ปารีสไฮไลท์

Notre Dame

การก่อสร้างผลงานชิ้นมาสเตอร์พีชของสมัยโกธิกนี้ เริ่มต้นขึ้น ในปี 1163 โดย Bishop Maurice de Sully และแล้วเสร็จในอีก 182 ให้หลัง ตลอดระยะเวลาหลายปีของการก่อนสร้าง มีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง แต่ก็ยังคงโครงสร้างเดิมที่ Sully ออกแบบไว้ ภายในวิหารตกแต่งอย่างสวยงาม และสามารถจุคนได้ถึง 6000 คน ออแกนใหญ่ขนาด 7800ท่อเสียง ก็เป็นอีกหนึ่งความอัศจรรย์ของโบสถ์แห่งนี้ ไม่น้อยไปกว่าลวดลายวิจิตรบนกระจกสีที่ตกแต่งไว้โดยรอบ
เมื่อเดินขึ้นบันได 387 ขั้นไปยังชั้นบนของอาคารฝั่งเหนือซึ่งเปิดให้เข้าชมได้ จะได้เห็นวิวของเมืองปารีสที่สวยงาม และรูปปั้นสัตว์ประหลาดบนยอดตึก ตื่นตาตื่นใจไปกับผลงานระดับมาสเตอร์พีซ เมื่อ เรียนภาษาฝรั่งเศสกับ สป๊าคคาเฟ่ ปารีส