Simple Present  Tense / Geniş Zaman

Geniş Zaman, değiştirilmesi planlanmayan, tekrarlanan, genel geçerlilik beyanları veya günümüzde birbirini takip eden eylemleri tanımlamak için kullanılır:

Örneğin;

- I live in Frankfurt  - Frankfurt'ta yaşıyorum.

- I go to work at 8 o’clock every day  -Her gün saat 8'de işe gidiyorum.

- When you go to school, you learn, you do your homework and you play with your friends.

- Okula gittiğinde öğrenirsin, ödevini yaparsın ve arkadaşlarınla oynarsın.

- The train departs every 15 minutes.  - Tren her 15 dakikada bir kalkıyor.

Etiketler: Sıklık veya tekrarlama başlatan zarflar: her zaman, genellikle, sık sık, bazen, pazar günlerinde, her gün ...  (always, usually, often, sometimes, on Sunday/s, every day…)

3.Tekil şahıslarda fiilere 's' ve 'es' takısı eklenir.

3. kişiler ilgili cümlelerde fiil e “s” eklenir. Ancak fiil “-s , -sh, - ch, -z veya –x” ile bitiyorsa o zaman “-es” eki eklenir.

- He works at the gym.    – Spor salonunda çalışıyor.

- She watches TV every day.   – Hergün TV izler.

Dinlemek

Telaffuz yeni bir dil öğrenirken özellikle önemlidir. Özellikle İtalyancada, belirli kelimelerin yanlış telaffuzu (örn. "Gnocchi") hangi dil seviyesinde olduğunuzu gösterir. Bunu nasıl geliştirebilirsin? En iyi yol dinlemek. İtalyan radyo veya televizyonu aracılığıyla dinleyerek çok şey öğrenebilirsiniz. Aşağıda bazı yararlı bağlantılar listeledik:

TuneIn Radio: Bu harika web sitesi, dünyanın her yerinden radyo programlarını dinlemenizi sağlar. Takip edebileceğiniz birini bulana kadar farklı şovları dinleyin.

BBC İtalyanca: Yeni başlayanlar ve ileri düzey kullanıcılar için çeşitli ücretsiz egzersizler sunun. 

Podcast

Podclub: İtalyan podcast'lerini bu web sitesinde dinleyebilirsiniz. Yazılı metin yanındadır, böylece çok hızlıysanız okuyabilirsiniz.

Sesli kitaplar

İtalyan sesli kitapları LiberLiber'de bulabilirsiniz. Ayrıca Giovanni Boccaccio'nun Decameron'u veya Dante'nin İlahi Komedisi gibi çok sayıda İtalyan klasiği bulacaksınız.

Haberler

İtalyan haberlerini dinleyin. İtalyan haber spikeri sizinle çok hızlı bir şekilde konuşacaksa, Italiano'daki Slow News'a göz atın.

Present Continuous Tense / Şimdiki Zaman

Present Continuous Tense,  Türkçe’deki şimdiki zaman ifadesidir. Konuşma sırasında yaptığımız eylemlerden bahsederken kullanılmaktadır. Fiillere 'ing' eki eklenir.

Örneğin;

- Hala okuldan kredi borcunu ödüyorum. - I’m still paying off the loan from school.

- Otobüs bekliyor. - He is waiting on the bus.

- I’m working at the pharmacy in my holidays.   - Tatillerimde eczanede çalışıyorum.

Etiketler: Şu an, şimdi, şimdi, sabah, öğleden sonra, sonra, bu gece ... (at the moment, now, right now, in the morning, in the afternoon, later, tonight...)

Youtube

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN:

İtalyanca Youtuber'ları, İngilizce konuşan bir kitleye hitap eden ve derslerini kısmen İngilizce ve kısmen İtalyanca olarak izleyen kişiler olarak listeledik.

İtalyanca Kolaylaştı: Manu İtalyan ve tutkusu insanların kendi anadilini yani İtalyanca öğrenmesine ve anlamasına yardımcı olmak. Kanalında yeni başlayanlar için "Sıfırdan İtalyancaya" çalma listesini ve ileri düzey kullanıcılar için "İtalyan Hızlandırıcısı" dizisini bulacaksınız. Ayrıca İtalya ve günlük vloglar için seyahat ipuçları yükler. Tüm videolarında altyazı var.

Present Perfect Tense / Geçmiş Belirsiz Zaman

Present Perfect Tense ‘in Türkçe karşılığı yoktur. Bu nedenle anlaşılması biraz daha zor olmaktadır. Bu zamanı öğrenmeye çalışırken Türkçe gibi düşünmemek gereklidir. Kısaca özetlemek gerekirse, geçmişte olup etkileri hala devam eden durumlar için kullanılmaktadır.

Örneğin;

- Hiç tenis oynamadı.  - She has never played tennis.

- Bavulunu zaten hazırladın.  - You have already packed your suitcase.

- Az önce doktordan randevu aldım. - I have just made an appointment at the doctor’s.

Etiketler: şimdiye kadar, asla, asla, sadece, henüz, şimdiye kadar ... (already, ever, never, just, yet, so far...)

Pazar ve Perşembe günleri Lucrezia, Lucrezia ile İtalyanca Öğrenin kanalına yeni bir video yükler. Her şeyden önce, küçük şeylere yakından bakar ve benzer kelimeler arasındaki farkları açıklar: Dolayısıyla, örneğin Bello'nun ne zaman ve Buono'nun ne zaman kullanılacağına karar vermekte zorluk çekiyorsanız, onu ziyaret etmelisiniz. İtalyanca Kolaylaştı 'da olduğu gibi, videoları farklı oynatma listelerine ayrılmıştır. Yeni başlayanlar için oynatma listesine ek olarak, günlük İtalyan yaşamından vlog veya hikayeleri içeren bir oynatma listesi de bulacaksınız. 

