#SprachcaffeMoment - Regulamin

Uczestnictwo: Każdy uczeń Sprachcaffe może wziąć udział w projekcie Sprachcaffe Moment, bez względu na wiek, o ile opublikuje pracę konkursową w przewidzianym konkursem terminie.
Prawa autorskie:

Publikując zdjęcie/film Uczestnik: (1) gwarantuje, że posiada pełne prawa do publikowanego materiału jak i materiał jest oryginalny i nie jest własnością innej osoby. Publikowany materiał nie może także naruszać wszelkich obowiązujących w danym kraju praw i dobrych obyczajów.


Prawa do użycia materiałów:

Publikując zdjęcie/film Uczestnik przekazuje Sprachcaffe Languages Plus pełne prawa do użycia materiałów w działaniach marketingowych Sprachcaffe.  Sprachcaffe Languages Plus rezerwuje sobie prawo do publikacji imion i nazwisk osób, które przesłały materiały związane ze #SprachcaffeMoment.