İngilizce makale yazma

Okulda geçirdiğiniz süre boyunca İngilizce dersinde muhtemelen bir veya iki kez İngilizce makale yazmak zorunda kalacaksınız. Ancak İngilizce makale yazma görevi sadece İngilizce öğrencilerine ait değildir. Siz de İngilizce çalışmalarınız sırasında arada bir İngilizce makale yazmak zorunda kalacaksınız.

Üstelik İngilizce makale yazmak, yazılı İngilizcenizi geliştirmek için iyi bir pratik olabilir. Bu nedenle, İngilizce makale yazma konusunu incelemek ve bazı yararlı yazma ipuçları almak önemlidir.


İngilizce makaleniz için ipuçları ve püf noktaları

İngilizce dersiniz için bir makale yazarken her zaman yapılandırılmış bir yaklaşım benimsemeli ve argümanlarınızı hedefe yönelik bir şekilde sunmak için iyi İngilizce becerileri kullanmalısınız. Başarılı bir İngilizce makalesi için iyi İngilizce becerilerine ek olarak bazı önemli resmi gereksinimler de vardır. Bunlara daha sonra daha ayrıntılı olarak gireceğiz. Ancak öncelikle, gelecekte İngilizce olarak daha iyi ve daha ikna edici makaleler yazmanıza yardımcı olacak bazı yararlı ipuçları ve püf noktaları vermek istiyoruz.

 • Net bir tez ve yapıya sahip olun.
 • Yeterli araştırma yapın ve saygın kaynakları kullanın.
 • Tezinizi desteklemek için örnekler ve argümanlar kullanın.
 • İntihalden kaçının ve doğru şekilde alıntı yapın.
 • Yapınızı, gramerinizi ve yazımınızı kontrol edin.

Okulda veya üniversitede makalenizi yazarken, makalenizin genel yapısının, argümanların sunumunun ve en önemlisi İngilizce dil becerilerinizin, İngilizce kompozisyon notunuzda rol oynadığından emin olmalısınız. Bu nedenle İngilizce makaleler için en önemli gramer kuralları ve formülasyonların yanı sıra mutlaka bir makalenin yapısına daha yakından bakmalısınız.

İngilizce bir makalenin yapısı

Bir makalede, genellikle verilen bir konuyu uzun bir şekilde ve ayrıntılı olarak ele alırsınız. İngilizce makale yazarken takip etmeniz gereken belirli bir yapı vardır. Aşağıda size bu yapının neye benzediğini göstereceğiz ve İngilizce makalenizin en önemli kısımlarını yazmanız için bazı ipuçları vereceğiz.

Makalenizin giriş bölümü

Giriş bölümü İngilizce makalenizin ana metnini hazırlar. İngilizce makaleniz için anlamlı bir başlık düşünürsünüz, tezinizi veya sorunuzu açıklarsınız, konuyla ilgili bazı arka plan bilgileri verirsiniz ve en önemli argümanlarınızın bir özetini sunarak argümanınızı hazırlarsınız.

Aşağıda İngilizce makalenizin girişini yazarken kullanabileceğiniz bazı örnekler ve ifadeler bulabilirsiniz.

Başlık

Başlık anlamlı ve kısa olmalı, ayrıca makalenin içeriğini yansıtmalıdır.

 • [Konunun] eleştirel bir incelemesi
 • [Konuya] daha yakından bir bakış
 • [Konunun] artıları ve eksileri
 • [Konunun] incelenmesi
 • [Konu]: Derin bir analiz.
 • [Konunun] ilgili alan üzerindeki etkisi

Giriş paragrafı

İngilizce makalenizin ilk paragrafı konuya kısa bir giriş yapmalı ve okuyucunun ilgisini çekmelidir. İngilizce makalenizi yazmaya başlamanıza yardımcı olacak birkaç örnek:

 • In recent years, [konu] has become a hotly debated issue, with [argümanlara kısa bir bakış].
 • The [konu] has been a subject of controversy for many decades, with [farklı bakış açılarına kısa bir bakış].
 • In this essay, we will explore the various facets of [konu], and assess its [etki] on [ilgili yön].
 • As our society continues to evolve, it is becoming increasingly important to examine the impact of [konu] on [ilgili yön].

Sav ya da ana soru

İngilizce makalenizin savı veya ana sorusu, makalenin amacının açık ve özlü bir tanımı olmalıdır. İngilizce makalelerin nasıl yazılacağına dair daha iyi bir fikir edinmek için bu örnekleri kullanın:

 • The increasing globalization of the world economy has both advantages and disadvantages for developing countries.
 • The death penalty is an ineffective and unethical solution to reducing crime.
 • The use of social media has both positive and negative effects on personal relationships.
 • Climate change is a pressing issue that must be addressed by individuals and governments alike.

