Znajomość języka vs. Twoja wysokość zarobków & kariera

Chcesz zarabiać więcej - ucz się języków obcych! Tak znajomość języków wpływa na wysokość pensji, status w firmie, kontakty biznesowe i wartość pracownika. Umiędzynarodowienie rynku pracy sprawiło, że znajomość języka obcego, minimum jednego jest obecnie standardem. Sytuacja na rynku wymusiła na pracownikach naukę języków, nie tylko tych najpopularniejszych jak angielski, niemiecki ale i tych rzadziej używanych, a będących istotnymi z uwagi na ścisłą współpracę międzynarodową firm w różnych sektorach gospodarki. Prawie każda firma, mniejsza, większa, a zwłaszcza korporacje funkcjonują w środowisku międzynarodowym, co determinuje potrzeby posiadania personelu posługującego się językiem obcym, a zarazem wspólnym dla partnerów biznesowych. Nie tylko prezesi, dyrektorzy zobowiązani są do znajomości języka, co można łatwo zauważyć przeglądając oferty pracy uwzględniające wymóg znajomości języków obcych na większości stanowisk każdego szczebla.

 

Wynagrodzenia osób ze znajomością języka angielskiego

Zatem czy znając w stopniu komunikatywnym angielski można liczyć na łatwiejsze znalezienie pracy i czy będzie to praca lepiej płatna niżeli płaca pracownika nie władającego angielskim? Niestety nie jest to oczywiste ani pewne, bowiem znajomość języka to zaledwie jeden z czynników który jest ważny dla pracodawcy. Wiele zależy od charakteru pracy, firmy, jak również konkretnego stanowiska pracy. Z pewnością jest to atut, jednak cóż pracodawcy po nawet perfekcyjnej znajomości angielskiego pracownika obsługującego taśmę produkcyjną, bądź personelu sprzątającego.

Fakt, faktem iż coraz częściej i w coraz większej ilości zawodów, branż język obcy jest niezbędny, nie tylko z uwagi na współpracę międzynarodową, czy też międzynarodową kadrę firmy, ale ze względu na obsługę klienta, nie rzadko obcojęzycznego. Globalizacja, upowszechnienie podróży wpływają nie tylko na popularyzację wyjazdów Polaków do innych krajów ale i w drugą stronę. Cudzoziemców robiących zakupy, interesy, wypoczywających w Polsce jest coraz więcej.

Wg. Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń we współpracy z firmą Sedlak & Sedlak w 2014 roku - znajomość języka angielskiego stała się właściwie obowiązkową umiejętnością na współczesnym rynku pracy. Odzwierciedlają to wyniki . Językiem angielskim tym na poziomie dobrym lub bardzo dobrym władało 52% respondentów badania.

Znając język angielski przynajmniej na poziomie komunikatywnym i planując zatrudnienie na stanowisku szeregowego pracownika zwykle nie można liczyć na szczególne ułatwienia, podwyżki jednak w takich branżach jak obsługa klienta, sprzedaż, marketing a także księgowość posługiwanie się angielskim może owocować 150zł wyższej pensji. Im stanowisko wyższe tym dysproporcja pomiędzy zarobkami osoby bez znajomości języka a władającą angielskim jest większa sięgając kilku tysięcy złotych na szczeblu kierownika projektu, managera zespołu.. Opłacalność posługiwania się językiem obcym jest największa na szczeblach dyrektorskich, wśród kadry zarządzającej i pośród specjalistów w danej dziedzinie. Wówczas można liczyć nie tylko na wyższe wynagrodzenie, ale również na znaczną różnicę w możliwościach zatrudnienia, o które znając język jest o wiele prościej.

Specjaliści, inżynierowie, fachowcy znający biegle angielski nie muszą martwić się bezrobociem. Jednak czasy się zmieniają i w wyniku upowszechnienia edukacji językowej angielski zna coraz więcej osób, nie jest on już takim atutem jak przed laty. Podstawowy stopień znajomości nie wystarcza, często nawet komunikatywna znajomość to za mało, gdyż wiele osób włada angielskim biegle, a prócz tego zna również niemiecki, francuski czy rosyjski.

Powołując się na portal finansowy Bankier.pl dodać warto, że znajomość języka angielskiego wpływała na wysokość wynagrodzenia w największym stopniu na stanowiskach kierowniczych. Przykładowo, płace dyrektorów ds. produkcji i głównych księgowych były o 82% wyższe u osób, które władały tym językiem w stopniu bardzo dobrym w porównaniu do osób nie znających angielskiego.Na stanowiskach z niższych szczebli różnice te były mniejsze. Sekretarki mówiące po angielsku zarabiały 27% więcej, a asystenci ds. sprzedaży zaledwie 12%.