Past Perfect Tense / -miş’li Geçmiş Zaman

Past Perfect Tense, Türkçe’de –miş’li geçmiş zamanın karşılığını ifade etmektedir. Geçmişte yaşanan iki olaydan, daha önce olanını ifade etmek için bu zamanı kullanırız. Cümle içinde, (had) + fiilleri 3. hali olarak kullanılmaktadır.

Örneğin;

- I had studied a little English when I came to the U.S - İngiltere'ye geldiğimde biraz İngilizce çalışmıştım.

- They had never met an American until they met John.  - John'la tanışıncaya kadar hiç bir Amerikalıyla tanışmamışlardı.

Etiketler: zaten, sadece, asla, henüz, o gün, bir kez ... (already, just, never, not, yet, until that day, once...)

Present Perfect Tense ile Past Perfect Tense arasındaki farkı anlayabilmek için aşağıdaki örneğimizi inceleyebilirsiniz.

- I have never ate an pizza. (Daha önce hiç pizza yemedim.)

Present Perfect Tense ile kurulan bu cümlede, cümleyi söyleyen kişinin daha önce hiç pizza yemediği anlaşılmaktadır.

- I had never ate an pizza. (Daha önce hiç pizza yememiştim.)

Past Perfect Tense ile kurulan bu cümlede ise, cümleyi söyleyen kişinin pizza yediği anlaşılır. Yani bu cümleyi pizza ilk kez yediğinde söyleyebilir.

ItalianPod101, aynı adlı çevrimiçi web sitesine eşlik eden bir Youtube kanalıdır. Bir grup farklı insan farklı konularda videolar sunar. Videoların birçoğu doğrudan günlük yaşamla da ilgilidir, bu nedenle klasik öğrenme videolarına ek olarak, "en çok kullanılan İtalyanca cümlelerı"  gibi videolar da vardır. ".

Simple Past Tense / Geçmiş Zaman

Geçmiş Zaman, şimdiki zamandan önceki bir zaman diliminde eylemin tamamlanmış olması halinde kullanılır.

Örneğin;

- Geçen hafta doktora gittim. - I went to the doctor last week.

- 2018 okulunu bitirdim. - I finished school 2018.

- Geçen sene yaz okulundaydım. - I was in summer school last year.

Etiketler: geçen yıl / hafta / ay, önce ...  (last year/week/month, ago...)

İLERİ SEVİYE:

Bu iki YouTube kullanıcısı İtalyanca derslerini doğrudan İtalyanca olarak düzenliyor, bu yüzden yeni başlayanlar için çok zor olacaklar. Ancak, zaten İtalyanca konuşuyorsanız, telaffuz ve dilbilgisini geliştirmek için buraya bir göz atabilirsiniz.

Sgrammaticando başlangıçta kendi dillerinin grameri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen İtalyanlar için bir YouTube kanalı olarak tasarlandı. Ancak Youtuber Fiorella, giderek daha fazla İtalyan'ın kanalını takip ettiğini keşfettiğinde, videolarının teklifini yeni izleyicilerine göre ayarladı.

Uyarı: Ezberlenmesi gereken birçok düzensiz fiil var!

İngilizce’de fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiilleri geçmiş hale çevirmek için, filler sondaki hecelerine göre "-d" , "-ed" ya da "-ied" takılarını almaktadır.

move - moved 
watch - watched 
study – studied

Aşağıda "-ed" takısının getirilmesiyle ilgili kurallar verilmiştir. Bir sesli harf ve ardından e harfi geliyorsa, "-d" takısı eklenir. 

dance - danced
erase - erased
place – placed

Bir sesli harf ve ardından bir sessiz harf geliyorsa, sondaki sessiz harf iki kere yazılır ve "-ed" takısı eklenir.

plan - planned
stop - stopped

DİKKAT: w ve x harfleri iki kere yazılmaz.

snow -  snowed
fix – fixed 

İki sesli harf ve ardından sessiz harf gelirse "-ed" takısı eklenir, son harf iki kere yazılmaz.

rain - rained
need - needed

Son iki harf sessiz olursa "-ed" takısı eklenir, son harf iki kere yazılmaz.

help - helped
add - added 

Kelimenin sonunda bir sessiz harf ve arkasından -y harfi gelirse, -y harfi atılır ve kelimenin sonuna 

"-ied" eklenir.  

Worry - worried
Reply - replied 

Kelimenin sonunda bir sesli harf ve arkasından -y harfi gelirse, "-ied" değil, "-ed" takısı getirilir.

play - played
stay – stayed 

Not: Ezberlenmesi gerekli olan birçok düzensiz fiil bulunmaktadır.

Oneworlditaliano. Veronica, 2008'den bu yana YouTube'da İtalyanca öğrenmekle ilgili videolar yayınlayan İtalyan bir öğretmendir.

Past Continious Tense / When-While Kullanımı

WHEN

When -dığında, -dığı zaman anlamlarına gelir, when’den sonra Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) kullanıldığında, geçmişte ………. olduğunda anlamını verir, when + simple past tense, past continuous tense yapısındaki cümleler, geçmişte bir eylem gerçekleştiği sırada, daha önceden başlamış başka bir eylemden (past continuous tense) söz edilmektedir, örneğin “sen beni aradığında ben uyuyordum” cümlesinde, uyuma eylemi, arama eyleminden daha önce başlamıştır ve devam etmekte olan bir eylemdir: When you called me, I was sleeping.

-Fiona was taking a shower when the eartquake happened

-Deprem olduğunda Fiona duş alıyordu.

