, Edinburgh University

  ศึกษาต่อประเทศอเมริกาและแคนาดา

  ค่าสมัครเรียน: $300
  มหาวิทยาลัยแนะนำประเทศอเมริกา: University of Maine, University of Southern Maine, University of Vermont, Widener University
  มหาวิทยาลัยแนะนำประเทศแคนาดา: Thompson Rivers University, Fraser International College, University of Regina, Royal roads University

  ศึกษาต่อประเทศมอลต้า
  ค่าสมัครเรียน: €240
  มหาวิทยาลัยแนะนำ: University of Malta, London School of Commerce Malta (LSCM)

  ศึกษาต่อประเทศเยอรมัน
  ค่าสมัครเรียน: €240
  มหาวิทยาลัยแนะนำ: Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt am Main, Darmstadt University of Technology, University of Kahlsruhe, University of Bochum, University of Applied Sciences Jena

  ศึกษาต่อประเทศสเปน
  ค่าสมัครเรียน: €240
  มหาวิทยาลัยแนะนำ: University of Alcala, Technical University of Madrid

  ศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส
  ค่าสมัครเรียน: €240
  มหาวิทยาลัยแนะนำ: University Nice Spohia-Antipolis

  ศึกษาต่อประเทศอิตาลี
  ค่าสมัครเรียน: €240
  มหาวิทยาลัยแนะนำ: Accademia delle belle arti di Roma