İngilizce sözcükleri öğrenin

İngilizce sözcük türlerini tanıyıp ayırt ederek İngilizce gramerini öğrenmek çok daha kolay olacaktır. İngilizce gramerindeki açıklamaları anlamayı çok daha kolaylaştıracak bir temel oluşturacaksınız.

İsimler, fiiller, sıfatlar, zarflar ve daha fazlası gibi dokuz İngilizce sözcük türünü nasıl tanımlayacağınızı ve bunların İngilizce bir cümledeki amaç ve işlevlerinin ne olduğunu öğrenin.

9 İngilizce sözcük türü

Sözcük türü Örnek    
Noun/İsim Kişi, yer, şey, olay veya kavramı belirtir apple, dog, car  
Pronouns/Zamirler Zamirler Etkili konuşma için ismin veya konuşmanın başka bir bölümünün yerine geçer He, I, We
Adjectives/Sıfatlar Bir ismi veya zamiri daha ayrıntılı olarak tanımlar beautiful, scary, nice  
Adverbs/Zarflar Bir fiili, sıfatı veya başka bir zarfı daha yakından tanımlar daily, annually, extremely  
Prepositions/Edatlar Konuşmanın başka bir bölümünün yerini, zamanını, yönünü, ilişkisini ifade eder up, down, after  
Conjunctions/Bağlaçlar Bağlaç, kelimeleri, cümleleri veya cümle bölümlerini birbirine bağlayan bir kelimedir.    
Interjections/Ünlemler Duyguları, ruh hallerini veya hisleri ifade eder. Ahh!, Whoa!, Oops!  
Articles/Artikeller İsimlere eşlik eder ve doğruluğunu belirler. a, an, the  

Artık İngilizce sözcük türlerini biliyorsunuz

These are your next steps

İngilizce sözcük türleri

Sözcük türü Anlamı Örnek Cümle
Noun/İsim İsim: Kişileri veya nesneleri belirtir. Malta is a beautiful destination.
Verb/Fiil Etkinlik Kelimesi: Bir eylemi veya durumu ifade eder. I travel to Malta.
Adjective/Sıfat Özellik kelimesi: İsmi daha ayrıntılı olarak açıklar. The trip to Malta was beautiful.
Pronouns/Zamirler Zamir: Bir ismin yerine geçer He is travelling to Malta.
Adverb/Zarf Durum kelimesi: Bir fiili, bir sıfatı veya başka bir fiili tanımlar. He immediately decided to travel to Malta.
Conjunction/Bağlaç Kelimeyi bağlama: Kelimeleri veya kelime gruplarını birbirine bağlar. He travelled to Malta and liked it there.
Preposition/Edat Edat: Kişilerin veya nesnelerin hangi ilişkide bulunduğunu ifade eder. She is on a flight to Malta.
Interjection/Ünlem Ünlem: Bir duyguyu veya isteği ifade eder. Look, he is learning English.

Zamir türleri

Sözcük türü Açıklaması Örnek sözcükler
Possessive pronoun/İyelik Zamiri Sahip Olmak Mine, Yours, His, Hers, My, Your
Demonstrative pronoun/İşaret zamiri Bir ismi belirtir ve tanımlar This, These, That, Those
Personal pronoun/Şahıs zamiri Belirli bir kişiyi ifade eder I, You, He, She, we ...
Reflexive pronoun/Dönüşlü zamir Cümlenin öznesini ifade eder Myself, Yourself, Herself, Himself, Itself, Ourself, Yourself, Themselves