Wynagrodzenia osób ze znajomością języka niemieckiego

Niemiecki jest wciąż uznawany za bardzo waży język szczególnie w branży przemysłowej, produkcyjnej i turystycznej w Europie. Rynki takie jak Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Austria potrzebują specjalistów ze znajomością niemieckiego czy to do pracy za granicą czy do kontaktów biznesowych z Polską. Wg. raportu Sedlak & Sedlak osoby na bardzo wysokich stanowiskach jak prezesi zarządu, którzy znali język niemiecki zarabiali aż o 65% (6 500 PLN) więcej od osób, które nie znały mowy naszych zachodnich sąsiadów. W przypadku kierowników zespołu różnica ta wyniosła mniej ale wciąż 15% (1 000 PLN). Mediana jest więc bardzo wysoka.

Osoby płynnie posługujące się językiem niemieckim mają zasadniczo dwie opcje pokierowania swoją karierą zawodową. Mogą traktować znajomość języka jako swój zawód i szukać zatrudnienia w sektorach, w których kompetencja ta będzie podstawą zatrudnienia. – Osoby z bardzo dobrą znajomością niemieckiego są obecnie szczególnie poszukiwane w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, gdzie kompetencje językowe pracowników to jeden z najważniejszych aspektów ich działalności. Na przestrzeni kilku ostatnich lat obserwujemy, że osoby znające przynajmniej jeden dodatkowy język obcych na poziomie bardzo dobrym, oprócz języka angielskiego, mają szansę na atrakcyjniejsze zarobki. Bardzo często są to tzw. bonusy językowe – mówi Małgorzata Mudyna, Randstad Professionals Branch Manager. Drugim kierunkiem kariery zawodowej jest traktowanie znajomości języka niemieckiego jako atutu, który nie warunkuje zatrudnienia, ale który może przeważyć o decyzji w sprawie zatrudnienia – To rozwiązanie dla osób, które oprócz znajomości języka mają jeszcze dodatkowe kompetencje związane np. z logistyką, zakupami czy produkcją. Tacy kandydaci mogą liczyć na propozycje zatrudnienia w międzynarodowych koncernach (szczególnie tych z kapitałem niemieckim). Zasadniczo osoby z biegłym językiem niemieckim z całą pewnością bez problemu znajdą pracę – podkreśla Marta Aserigadu, Delivery Manager Region North w Hays Poland. Więcej na temat wynagrodzenia osób ze znajomością języka niemieckiego w raporcie "Perspektywy pracy dla osób posługujących się językiem niemieckim" na stronie Eurostudent.pl.

Zarobki o 30% wyższe? Ucz się "egzotycznego" języka obcego!

By być konkurencyjnym kandydatem do pracy warto postarać się o naukę kilku języków w jak najlepszym stopniu. Idealnym rozwiązaniem jest znajomość angielskiego i jednego z języków na które jest popyt na rynku pracy, jak holenderski, węgierski, serbski, czeski czy fiński. „Egzotyczne” języki, którymi posługuje się niewielu Polaków to przepustka do lepszej płacy jak również możliwości zatrudnienia za granicą, niekoniecznie w kraju, w którym jest to język urzędowy. W Polsce znajomość języka na przykład hiszpańskiego, francuskiego, czy włoskiego pozwala już na szeregowym stanowisku (wymagającym umiejętności językowych) zarobić o 30% więcej niżeli osoba bez znajomości języków, jak i o 15-20% więcej niżeli pracownik z komunikatywnym angielskim. Na wyższych stanowiskach preferowana jest znajomość nie tylko języka pożądanego jak np. arabski, chiński, ale również angielskiego, wówczas można liczyć nawet o 100% wyższe wynagrodzenie. Mimo wszystko poziom wynagrodzeń w  Polsce jest bardzo niski w porównaniu z zarobkami na tych samych stanowiskach za zachodnią granicą kraju. Osoby, które znają dobrze języki, a przynajmniej angielski nie rzadko rezygnują z kariery w polskich firmach na rzecz emigracji. Ze znajomością angielskiego można liczyć na pracę prawie wszędzie nie tylko na Wyspach, jednak i tutaj kluczową kwestią jest stanowisko, branża. Jeżeli zależy nam na pracy na francuskiej budowie, angielski będzie przydatny, jednak konkurując z kimś kto zna francuski nawet perfekcyjna znajomość angielskiego może nie zaowocować zatrudnieniem. W przypadku stanowisk specjalistów, managerów bez względu na lokalizację firmy można być spokojnym o zatrudnienie wyłącznie ze znajomością angielskiego czy to w Niemczech czy we Francji, Włoszech. Podobnie jak i w Polsce znając język, języki i im lepiej się nimi posługując można przebierać w ofertach pracy oraz negocjować wyższe stawki wynagrodzenia. Z dnia na dzień jest trudniej zatrudnić się poza Polską nie znając żadnego języka.