WHILE

While” – iken anlamına gelir ve kendisinden sonra Past Continuous Tense kullanıldığında, ……. yaparken/olurken anlamını verir. Geçmişte süreklilik arz eden bir eylemin, başka bir eylem tarafından bölündüğünü ifade ederken while + past continuous tense, simple past tense ya da simple past tense + while + past continuous tense yapılarında cümle kullanılır. Past Continuous Tense cümlesi, Simple Past Tense cümlesinden daha önce başlamıştır, ve Past Continuous’un ifade ettiği eylem gerçekleşirken, başka bir eylem (Simple Past Tense) gerçekleşmiştir. Örneğin; Ben uyurken sen beni aradın cümlesinde, uyuma eylemi arama eyleminden önce başlamıştır ve devam eden bir eylemdir, uyuma eylemi, arama eylemi ile bölünmüştür: While I was sleeping, you called me.

-While we were walking in the park, it started to rain.

-Parkta yürüyorken yağmur başladı.

Etiketler: -iken, ne zaman, ne kadar ... (while, when, as long as...)

Uygulamalar

Mobil uygulamalar yeni bir dil edinme yöntemidir. Dilleri dilediğiniz yerden öğrenmenize olanak tanır: çalışma sırasında trende, bekleme odasında veya evde olsun. Bu pratik uygulamaları size tavsiye etmek istiyoruz:

Simple Future Tense - Will / Gelecek Zaman (-ecek,-acak)

Gelecek zamandan bahsederken “will” kullanılmaktadır. Genel olarak gelecekte gerçekleşecek durum ve eylemler için kullanılır.

Örneğin;

- I will take an exam tomorrow.  - Yarın sınava gireceğim.

- They will go to the cinema.  - Sinemaya gidecekler

Ücretsiz Duolingo uygulaması ile İtalyanca'yı küçük oyunlar veya dersler aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Uygulamaya her gün öğrenmeye devam etmenizi hatırlatır. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinizi geliştirirler, çünkü bazı alıştırmalar örneğin dinleme ve tekrarlamadan oluşur.

Future Tense - Going To

Planlanmış ve karar verilmiş gelecek zamandan bahsederken “going to” kullanılmaktadır.  Going to future tense genellikle "go" ve "come” fiilleriyle kullanılmaz. Bu fiillerle cümle kurulurken present continuous tense kullanılır.

Örneğin;

- I'm going learn French next summer – Gelecek yaz Fransızca öğreneceğim.

- Look at those black clouds. It's going to rain. - Şu siyah bulutlara baksana. Yağmur yağacak.

Memrise: Bu uygulama beyin araştırma alanında uzmanlar tarafından inşa edilmiş ve yeni öğrenilen herhangi bir kelime asla unutmayacağına söz veriyor. Bu uygulama ile ne kadar hızlı yeni kelimeler öğrenebilirsiniz kendiniz görün!

For (–dır, -dir) / Since ( –den beri)

Present perfect simple, geçmişte başlayıp şimdiye kadar süren eylemleri ifade edebilir. Eylemin ne kadar süre sürdüğünü bir “for” veya “since” ile belirtilebilir.

Belli bir zaman diliminden bahsediliyorsa yani eylemin ne kadar devam ettiği anlatılacak.

Örneğin;

- I have known you for ten years    - Seni on yıldır tanıyorum.

- I can’t see you for five week   - Beş haftadır seni göremiyorum.

- I will be in the holiday for one week   - Bir hafta boyunca tatilde olacağım.

- Since she was a child - Çocukluğundan beri.

- Since we graduated - Mezun olduğumuzdan beri.

- We have lived in this city since we were born - Doğduğumuzdan beri bu şehirde yaşıyoruz.

Etiketler: Şunlar için: uzun bir süre, altı gün, birkaç dakika, birkaç saat.

(For: for a long time, for six days, for a couple of minutes, for a few hours -
Since: since 2007, since Monday, since 2 o’clock, since he left, since they met, since we started studying...)

Biraz para harcamaya hazırsanız, Babbel uygulamasına da göz atabilirsiniz. Yukarıda belirtilen iki uygulamaya benzer şekilde çalışır, ancak ücretlidir.

How Much (Ne Kadar?) / How Many (Kaç Tane?)

Much ve many kelimeleri miktar bildirmek için kullanılmaktadır.  Sayılamayan isimlerle kullanılan “how much”, ne kadar anlamına gelmektedir.  Sayılabilen isimlerle kullanılan “how many”, kaç tane anlamına gelmektedir.

Örneğin;

- How many books are there in the your room? - Odanda kaç adet kitap var?

- How many children has your mother got?       - Annen kaç çoçuğa sahip?

- How much water do we need for a day?          - Bir gün için ne kadar suya ihtiyacımız var?

- How much petrol does city?                           - Şehrin ne kadar petrole ihtiyacı var?

Bloglar

Bloglar, normal gazete makalelerine heyecan verici ve genellikle eğlenceli bir alternatif sunar. Aşağıda İtalyanca öğrenmenize yardımcı olabilecek beş blog listeledik:

Mein Italien'de sadece çok sayıda kelime ve en önemli İtalyan deyimleri değil, aynı zamanda İtalyanca lanet kelimeleri, argo, politik olarak doğru ifadeler ve edebiyat önerileri bulacaksınız.

Ayın İtalyan günleri nelerdir ve İtalyancada nasıl sayılır? Bunu ve daha fazlasını The Italian Experiment (İtalyan Deneyi) sitesinden bulabilirsiniz.

Ilearnitalian.net Bu blog, yapabileceğiniz birçok alıştırma sunuyor. Blog "Blog", "Dilbilgisi Dersleri" ve "Şarkılar" kategorilerine ayrılmıştır. "Şarkılar" bölümünde basit İtalyanca şarkılarla dili öğrenmeye çalışmalısınız.

Alberto'nun Italianoautomatico blogunda İtalyanca öğrenmek için ipuçları listeleniyor. Diğer şeylerin yanı sıra İtalyanca öğrenmek için kitap ve videolar önerir ve ayrıca bir podcast yüklemiştir.

Italianeveryday: Bu Tumblr hesabında her gün yeni bir İtalyanca kelime öğreniyorsunuz.