Argümanlara ve yapıya genel bakış

Giriş paragrafınızın sonunda, makalenizin ana bölümünün yapısını açıklayın ve argümanınızı kabaca tanımlayın. İşte İngilizce makale yazarken size kesinlikle yardımcı olacak birkaç İngilizce ifade:

 • In this essay, I will argue that [ana fikir] by presenting [argümanların sayısı] perspectives.
 • The following discussion will outline [argümanların sayısı] main arguments in support of [ana fikir].
 • The following discussion will explore [argümanların sayısı] key arguments that validate the thesis that [ana fikir].
 • To demonstrate the validity of [ana fikir], I will present [argümanların sayısı] compelling arguments.

Makalenizin ana gövdesi

İngilizce makalenizin gelişme kısmı verilen konuyu ayrıntılı olarak ele alır. Konu her yönüyle incelenir. Makalenizin ana gövdesi bir tartışma dizisini takip eder ve daha önce giriş bölümünde formüle edilen tezinizin ana argümanlarını ayrıntılı olarak ele alır.

Ana metinde makalenizin konusunu açık ve öz bir dille tartışmalısınız. Bunda başarılı olmanız için size bazı formülasyon yardımcılarının yanı sıra İngilizce makalenizi yazarken kullanabileceğiniz kelime ve ifadeler de vereceğiz.

Açıklamalar için bazı ifadeler:

 • To begin with, [argüman 1] is a strong point in favor of [ana fikir]. For example, [kanıt].
 • Another aspect to consider is [argüman 2]. It can be seen that [kanıt].
 • In light of this evidence, it can be seen that [ana fikir] is well-founded. [ana argümanları ve kanıtları kısaca yeniden ifadesi].
 • Additionally, [argüman 4] supports the notion that [ana fikir]. This can be demonstrated by [kanıt].
 • The first argument I will present is [argüman].
 • Another aspect to consider is [argüman]."
 • One of the strongest arguments for [ana fikir] is [argüman].
 • To strengthen my argument, I will present [kanıt/örnek].

Makaleler için İngilizce kelimeler:

 • Firstly
 • Secondly
 • To reiterate
 • To restate
 • To emphasize
 • To recapitulate
 • Nevertheless
 • In addition
 • Moreover
 • Furthermore
 • Also
 • In contrast
 • On the one hand
 • On the other hand

Son kısım

İngilizce makalenizin sonuç kısmında, makalenizin tezini ele alır, tartışmanızın ana noktalarını ana metinden özetler ve bir sonuç çıkarırsınız. Tartışmalara ve onlardan çıkarılan sonuçlara dayanarak, İngilizce makalenizin sonuç bölümünde geleceğe yönelik nihai düşüncelerinizi ve önerilerinizi formüle edersiniz. Yeni bilgiler eklememeniz veya yeni argümanlar öne sürmemeniz önemlidir. Bu yalnızca makalenizin gelişme bölümünde yapılmalıdır.

İşte İngilizce makalenizi yazmanıza yardımcı olacak bazı ifade kılavuzları:

 • In conclusion...
 • To summarize...
 • Finally...
 • It can be inferred that...
 • In light of this evidence...
 • In essence...
 • Overall...
 • Therefore...
 • In summary...
 • In conclusion...

İngilizce makale örneği

The benefits of language travel

Despite the potential challenges, language trips offer a unique opportunity for language learners to improve their language skills and experience new cultures, making them a valuable investment in personal and academic development.

Language trips are trips taken specifically to improve one's language skills. These trips can be taken domestically or internationally and can range from a weekend to several weeks. One of the main benefits of language trips is the immersion experience. When surrounded by native speakers, learners are forced to practice and improve their language skills in real-life situations. This is a much more effective method of learning than simply studying a language in a classroom setting.

Another benefit of language trips is the cultural experience. Traveling to a new country allows learners to experience new customs, traditions, and lifestyles, and learn about the history and culture of the country. This not only enriches the language learning experience but also helps to broaden one's horizons and increase cultural awareness.

However, language trips can also have their drawbacks. For example, the cost of traveling and accommodation can be expensive, especially for longer trips. Additionally, language learners may also face a language barrier or culture shock, which can be challenging to overcome. The cost and potential challenges of language trips may seem daunting, but they offer valuable benefits in personal and academic growth.

The language skills and cultural knowledge gained can lead to new job opportunities and improve communication in professional settings. Scholarships and financial aid make language trips more accessible. Facing a language barrier or culture shock can also be an opportunity for personal growth and development. These benefits far outweigh the drawbacks and make language trips a worthwhile investment.

In conclusion, despite the potential challenges, language trips offer a unique opportunity for language learners to improve their language skills and experience new cultures, making them a valuable investment in personal and academic development. Whether you are a beginner or an advanced language learner, a language trip is an experience that should not be missed.

İngilizce yazma stilinizi geliştirin

Bizimle birlikte İngilizce öğrenin. İngilizce yazma becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacağız.

Şimdi daha fazlasını öğrenin


Sprachcaffe ile İngilizcenizi geliştirin

Angielski Malta

Bir dil eğitimi seyahatiyle İngilizce öğrenin

İngilizce konuşulan bir ülkede İngilizce öğrenin

Daha fazlası için »

Online kurslarla İngilizce öğrenin

Online kurslarla evinizin rahatlığında İngilizce öğrenin

Daha fazlası için »