ปารีสไฮไลท์

Champs-Elysées

ถนนสายสำคัญสายหนึ่งของปารีส ซึ่งชาวปารีสขนานนามว่า “La plus belle avenue du monde"(the world’s most beautiful avenue) ทอดผ่านเมือง จาก the Concorde square ไปที่ Arc de Triomphe และเพิ่งได้รับการปรับปรุง 2 ข้างทาง ให้มีทางเดินกว้างขึ้น และปลูกต้นไม้ตลอดทาง ถนน ชอง เอลิเซ่ เดิมเป็นลานกว้าง จนในปี 1616, Marie de Medici ตัดสินใจทำทางเดินและปลูกต้นไม้ขึ้น นานหลายปีเข้า ถนนสายนี้ก็ยาวออกไป สวยงาม และทันสมัย ในปี 1828 ชอง เอลิเซ่ เริ่มมีสิ่งปลูกสร้าง และ ฟุตบาท รวมทั้งน้ำพุและไฟถนน ถนนกลางเมืองสายนี้ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีส เป็นที่จัดงานสำคัญหลายครั้ง เช่น the 14 of July parades, the New Years Eve gatherings และ the Tour de France cycling race และได้ชื่อว่าเป็นถนนชื่อดังระดับโลก มาเที่ยวชม ถนนสายสัญลักษณ์ของฝรั่งเศส เมื่อ เรียนภาษาฝรั่งเศสกับ สป๊าคคาเฟ่ ปารีส