สถาบันภาษาสปร๊าคคาเฟ่ ทั่วโลก

สถาบันสปร๊าคคาเฟ่ที่เซนต์จูเลี่ยน มอลต้า

สถาบันภาษาสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส ที่เซนต์จูเลี่ยน มอลต้า เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 • ภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป
 • แคมป์ภาษาสำหรับเยาวชน 12- 21 ปี
 • ภาษาสำหรับใช้ในธุรกิจ

สถาบันสปร๊าคคาเฟ่ที่ไบรตัน

สถาบันภาษาสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส ที่ไบรตัน เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 • ภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป
 • แคมป์ภาษาสำหรับเยาวชน 12 - 21 ปี
 • ภาษาสำหรับใช้ในธุรกิจ

สถาบันสปร๊าคคาเฟ่ที่ลอนดอน

สถาบันภาษาสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส ที่ลอนดอน เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 • ภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป
 • แคมป์ภาษาสำหรับเยาวชน 14 - 21 ปี
 • ภาษาสำหรับใช้ในธุรกิจ

สถาบันสปร๊าคคาเฟ่ที่โตรอนโต

สถาบันภาษาสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส ที่โตรอนโต เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 • ภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป
 • แคมป์ภาษาสำหรับเยาวชน 14 - 21 ปี
 • ภาษาสำหรับใช้ในธุรกิจ

สถาบันสปร๊าคคาเฟ่ที่คาลการี

สถาบันภาษาสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส ที่คาลการี เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 • ภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป

สถาบันสปร๊าคคาเฟ่ที่มอลทรีออล

สถาบันภาษาสปร๊คคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส ที่มอลทรีออล เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 • ภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป
 • แคมป์ภาษาสำหรับเยาวชน 14 - 21 ปี
 • ภาษาฝรั่งเศส

สถาบันสปร๊าคคาเฟ่ที่แวนคูเวอร์

สถาบันภาษาสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส ที่แวนคูเวอร์ เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 • ภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป

สถาบันสปร๊าคคาเฟ่ที่วิกตอเรีย

สถาบันภาษาสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส ที่วิกตอเรีย เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 • ภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป

สถาบันสปร๊าคคาเฟ่ที่อ๊อตตาว่า

สถาบันภาษาสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส ที่อ๊อตตาว่า เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 • ภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป

สถาบันสปร๊าคคาเฟ่ที่นิวยอร์ค

สถาบันภาษาสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส ที่นิวยอร์ค เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 • ภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป
 • แคมป์ภาษาสำหรับเยาวชน 16 - 21 ปี

สถาบันสปร๊าคคาเฟ่ที่ลอสแองเจลิส

สถาบันภาษาสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส ที่ลอสแองเจิส เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 • ภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป
 • แคมป์ภาษาสำหรับเยาวชน 16 - 21 ปี

สถาบันสปร๊าคคาเฟ่ที่บอสตัน

สถาบันภาษาสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส ที่บอสตัน เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 • ภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป
 • แคมป์ภาษาสำหรับเยาวชน 16 - 21 ปี

สถาบันสปร๊าคคาเฟ่ที่มาดริด

สถาบันภาษาสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส ที่มาดริด เปิดสอนหลักสูตรภาษาสเปน ดังนี้:

 • ภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป
 • แคมป์ภาษาสำหรับเยาวชน 14 - 21 ปี
 • ภาษาสำหรับใช้ในธุรกิจ

สถาบันสปร๊าคคาเฟ่ที่บาเซโลน่า

สถาบันภาษาสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส ที่บาเซโลน่า เปิดสอนหลักสูตรภาษาสเปน ดังนี้:

 • ภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป
 • แคมป์ภาษาสำหรับเยาวชน 14 - 21 ปี
 • ภาษาสำหรับใช้ในธุรกิจ

สถาบันสปร๊าคคาเฟ่ที่ฟลอเรนซ์

สถาบันภาษาสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส ที่ฟลอเรนซ์ เปิดสอนหลักสูตรภาษาอิตาลี ดังนี้:

 • ภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป
 • ภาษาสำหรับใช้ในธุรกิจ

สถาบันสปร๊าคคาเฟ่ที่ปารีส

สถาบันภาษาสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส ที่ปารีส เปิดสอนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส ดังนี้:

 • ภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป
 • ภาษาสำหรับใช้ในธุรกิจ

สถาบันสปร๊าคคาเฟ่ที่นีซ

สถาบันภาษาสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส ที่นีซ เปิดสอนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส ดังนี้:

 • ภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป
 • แคมป์ภาษาสำหรับเยาวชน 14 - 21 ปี
 • ภาษาสำหรับใช้ในธุรกิจ

สถาบันสปร๊าคคาเฟ่ที่แฟรงก์เฟิร์ต

สถาบันภาษาสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส ที่แฟรงก์เฟิร์ต เปิดสอนหลักสูตรภาษาเยอรมัน ดังนี้:

 • ภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป
 • แคมป์ภาษาสำหรับเยาวชน 14 - 21 ปี
 • ภาษาสำหรับใช้ในธุรกิจ

สถาบันสปร๊าคคาเฟ่ที่ปักกิ่ง

สถาบันภาษาสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส ที่ปักกิ่ง เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีน ดังนี้:

 • ภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป
 • ภาษาสำหรับใช้ในธุรกิจ

สถาบันสปร๊าคคาเฟ่ที่ราบัต

สถาบันภาษาสปร๊าคคาเฟ่-แลงเควจเจสพลัส ที่ราบัต เปิดสอนหลักสูตรภาษาอารบิคดังนี้:

 • ภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป