"ฉันชื่อทับทิม มาจากประเทศไทย ฉันเลือกเรียนที่โรงเรียน Sprachcaffe  หลักสูตร General English (Standard Course) ทั้งหมด 24 weeks ที่ London ฉันอยากขอบคุณคุณครูและโรงเรียนมากที่ทำให้ฉันกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น ทำให้ฉันมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่รู้สึกเขินอาย ทำให้ฉันมั่นใจมากกว่าเดิม อยากจะบอกว่าตอนแรกๆ ก็เขินๆอายๆกลัวจะพูดผิดพูดถูก แต่พอได้เรียนรู้ถึงการเรียนภาษาที่นี่ บอกได้เลยว่า ระบบการเรียนที่นี่ดีจริงๆค่ะ ได้ความรู้และได้ความกล้าด้วยค่ะ เราไม่ต้องกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษผิดๆถูกๆ แค่พูดออกไป ถ้าผิดครูก็แก้ให้ ทิมพูดผิดจนตอนนี้พัฒนาขึ้นแล้วค่ะ  "

Miss Thanattha Butti