หลักสูตรเตรียมสอบภาษาเยอรมัน

TestDAF Exam
  • Reading comprehension
  • Written skills
  • Listening comprehension
  • Grammar and vocabulary
  • Oral communication skills
TestDAF  เป็นข้อสอบสำหรับนักเรียนต่างชาติที่เรียนภาษาเยอรมัน ที่มีแผนจะเรียนต่อในเยอรมนี หรือผู้ที่ต้องการใบประกาศนียบัตรทางภาษาเยอรมัน  ผลสอบจะจัดออกเป็น 3 ระดับเทียบเท่ากับระดับ B2 ถึง C1 ซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับทั่วไปในยุโรป

หลักสูตรเตรียมสอบภาษาเยอรมัน:

สถาบันสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส เปิดสอนหลักสูตรเตรียมสอบ TestDAF exam ในสถาบันต่อไปนี้:

TestDAF diploma

TestDAF เป็นข้อสอบสำหรับนักเรียนต่างชาติที่เรียนภาษาเยอรมัน ที่มีแผนจะเรียนต่อในเยอรมนี หรือผู้ที่ต้องการใบประกาศนียบัตรทางภาษาเยอรมัน  ผลสอบจะจัดออกเป็น 3 ระดับเทียบเท่ากับระดับ B2 ถึง C1 ซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับทั่วไปในยุโรป

เตรียมสอบ TestDAF/DSH ที่แฟรงก์เฟิร์ต และมิวนิค 2019

วันเริ่มเรียน ระยะเวลาเรียน วันสอบ
07 มกราคม 2019 12 สัปดาห์ 12 กุมภาพันธ์ 2019
18 กุมภาพันธ์ 2019 12 สัปดาห์ 10 เมษายน 2019
01 เมษายน 2019 12 สัปดาห์ 23 พฤษภาคม 2019
27 พฤษภาคม 2019 12 สัปดาห์ 18 กรกฎาคม 2019
16 กันยายน 2019 12 สัปดาห์ 08 พฤศจิกายน 2019

หมายเหตุ: ผู้สอบจำเป็นต้องเช็คที่นั่งก่อนสอบเพราะอาจจะเต็มได้