🌟 Grupa na Przelot z Opiekunem Do Anglii i na Maltę! Ostatnie miejsca!

Dowiedz się więcej

Stowarzyszenie PASE jest organizacją pozarządową, której celem głównym jest wspieranie jakości w nauczaniu języków obcych w Polsce.Stowarzyszenie podejmuje działania mające na celu:
  • ułatwienie wszystkim, którzy chcą się uczyć języków obcych wybór profesjonalnej szkoły językowej,
  • wspieranie szkół językowych w osiąganiu wysokich standardów nauczania,
  • umożliwianie wymiany doświadczeń lektorów i kadry administrującej szkołami językowymi,
  • inicjowanie i wspieranie dyskusji, ważnych dla całego środowiska działań oraz wspólnych przedsięwzięć.

W 1993 Stowarzyszenie PASE utworzyło system inspekcji i akredytacji szkół językowych. Instytucjom, które spełniają nowoczesne standardy nauczania języków obcych, przyznajemy znak jakości PASE. Inspektorat PASE jest złożony z doświadczonych metodyków i menedżerów akademickich z różnych miast Polski. Nasi inspektorzy wiedzą jak sprawdzić metody i warunki nauczania w szkole językowej, a także sposób zarządzania placówką, który również wpływa na standard usług świadczonych słuchaczom. Inspektorzy obserwują prowadzone zajęcia, mają dostęp do dokumentacji szkoły, przeprowadzają wywiady z lektorami i z kadrą zarządzającą. Warto kierować się opinią tych, którzy ocenie szkoły poświęcili naprawdę dużo czasu. PASE jest członkiem: EAQUALS i PIFS. http://www.pase.pl/