Some (Biraz-Birkaç) / Any (Hiç)

Some sayılabilen ve sayılamayan isimlerle birlikte kullanılmaktadır. Genellikle olumlu cümlelerde kullanılır. Sayılabilen isimlerle kullanıldığında “birkaç” anlamı taşımaktadır. Birlikte kullanıldığı isim daima çoğul olmalıdır.

Örneğin;

- I have some friends   - Birkaç arkadaşım var.

- There are some students in the class  - Sınıfta birkaç öğrenci var.

- There are some oranges on the table.   – Masanın üzerinde birkaç portakal var.

Some sayılamayan isimlerle kullanıldığında “biraz” anlamını taşımaktadır. Birlikte kullanıldığı için tekil olmalıdır. Çünkü sayılamayan isimlerin çoğul hali yoktur.

Örneğin;

- I have some money  - Biraz param var.

- There is some milk on the table  - Masanın üzerinde biraz süt var.

- She will buy some coffee.     – O biraz kahve alacak.

Any sayılabilen ve sayılamayan isimlerle olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılmaktadır. Sayılabilen cümleler ile kullanıldığında “hiç” anlamını taşımaktadır. Birlikte kullanıldığı isim tekil koşulmaktadır.

Örneğin;

- I  don’t have any money.  – Hiç param yok.

- There isn’t any milk on the table.   – Masanın üstünde hiç süt yok.

- Do you have any money?  - Hiç paran var mı?

- Do you have any friends?  - Hiç arkadaşın var mı?

Sözlük Kullanın

Tabii ki, sözlüklerde her zaman kelimeleri ve hatta tüm ifadeleri arayabilirsiniz. Bu online sözlükler de çok faydalıdır: 

Leo

Dict.CC

Pons

If Clauses (Eğer) / Will

When kullandığımız zaman, bir olayın olmasına kesin gözüyle bakarız. If  kullandığımızda kesin değildir.

Koşul cümleleri, bir koşul söz konusu olduğunda kullanılır. Şartla birlikte bir eylemin durumun nasıl gerçekleşeceğini anlatan yan cümlelerdir. Koşul cümlecikleri ana cümleden önce virgülle ayrılır ancak; ana cümleden sonra yazıldığındaysa hiç virgül kullanılmaz.

Örneğin;

- If she has time this evening, she will go out.   – Bu akşam zamanı olursa, dışarı çıkacak.

Örnekte belirtildiği gibi kişi, zamanı olması durumunda dışarı çıkamayacak. Dışarı çıkmasının şartı, zamanının olması.

İtalyanca Kitap Okuyun

Çocuk kitapları yeni başlayanlar için yeni başlayanlar için iyidir çünkü metinler genellikle daha basit bir biçimde yazılır. Örneğin, The Italian Experiment “Kırmızı Başlıklı Kız” ve “Kurt ve Üç Küçük Domuz” adlı masalları İtalyanca okuyabilirsiniz.

Sadece çocuk kitaplarından daha fazlasını okumaya cesaret ediyorsanız, Yeni başlayanlar ve ileri düzey okuyucular için İtalya'daki İtalyanca kitap önerilerinin bir listesini bulacaksınız.

Who (Kimi) / Which (Hangi-Hangisi) / Whose (Kimin)

Bu kalıplar genellikle iki cümleyi birleştirmek ve akıcılığı sağlamak için kullanılmaktadır. Burada önemli olan kural şudur: İkinci cümle her zaman için, ilk cümledeki bir kelimeyle ilgili detay bilgi vermektedir.

Örneğin;

- A man opened the window. He was wearing a black jacket - Pencereyi bir adam açtı. Adam siyah bir ceket giyiyordu.

- The man who was wearing a black jacket opened the door. - Kapıyı, siyah ceket giyen bir kadın açtı.

Örnekte görüldüğü gibi who kelimesi, ek bilgi verilecek kelimenin hemen arkasından gelmektedir. Kelimenin yeri değiştirilerek bu cümle farklı şekilde de söylenebilir.

-The man who opened the door was wearing a black jacket. - Kapıyı açan adam siyah bir ceket giyiyordu. 

Who veya Which önüne geldiği kelimeyi nitelemektedir. Bu konuyla ilgili dikkat edilmesi gereken, hangi kelimeyle ilgili bilgi verileceği iyi tespit etmeli, who veya which kelimesini o kelimenin önüne koymalısınız.

- I received the email. (Maili aldım.) - You had sent the email. (Email göndermiştin)

- I found the bag. (Çantayı buldum.) - The bag was important. (Çanta önemliydi.) 

- I received the email which you had sent.   - Göndermiş olduğunuz email aldım.

- I found the bag which was important.   - Bulduğum çanta önemliydi. 

Whose, ..ki onun, ...ki onların anlamındadır. İyelik belirten zamirdir.  Whose zamirinden önce ve sonra mutlaka isim olmalıdır. Sonrasında başka bir isim  yada zamir gelemez. Whose ‘dan sonra gelen kelimede kesinlikle “the” olmamalıdır.

Örneğin;

- Our director, whose daugher studies in the UK will go there next week. - Kızı UK'de okuyan direktörümüz önümüzdeki hafta oraya gidecek.

Ya Sen?

İtalyancan ne kadar iyi? İtalyanca testimizi yaparak öğrenin. Tabii ki Sprachcaffe ile online İtalyanca da öğrenebilirsiniz.

Diğer web sitelerini, blogları, YouTube kanallarını veya podcast'leri önerebilir misiniz? Teklifi zenginleştirmek için bize Facebook veya Twitter üzerinden mesaj göndermekten çekinmeyin.

İtalyanlar konuşurken ve düşündüğünüzden çok daha fazlasını ifade ederken elleriyle çok şey işaret ettiği için bilinir! Bu el sinyallerinin ne anlama geldiğini anlamak istiyorsanız, bu bilgilendirici videoya bir göz atın. İyi eğlenceler!

