หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS และTOEFL

สถาบันสป๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส เปิดสอนหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS และ TOEFL Exam ในสถาบันต่อไปนี้:

The IELTS Exam

IELTS เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในกว่า 6,000 องค์กรทั่วโลก ทั้งหมาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และบริษัทต่างๆ

เตรียมสอบ IELTS ที่ลอนดอน 2014

วันเริ่มเรียน ระยะเวลาเรียน วันสอบ สถานที่สอบ
ทุก 4 สัปดาห์ 12 สัปดาห์ ทุก 4 สัปดาห์ ลอนดอน

จำนวนนักเรียนต่อห้อง: สูงสุดไม่เกิน 15 คน

The TOEFL Exam

TOEFL เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางกว่า 7,500 วิทยาลัย และมหาวิทยาลับทั่วโลก เนื่องจากแบบทดสอบ ประกอบด้วย คำถามเชิงวิชาการ 100%เต็ม (Academic questions) หลายมหาวิทยาลัยจึงเลือกแบบทดสอบนี้ เป็นเกณฑ์ในการรับนักศึกษาเข้าเรียน

เตรียมสอบ TOEFL ที่แคนาดาและอเมริกา 2014

วันเริ่มเรียน ระยะเวลาเรียน วันสอบ
ทุก 4 สัปดาห์ 12 สัปดาห์ ทุก 4 สัปดาห์