ปารีสไฮไลท์

Place des Vosges

จัสตุรัสเก่าแก่ที่สุดในปารีสตั้งแต่เมื่อปี 1604 เดิมเป็นพื้นที่หนองน้ำ ก่อนจะมีการทำการเกษตรที่นั่น และในท้ายที่สุด ราวต้นศตวรรษที่ 17 กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส ต้องการให้สร้างที่พักขึ้น เพื่อเป็นที่สังสรรค์ของเหล่าขุนนางชั้นสูง โดยได้ปรับปรุงพื้นที่สี่เหลี่ยมนี้ เริ่มจากสร้างพระราชวงขึ้นมาด้านทิศใต้ แล้วสร้างที่พักอีก 35 หลังคาเรือนยาวต่อเนื่องกันไป โดยเลียนแบบสไตล์จากพระราชวังที่ได้สร้างขึ้นครั้งแรก ที่พักทุกหลังมีทางเดินหลังคาโค้ง ช่องหน้าต่าง ไม้เลื้อยขึ้นคลุมอิฐสีแดง และกำแพงหินสีขาว และหลังคาสูง ปัจจุบันที่อาคารเหล่านี้ เป็นที่พักราคาสูง ร้านค้า แกลอรี่ และ คาเฟ่ขนาดใหญ่ มาเดินเล่นที่จัตุรัสชื่อดังของชาวปารีส เมื่อ เรียนภาษาฝรั่งเศสกับ สป๊าคคาเฟ่ ปารีส