ปารีสไฮไลท์

Eiffel Tower

หอไอเฟล คือสัญลักษณ์ของเมืองปารีส และเป็นสิ่งที่ต้องไปชมให้ได้ซักครั้ง สิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกนี้ สูง 320 เมตร สร้างขึ้นเพื่อ the 1889 Exposition Universelle (the World Fair) เป็นการเฉลิมฉลองให้กับการปฏิวัติฝรั่งเศส ซึ่งตอนนั้น หอไอเฟลได้เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก ก่อนจะตกอันดับลงมาเมื่ออาคาร Chrysler Building ที่ Manhattan สร้างเสร็จ มี 3 ชั้น ที่เปิดให้นักท่อเที่ยวเข้าชมได้ และชั้น 3 มีวิวที่สวยที่สุด และมีร้านอาหาร Le Jules Vernes’ Restaurant อยู่ที่ชั้น2 มีลิฟต์ให้ขึ้นมาได้จากด้านล่าง และถ้าต้องการไกด์นำเที่ยว ก็มีเช่นกัน สำหรับผู้ที่สนใจในประวัติการก่อสร้างที่แห่งนี้ มาเที่ยวชม ที่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฝรั่งเศสยุคใหม่ เมื่อ เรียนภาษาฝรั่งเศสกับ สป๊าคคาเฟ่ ปารีส