หลักสูตรเตรียมสอบ Cambridge Exam

Cambridge Exam
  • FCE: First Certificate in English
  • CAE: Certificate of Advanced English

สถาบันสป๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส เปิดสอนหลักสูตรเตรียมสอบ Cambridge Exam ในสถาบันต่อไปนี้:

หลักสูตรเตรียมสอบ Cambridge Exam ประกอบด้วย:

  • FCE (First Certificate in English):
    สามารถสื่อสารทั้งการพูดและเขียนได้ดี เข้าใจคำศัพท์ และสามารถเลือกใช้บทสนทนาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นได้
  • CAE (Certificate of Advanced English):
    เป็นการสอบขั้นสูง เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนมาถึงระดับการสื่อสารมาตรฐาน ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเพียงพอต่อการสื่อสารแล้ว ผู้ที่สอบผ่านระดับนี้ แสดงถึงความสามารรถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ทางสังคมได้อย่างมืออาชีพ หรือในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป 

เตรียมสอบ Cambridge หลักสูตร FCE และ CAE ที่ไบรตัน ลอนดอน มอลต้า 2019

วันเริ่มเรียน

ระยะเวลาเรียน

วันสอบ

สถานที่สอบ

09 มกราคม 2019

12 สัปดาห์

15 มีนาคม 2019

ทั้งหมด

25 กุมภาพันธ์ 2019

12 สัปดาห์

18 พฤษภาคม 2019

ยกเว้นมอลตา

1 เมษายน 2019

12 สัปดาห์

22 มิถุนายน 2019

ทั้งหมด

19 สิงหาคม 2019

12 สัปดาห์

9 พฤศจิกายน 2019

ยกเว้นมอลตา

16 กันยายน 2019

12 สัปดาห์

3 ธันวาคม 2019

ทั้งหมด

จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน: 15