Simple Present  Tense / Geniş Zaman

Geniş Zaman, değiştirilmesi planlanmayan, tekrarlanan, genel geçerlilik beyanları veya günümüzde birbirini takip eden eylemleri tanımlamak için kullanılır:

Örneğin;

- I live in Frankfurt  - Frankfurt'ta yaşıyorum.

- I go to work at 8 o’clock every day  -Her gün saat 8'de işe gidiyorum.

- When you go to school, you learn, you do your homework and you play with your friends.

- Okula gittiğinde öğrenirsin, ödevini yaparsın ve arkadaşlarınla oynarsın.

- The train departs every 15 minutes.  - Tren her 15 dakikada bir kalkıyor.

Etiketler: Sıklık veya tekrarlama başlatan zarflar: her zaman, genellikle, sık sık, bazen, pazar günlerinde, her gün ...  (always, usually, often, sometimes, on Sunday/s, every day…)

3.Tekil şahıslarda fiilere 's' ve 'es' takısı eklenir.

3. kişiler ilgili cümlelerde fiil e “s” eklenir. Ancak fiil “-s , -sh, - ch, -z veya –x” ile bitiyorsa o zaman “-es” eki eklenir.

- He works at the gym.    – Spor salonunda çalışıyor.

- She watches TV every day.   – Hergün TV izler.

Dinlemek

Telaffuz yeni bir dil öğrenirken özellikle önemlidir. Özellikle İtalyancada, belirli kelimelerin yanlış telaffuzu (örn. "Gnocchi") hangi dil seviyesinde olduğunuzu gösterir. Bunu nasıl geliştirebilirsin? En iyi yol dinlemek. İtalyan radyo veya televizyonu aracılığıyla dinleyerek çok şey öğrenebilirsiniz. Aşağıda bazı yararlı bağlantılar listeledik:

TuneIn Radio: Bu harika web sitesi, dünyanın her yerinden radyo programlarını dinlemenizi sağlar. Takip edebileceğiniz birini bulana kadar farklı şovları dinleyin.

BBC İtalyanca: Yeni başlayanlar ve ileri düzey kullanıcılar için çeşitli ücretsiz egzersizler sunun. 

Podcast

Podclub: İtalyan podcast'lerini bu web sitesinde dinleyebilirsiniz. Yazılı metin yanındadır, böylece çok hızlıysanız okuyabilirsiniz.

Sesli kitaplar

İtalyan sesli kitapları LiberLiber'de bulabilirsiniz. Ayrıca Giovanni Boccaccio'nun Decameron'u veya Dante'nin İlahi Komedisi gibi çok sayıda İtalyan klasiği bulacaksınız.

Haberler

İtalyan haberlerini dinleyin. İtalyan haber spikeri sizinle çok hızlı bir şekilde konuşacaksa, Italiano'daki Slow News'a göz atın.

Present Continuous Tense / Şimdiki Zaman

Present Continuous Tense,  Türkçe’deki şimdiki zaman ifadesidir. Konuşma sırasında yaptığımız eylemlerden bahsederken kullanılmaktadır. Fiillere 'ing' eki eklenir.

Örneğin;

- Hala okuldan kredi borcunu ödüyorum. - I’m still paying off the loan from school.

- Otobüs bekliyor. - He is waiting on the bus.

- I’m working at the pharmacy in my holidays.   - Tatillerimde eczanede çalışıyorum.

Etiketler: Şu an, şimdi, şimdi, sabah, öğleden sonra, sonra, bu gece ... (at the moment, now, right now, in the morning, in the afternoon, later, tonight...)

Youtube

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN:

İtalyanca Youtuber'ları, İngilizce konuşan bir kitleye hitap eden ve derslerini kısmen İngilizce ve kısmen İtalyanca olarak izleyen kişiler olarak listeledik.

İtalyanca Kolaylaştı: Manu İtalyan ve tutkusu insanların kendi anadilini yani İtalyanca öğrenmesine ve anlamasına yardımcı olmak. Kanalında yeni başlayanlar için "Sıfırdan İtalyancaya" çalma listesini ve ileri düzey kullanıcılar için "İtalyan Hızlandırıcısı" dizisini bulacaksınız. Ayrıca İtalya ve günlük vloglar için seyahat ipuçları yükler. Tüm videolarında altyazı var.

Present Perfect Tense / Geçmiş Belirsiz Zaman

Present Perfect Tense ‘in Türkçe karşılığı yoktur. Bu nedenle anlaşılması biraz daha zor olmaktadır. Bu zamanı öğrenmeye çalışırken Türkçe gibi düşünmemek gereklidir. Kısaca özetlemek gerekirse, geçmişte olup etkileri hala devam eden durumlar için kullanılmaktadır.

Örneğin;

- Hiç tenis oynamadı.  - She has never played tennis.

- Bavulunu zaten hazırladın.  - You have already packed your suitcase.

- Az önce doktordan randevu aldım. - I have just made an appointment at the doctor’s.

Etiketler: şimdiye kadar, asla, asla, sadece, henüz, şimdiye kadar ... (already, ever, never, just, yet, so far...)

Pazar ve Perşembe günleri Lucrezia, Lucrezia ile İtalyanca Öğrenin kanalına yeni bir video yükler. Her şeyden önce, küçük şeylere yakından bakar ve benzer kelimeler arasındaki farkları açıklar: Dolayısıyla, örneğin Bello'nun ne zaman ve Buono'nun ne zaman kullanılacağına karar vermekte zorluk çekiyorsanız, onu ziyaret etmelisiniz. İtalyanca Kolaylaştı 'da olduğu gibi, videoları farklı oynatma listelerine ayrılmıştır. Yeni başlayanlar için oynatma listesine ek olarak, günlük İtalyan yaşamından vlog veya hikayeleri içeren bir oynatma listesi de bulacaksınız. 

