🌟 Grupa na Przelot z Opiekunem Do Anglii i na Maltę! Ostatnie miejsca!

Dowiedz się więcej

Czasopismo „Języki Obce w Szkole” to wydawany od 1957 r. kwartalnik adresowany do nauczycieli języków obcych na wszystkich poziomach kształcenia (od przedszkola po edukację na poziomie wyższym), lektorów, osób nauczających w językach obcych treści przedmiotowych, a także wszystkich osób związanych z edukacją językową w ramach formalnych, pozaformalnych i nieformalnych systemów kształcenia. Celem pisma jest dostarczenie informacji dotyczących kierunków i tendencji oraz metod stosowanych we współczesnej glottodydaktyce. Czasopismo „Języki Obce w Szkole” jest dostępne bezpłatnie na stronie internetowej www.jows.pl. Każdy numer pisma można pobrać w formatach PDF, MOBI oraz ePUB. Na stronie internetowej zamieszczone są także najważniejsze informacje na temat wydarzeń i dokumentów dotyczących nauki języków w Polsce i Europie oraz przykłady inspirujących projektów językowych lub materiałów dydaktycznych. DANE KONTAKTOWE:
Redakcja czasopisma „Języki Obce w Szkole"
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
e-mail: jows@frse.org.pl
tel. 22 46 31 367 http://www.jows.pl/