Ciekawym zjawiskiem na rynku europejskim jest zatrudnienie poza granicami Polski będąc specjalistą mówiącym na przykład po koreańsku. Z uwagi na fakt iż niewiele osób mówi po koreańsku, firmy z całej Europy biją się o pracownika z jego znajomością, bez względu na jego pochodzenie. Sama znajomość języków którymi włada niewiele osób zapewnia wyższe wynagrodzenie, jednakże kiedy jest to osoba wykwalifikowana w wąskiej dziedzinie zarobki mogą być bardzo wysokie nie tylko w przeliczeniu na złotówki i w odniesieniu do polskich zarobków, ale i do standardów europejskich.

Powołując się na magazyn finansowo-gospodarczy Forbes.plNauka języków nie daje korzyści wyłącznie w postaci samej znajomości języka, ale także szeregu innych kompetencji, jakie nabywamy przy okazji. Na przykład niedawne badania naukowe przeprowadzone na hiszpańskim Uniwersytecie Pompeau Fabry wykazały, że poligloci są bardziej spostrzegawczy i efektywniej przetwarzają i selekcjonują informacje. W czasach mass mediów i internetu to bardzo użyteczna cecha.

A Ile zarabiają poligloci, tłumacze, lektorzy i nauczyciele?

Osoby, które znają kilka języków obcych czyli poligloci jeśli pracują równocześnie na stanowisku np. na uczelni wyższej i dodatkowo jako tłumacz to zarobki miesięczne mogą wynosić nawet ok 10 000 PLN. Są to już osoby, które biegle i profesjonalnie posługują się zwykle angielskim, hiszpańskim, francuskim i niemieckim językiem i często mają stopień naukowy dr. lub prof. Według badań na temat wynagrodzeń z 2009 roku przeprowadzonych przez Sedlak & Sedlak, osoby biegle posługujące się jednym językiem obcym mogły liczyć na 3 800zł, natomiast pracownicy, mogący się pochwalić aż 4 językami zarabiali średnio 7 200zł Wszystko zależy od firmy, w której są zatrudnieni i ilości etatów.

Tłumacze także zarabiają dobrze. Zarobki tłumacza czesto zależą od wielkości i specyfiki firmy; małe firmy do 50 osób płacą około 3885 zł. Duże, do 250 pracowników oferują ponad 5000 zł. Ludzi znających rzadkie języki potrzeba zawsze. To, że dziś jest ich dużo nie oznacza, że jutro także tak będzie – często korporacje wiążą takie osoby umowami, które zabraniają podejmowania dodatkowej pracy. To przekłada się oczywiście na premie do zarobków, ale kosztem ewentualnej współpracy z innymi firmami  - mówi ekspert z Biura Tłumaczeń 123 Sp. z o.o. Więcej na temat zarobków tłumaczy w artykule "Ile zarabia tłumacz w Polsce?" na portalu Nf.pl. Tłumacze obecnie dość często pracują przy tłumaczniu stron internetowych, magazynów czy innych międzynarodowych projektów.

Lektorzy językowi także nie powinni martwić się zarobkami i ofertami pracy. Obecnie często pracująna etacie w szkole, dodatkowo oferując korepetycji w domu czy np. przez Skype. 1 godz. zajęć z lektorem to wydatek 30-50zł. Tak więc oferując miesięcznie np. 50 godz korepetycji można dodatkowo dorobić nawet 2500zł do podstawowej pensji w szkole. Średnie zarobki lektora pracującego na jednym etacie w szkole językowej to 3-4 000zł. Pensja zależy także od tego czy jest to tzw. native speaker czy polski lektor.

Podsumowując: znajomość języków vs. wysokość zarobków & kariera & pozycja w firmie jak i pozycja społeczna są bardzo powiązane. Każdy raport pokazuje wpływ znajomości języka obcego na wysokość dochodów. Jeśli chcemy pracować za granicą to jest to oczywiste, że język danego państwa musimy znać bardzo dobrze, w Polsce często wystarczy komunikatywny lub średnio zaawansowany poziom języka. Jednak jeśli chcemy zarabiać dużo to warto zainwestować czas i pieniądze w nasz rozwój i podszkolić angielski i dodatkowo kolejny wybrany język. Czy to będzie chiński, fiński czy niemiecki to już zależy od naszej branży, kontaktów biznesowych, specjalizacji zawodowej i kierunków rozwoju w przyszłości, w których chcemy się rozwijać.

Więcej ciekawostek związanych z karierą & językiem? Przeczytaj unikatowy poradnik!

Darmowy poradnik "Jak nauczyć się języka obcego" to zbiór porad 45 największych ekspertów językowych (blogerzy, firmy) .Aż 138 str. unikalnych wywiadów w formie .pdf.  Polecamy każdemukto uczy się języków! Poznaj sukces finansowy i językowy ekspertów! Czy warto?Zobacz okładkę >>

Chcesz przeczytać poradnik? Otrzymasz go natychmiast na email
* Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji (max. 5 razy w roku) związanych tylko z nauką języka obcego