Past Perfect Tense / -miş’li Geçmiş Zaman

Past Perfect Tense, Türkçe’de –miş’li geçmiş zamanın karşılığını ifade etmektedir. Geçmişte yaşanan iki olaydan, daha önce olanını ifade etmek için bu zamanı kullanırız. Cümle içinde, (had) + fiilleri 3. hali olarak kullanılmaktadır.

Örneğin;

- I had studied a little English when I came to the U.S - İngiltere'ye geldiğimde biraz İngilizce çalışmıştım.

- They had never met an American until they met John.  - John'la tanışıncaya kadar hiç bir Amerikalıyla tanışmamışlardı.

Etiketler: zaten, sadece, asla, henüz, o gün, bir kez ... (already, just, never, not, yet, until that day, once...)

Present Perfect Tense ile Past Perfect Tense arasındaki farkı anlayabilmek için aşağıdaki örneğimizi inceleyebilirsiniz.

- I have never ate an pizza. (Daha önce hiç pizza yemedim.)

Present Perfect Tense ile kurulan bu cümlede, cümleyi söyleyen kişinin daha önce hiç pizza yemediği anlaşılmaktadır.

- I had never ate an pizza. (Daha önce hiç pizza yememiştim.)

Past Perfect Tense ile kurulan bu cümlede ise, cümleyi söyleyen kişinin pizza yediği anlaşılır. Yani bu cümleyi pizza ilk kez yediğinde söyleyebilir.

ItalianPod101, aynı adlı çevrimiçi web sitesine eşlik eden bir Youtube kanalıdır. Bir grup farklı insan farklı konularda videolar sunar. Videoların birçoğu doğrudan günlük yaşamla da ilgilidir, bu nedenle klasik öğrenme videolarına ek olarak, "en çok kullanılan İtalyanca cümlelerı"  gibi videolar da vardır. ".

Simple Past Tense / Geçmiş Zaman

Geçmiş Zaman, şimdiki zamandan önceki bir zaman diliminde eylemin tamamlanmış olması halinde kullanılır.

Örneğin;

- Geçen hafta doktora gittim. - I went to the doctor last week.

- 2018 okulunu bitirdim. - I finished school 2018.

- Geçen sene yaz okulundaydım. - I was in summer school last year.

Etiketler: geçen yıl / hafta / ay, önce ...  (last year/week/month, ago...)

İLERİ SEVİYE:

Bu iki YouTube kullanıcısı İtalyanca derslerini doğrudan İtalyanca olarak düzenliyor, bu yüzden yeni başlayanlar için çok zor olacaklar. Ancak, zaten İtalyanca konuşuyorsanız, telaffuz ve dilbilgisini geliştirmek için buraya bir göz atabilirsiniz.

Sgrammaticando başlangıçta kendi dillerinin grameri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen İtalyanlar için bir YouTube kanalı olarak tasarlandı. Ancak Youtuber Fiorella, giderek daha fazla İtalyan'ın kanalını takip ettiğini keşfettiğinde, videolarının teklifini yeni izleyicilerine göre ayarladı.

Uyarı: Ezberlenmesi gereken birçok düzensiz fiil var!

İngilizce’de fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiilleri geçmiş hale çevirmek için, filler sondaki hecelerine göre "-d" , "-ed" ya da "-ied" takılarını almaktadır.

move - moved 
watch - watched 
study – studied

Aşağıda "-ed" takısının getirilmesiyle ilgili kurallar verilmiştir. Bir sesli harf ve ardından e harfi geliyorsa, "-d" takısı eklenir. 

dance - danced
erase - erased
place – placed

Bir sesli harf ve ardından bir sessiz harf geliyorsa, sondaki sessiz harf iki kere yazılır ve "-ed" takısı eklenir.

plan - planned
stop - stopped

DİKKAT: w ve x harfleri iki kere yazılmaz.

snow -  snowed
fix – fixed 

İki sesli harf ve ardından sessiz harf gelirse "-ed" takısı eklenir, son harf iki kere yazılmaz.

rain - rained
need - needed

Son iki harf sessiz olursa "-ed" takısı eklenir, son harf iki kere yazılmaz.

help - helped
add - added 

Kelimenin sonunda bir sessiz harf ve arkasından -y harfi gelirse, -y harfi atılır ve kelimenin sonuna 

"-ied" eklenir.  

Worry - worried
Reply - replied 

Kelimenin sonunda bir sesli harf ve arkasından -y harfi gelirse, "-ied" değil, "-ed" takısı getirilir.

play - played
stay – stayed 

Not: Ezberlenmesi gerekli olan birçok düzensiz fiil bulunmaktadır.

Oneworlditaliano. Veronica, 2008'den bu yana YouTube'da İtalyanca öğrenmekle ilgili videolar yayınlayan İtalyan bir öğretmendir.

Past Continious Tense / When-While Kullanımı

WHEN

When -dığında, -dığı zaman anlamlarına gelir, when’den sonra Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) kullanıldığında, geçmişte ………. olduğunda anlamını verir, when + simple past tense, past continuous tense yapısındaki cümleler, geçmişte bir eylem gerçekleştiği sırada, daha önceden başlamış başka bir eylemden (past continuous tense) söz edilmektedir, örneğin “sen beni aradığında ben uyuyordum” cümlesinde, uyuma eylemi, arama eyleminden daha önce başlamıştır ve devam etmekte olan bir eylemdir: When you called me, I was sleeping.

-Fiona was taking a shower when the eartquake happened

-Deprem olduğunda Fiona duş alıyordu.

WHILE

While” – iken anlamına gelir ve kendisinden sonra Past Continuous Tense kullanıldığında, ……. yaparken/olurken anlamını verir. Geçmişte süreklilik arz eden bir eylemin, başka bir eylem tarafından bölündüğünü ifade ederken while + past continuous tense, simple past tense ya da simple past tense + while + past continuous tense yapılarında cümle kullanılır. Past Continuous Tense cümlesi, Simple Past Tense cümlesinden daha önce başlamıştır, ve Past Continuous’un ifade ettiği eylem gerçekleşirken, başka bir eylem (Simple Past Tense) gerçekleşmiştir. Örneğin; Ben uyurken sen beni aradın cümlesinde, uyuma eylemi arama eyleminden önce başlamıştır ve devam eden bir eylemdir, uyuma eylemi, arama eylemi ile bölünmüştür: While I was sleeping, you called me.

-While we were walking in the park, it started to rain.

-Parkta yürüyorken yağmur başladı.

Etiketler: -iken, ne zaman, ne kadar ... (while, when, as long as...)

Uygulamalar

Mobil uygulamalar yeni bir dil edinme yöntemidir. Dilleri dilediğiniz yerden öğrenmenize olanak tanır: çalışma sırasında trende, bekleme odasında veya evde olsun. Bu pratik uygulamaları size tavsiye etmek istiyoruz:

Simple Future Tense - Will / Gelecek Zaman (-ecek,-acak)

Gelecek zamandan bahsederken “will” kullanılmaktadır. Genel olarak gelecekte gerçekleşecek durum ve eylemler için kullanılır.

Örneğin;

- I will take an exam tomorrow.  - Yarın sınava gireceğim.

- They will go to the cinema.  - Sinemaya gidecekler

Ücretsiz Duolingo uygulaması ile İtalyanca'yı küçük oyunlar veya dersler aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Uygulamaya her gün öğrenmeye devam etmenizi hatırlatır. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinizi geliştirirler, çünkü bazı alıştırmalar örneğin dinleme ve tekrarlamadan oluşur.

Future Tense - Going To

Planlanmış ve karar verilmiş gelecek zamandan bahsederken “going to” kullanılmaktadır.  Going to future tense genellikle "go" ve "come” fiilleriyle kullanılmaz. Bu fiillerle cümle kurulurken present continuous tense kullanılır.

Örneğin;

- I'm going learn French next summer – Gelecek yaz Fransızca öğreneceğim.

- Look at those black clouds. It's going to rain. - Şu siyah bulutlara baksana. Yağmur yağacak.

Memrise: Bu uygulama beyin araştırma alanında uzmanlar tarafından inşa edilmiş ve yeni öğrenilen herhangi bir kelime asla unutmayacağına söz veriyor. Bu uygulama ile ne kadar hızlı yeni kelimeler öğrenebilirsiniz kendiniz görün!

For (–dır, -dir) / Since ( –den beri)

Present perfect simple, geçmişte başlayıp şimdiye kadar süren eylemleri ifade edebilir. Eylemin ne kadar süre sürdüğünü bir “for” veya “since” ile belirtilebilir.

Belli bir zaman diliminden bahsediliyorsa yani eylemin ne kadar devam ettiği anlatılacak.

Örneğin;

- I have known you for ten years    - Seni on yıldır tanıyorum.

- I can’t see you for five week   - Beş haftadır seni göremiyorum.

- I will be in the holiday for one week   - Bir hafta boyunca tatilde olacağım.

- Since she was a child - Çocukluğundan beri.

- Since we graduated - Mezun olduğumuzdan beri.

- We have lived in this city since we were born - Doğduğumuzdan beri bu şehirde yaşıyoruz.

Etiketler: Şunlar için: uzun bir süre, altı gün, birkaç dakika, birkaç saat.

(For: for a long time, for six days, for a couple of minutes, for a few hours -
Since: since 2007, since Monday, since 2 o’clock, since he left, since they met, since we started studying...)

Biraz para harcamaya hazırsanız, Babbel uygulamasına da göz atabilirsiniz. Yukarıda belirtilen iki uygulamaya benzer şekilde çalışır, ancak ücretlidir.

How Much (Ne Kadar?) / How Many (Kaç Tane?)

Much ve many kelimeleri miktar bildirmek için kullanılmaktadır.  Sayılamayan isimlerle kullanılan “how much”, ne kadar anlamına gelmektedir.  Sayılabilen isimlerle kullanılan “how many”, kaç tane anlamına gelmektedir.

Örneğin;

- How many books are there in the your room? - Odanda kaç adet kitap var?

- How many children has your mother got?       - Annen kaç çoçuğa sahip?

- How much water do we need for a day?          - Bir gün için ne kadar suya ihtiyacımız var?

- How much petrol does city?                           - Şehrin ne kadar petrole ihtiyacı var?

Bloglar

Bloglar, normal gazete makalelerine heyecan verici ve genellikle eğlenceli bir alternatif sunar. Aşağıda İtalyanca öğrenmenize yardımcı olabilecek beş blog listeledik:

Mein Italien'de sadece çok sayıda kelime ve en önemli İtalyan deyimleri değil, aynı zamanda İtalyanca lanet kelimeleri, argo, politik olarak doğru ifadeler ve edebiyat önerileri bulacaksınız.

Ayın İtalyan günleri nelerdir ve İtalyancada nasıl sayılır? Bunu ve daha fazlasını The Italian Experiment (İtalyan Deneyi) sitesinden bulabilirsiniz.

Ilearnitalian.net Bu blog, yapabileceğiniz birçok alıştırma sunuyor. Blog "Blog", "Dilbilgisi Dersleri" ve "Şarkılar" kategorilerine ayrılmıştır. "Şarkılar" bölümünde basit İtalyanca şarkılarla dili öğrenmeye çalışmalısınız.

Alberto'nun Italianoautomatico blogunda İtalyanca öğrenmek için ipuçları listeleniyor. Diğer şeylerin yanı sıra İtalyanca öğrenmek için kitap ve videolar önerir ve ayrıca bir podcast yüklemiştir.

Italianeveryday: Bu Tumblr hesabında her gün yeni bir İtalyanca kelime öğreniyorsunuz.

