หลักสูตรเตรียมสอบภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเตรียมสอบของเรา เรียนในโครงสร้างของหลักสูตรมาตรฐาน แต่ถูกออกแบบให้เรียนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า โดยจะเน้นเฉพาะเจาะจงไปที่การเตรียมสอบภาษา สำหรับนักเรียนที่ต้องการเน้นการเตรียมสอบวัดระดับความรู้ทางภาษา และต้องการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงวันสอบจริง

หลักสูตรเตรียมสอบเหมาะสำหรับนักเรียนที่เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับข้อสอบภาษาระดับสากล เช่น Cambridge, IELTS และTOEFL หรือข้อสอบของหมาวิทยาลัย

ข้อสอบ

เรียนหลักสูตรเตรียมสอบที่สถาบันภาษาสปร๊าคคาเฟ่

สถาบันสป๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส เปิดสอนหลักสูตรเตรียมสอบ Cambridge Exam ในสถาบันต่อไปนี้:

สถาบันสป๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส เปิดสอนหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS Exam ในสถาบันต่อไปนี้:

สถาบันสป๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส เปิดสอนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL Exam ในสถาบันต่อไปนี้: