ปารีสไฮไลท์

Arc de Triomphe

สถานที่นี้นับเป็นวงเวียนขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และ Arc de Triomphe ยังเป็นจุดเชื่อมต่อของถนนไม่ต่ำกว่า 12 สายมาบรรจบกัน ในเริ่มแรก ที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1806 เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะ ของนโปเลียน แต่สร้างไม่เสร็จจน 30 ปีให้หลัง ซึ่งถูกใช้เป็นที่จัดงานระลึกถึงทหารผู้เสียชีวิตในสงคราม ทุกวันที่ 11 พฤศจิกายน และที่ด้านบนของซุ้มประตู มีที่สำหรับมองดูถนนทั้ง 12 สาย ซึ่งมุ่งสู่เขตการปกครองต่างๆของปารีส ถ้าต้องการขึ้นไปที่นั่น ต้องไต่ทางเดิน 284 ขั้นขึ้นไป ศึกษาประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของ Arc de Triomphe และ มองบรรยากาศวุ่นๆของการจราจรในปารีสได้ เมื่อ เรียนภาษาฝรั่งเศสกับ สป๊าคคาเฟ่ ปารีส