Some (Biraz-Birkaç) / Any (Hiç)

Some sayılabilen ve sayılamayan isimlerle birlikte kullanılmaktadır. Genellikle olumlu cümlelerde kullanılır. Sayılabilen isimlerle kullanıldığında “birkaç” anlamı taşımaktadır. Birlikte kullanıldığı isim daima çoğul olmalıdır.

Örneğin;

- I have some friends   - Birkaç arkadaşım var.

- There are some students in the class  - Sınıfta birkaç öğrenci var.

- There are some oranges on the table.   – Masanın üzerinde birkaç portakal var.

Some sayılamayan isimlerle kullanıldığında “biraz” anlamını taşımaktadır. Birlikte kullanıldığı için tekil olmalıdır. Çünkü sayılamayan isimlerin çoğul hali yoktur.

Örneğin;

- I have some money  - Biraz param var.

- There is some milk on the table  - Masanın üzerinde biraz süt var.

- She will buy some coffee.     – O biraz kahve alacak.

Any sayılabilen ve sayılamayan isimlerle olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılmaktadır. Sayılabilen cümleler ile kullanıldığında “hiç” anlamını taşımaktadır. Birlikte kullanıldığı isim tekil koşulmaktadır.

Örneğin;

- I  don’t have any money.  – Hiç param yok.

- There isn’t any milk on the table.   – Masanın üstünde hiç süt yok.

- Do you have any money?  - Hiç paran var mı?

- Do you have any friends?  - Hiç arkadaşın var mı?

Sözlük Kullanın

Tabii ki, sözlüklerde her zaman kelimeleri ve hatta tüm ifadeleri arayabilirsiniz. Bu online sözlükler de çok faydalıdır: 

Leo

Dict.CC

Pons

If Clauses (Eğer) / Will

When kullandığımız zaman, bir olayın olmasına kesin gözüyle bakarız. If  kullandığımızda kesin değildir.

Koşul cümleleri, bir koşul söz konusu olduğunda kullanılır. Şartla birlikte bir eylemin durumun nasıl gerçekleşeceğini anlatan yan cümlelerdir. Koşul cümlecikleri ana cümleden önce virgülle ayrılır ancak; ana cümleden sonra yazıldığındaysa hiç virgül kullanılmaz.

Örneğin;

- If she has time this evening, she will go out.   – Bu akşam zamanı olursa, dışarı çıkacak.

Örnekte belirtildiği gibi kişi, zamanı olması durumunda dışarı çıkamayacak. Dışarı çıkmasının şartı, zamanının olması.

İtalyanca Kitap Okuyun

Çocuk kitapları yeni başlayanlar için yeni başlayanlar için iyidir çünkü metinler genellikle daha basit bir biçimde yazılır. Örneğin, The Italian Experiment “Kırmızı Başlıklı Kız” ve “Kurt ve Üç Küçük Domuz” adlı masalları İtalyanca okuyabilirsiniz.

Sadece çocuk kitaplarından daha fazlasını okumaya cesaret ediyorsanız, Yeni başlayanlar ve ileri düzey okuyucular için İtalya'daki İtalyanca kitap önerilerinin bir listesini bulacaksınız.

Who (Kimi) / Which (Hangi-Hangisi) / Whose (Kimin)

Bu kalıplar genellikle iki cümleyi birleştirmek ve akıcılığı sağlamak için kullanılmaktadır. Burada önemli olan kural şudur: İkinci cümle her zaman için, ilk cümledeki bir kelimeyle ilgili detay bilgi vermektedir.

Örneğin;

- A man opened the window. He was wearing a black jacket - Pencereyi bir adam açtı. Adam siyah bir ceket giyiyordu.

- The man who was wearing a black jacket opened the door. - Kapıyı, siyah ceket giyen bir kadın açtı.

Örnekte görüldüğü gibi who kelimesi, ek bilgi verilecek kelimenin hemen arkasından gelmektedir. Kelimenin yeri değiştirilerek bu cümle farklı şekilde de söylenebilir.

-The man who opened the door was wearing a black jacket. - Kapıyı açan adam siyah bir ceket giyiyordu. 

Who veya Which önüne geldiği kelimeyi nitelemektedir. Bu konuyla ilgili dikkat edilmesi gereken, hangi kelimeyle ilgili bilgi verileceği iyi tespit etmeli, who veya which kelimesini o kelimenin önüne koymalısınız.

- I received the email. (Maili aldım.) - You had sent the email. (Email göndermiştin)

- I found the bag. (Çantayı buldum.) - The bag was important. (Çanta önemliydi.) 

- I received the email which you had sent.   - Göndermiş olduğunuz email aldım.

- I found the bag which was important.   - Bulduğum çanta önemliydi. 

Whose, ..ki onun, ...ki onların anlamındadır. İyelik belirten zamirdir.  Whose zamirinden önce ve sonra mutlaka isim olmalıdır. Sonrasında başka bir isim  yada zamir gelemez. Whose ‘dan sonra gelen kelimede kesinlikle “the” olmamalıdır.

Örneğin;

- Our director, whose daugher studies in the UK will go there next week. - Kızı UK'de okuyan direktörümüz önümüzdeki hafta oraya gidecek.

Ya Sen?

İtalyancan ne kadar iyi? İtalyanca testimizi yaparak öğrenin. Tabii ki Sprachcaffe ile online İtalyanca da öğrenebilirsiniz.

Diğer web sitelerini, blogları, YouTube kanallarını veya podcast'leri önerebilir misiniz? Teklifi zenginleştirmek için bize Facebook veya Twitter üzerinden mesaj göndermekten çekinmeyin.

İtalyanlar konuşurken ve düşündüğünüzden çok daha fazlasını ifade ederken elleriyle çok şey işaret ettiği için bilinir! Bu el sinyallerinin ne anlama geldiğini anlamak istiyorsanız, bu bilgilendirici videoya bir göz atın. İyi eğlenceler!