หลักสูตรเตรียมสอบภาษาเยอรมัน

TestDAF Exam
  • Reading comprehension
  • Written skills
  • Listening comprehension
  • Grammar and vocabulary
  • Oral communication skills

TestDAF  เป็นข้อสอบสำหรับนักเรียนต่างชาติที่เรียนภาษาเยอรมัน ที่มีแผนจะเรียนต่อในเยอรมนี หรือผู้ที่ต้องการใบประกาศนียบัตรทางภาษาเยอรมัน  ผลสอบจะจัดออกเป็น 3 ระดับเทียบเท่ากับระดับ B2 ถึง C1 ซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับทั่วไปในยุโรป

หลักสูตรเตรียมสอบภาษาเยอรมัน:

สถาบันสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส เปิดสอนหลักสูตรเตรียมสอบ TestDAF exam ในสถาบันต่อไปนี้:

TestDAF diploma

TestDAF เป็นข้อสอบสำหรับนักเรียนต่างชาติที่เรียนภาษาเยอรมัน ที่มีแผนจะเรียนต่อในเยอรมนี หรือผู้ที่ต้องการใบประกาศนียบัตรทางภาษาเยอรมัน  ผลสอบจะจัดออกเป็น 3 ระดับเทียบเท่ากับระดับ B2 ถึง C1 ซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับทั่วไปในยุโรป

เตรียมสอบ TestDAF/DSH ที่แฟรงก์เฟิร์ต และมิวนิค 2019

วันเริ่มเรียน

ระยะเวลาเรียน

วันสอบ

07 มกราคม 2019

12 สัปดาห์

12 กุมภาพันธ์ 2019

18 กุมภาพันธ์ 2019

12 สัปดาห์

10 เมษายน 2019

01 เมษายน 2019

12 สัปดาห์

23 พฤษภาคม 2019

27 พฤษภาคม 2019

12 สัปดาห์

18 กรกฎาคม 2019

16 กันยายน 2019

12 สัปดาห์

08 พฤศจิกายน 2019

หมายเหตุ: ผู้สอบจำเป็นต้องเช็คที่นั่งก่อนสอบเพราะอาจจะเต็มได้