İngilizce Dil Bilgisinin Temelleri

Yararlı ipuçlarımızla İngilizce dil bilgisini öğrenin.

Dil bilgisi ipuçlarına git »

İngilizce dil bilgisini öğrenmek

İngilizce dil bilgisinin öğrenilmesi diğer dillerin dil bilgisi kurallarına göre daha kolaydır. Aşağıda size İngilizce dil bilgisindeki en önemli konulara kısa bir genel bakış sunuyoruz. Bu genel bakış, İngilizce dil bilgisini daha iyi anlamanıza yardımcı olacak ve bir öğrenme planı oluşturmanızı kolaylaştıracaktır.

İngilizce konuşmanın tüm kısımlarına birlikte bakacağız ve İngilizce zaman kiplerini inceleyeceğiz. Özellikle İngilizce zaman kipleri İngilizce gramerinin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle bu konuyu kapsamlı bir şekilde incelemelisiniz. İngilizce gramerini anlamanıza yardımcı olacağız.


İngilizce dil bilgisinin temel kavramlarını öğrenin

İngilizce gramer kurallarını daha iyi anlamak için bazı temel İngilizce gramer terimlerini bilmek önemlidir. Bu terimleri biliyorsanız açıklamaları takip etmeniz ve kuralları uygulamanız çok daha kolay olacaktır. Bu nedenle terimleri ve anlamlarını konuşmanın ilgili kısımlarının yardımıyla bağdaştırmanızı öneririz. İngilizce dil bilgisi kurallarında öğrenmeniz ve anlamanız gereken 9 İngilizce kelime türünün tamamını size göstereceğiz.

İngilizce sözcük türleri için »


İngilizce dil bilgisinin zaman kiplerini öğrenin

İngilizce zaman kipleri öğrenciler için zorlayıcı olabilir çünkü birçok farklı biçim ve kullanım vardır. İngilizce gramerindeki zaman kiplerini anlamak için sistematik ilerlemek ve farklı zamanlara teker teker bakmak önemlidir.

Başlamak için iyi bir yer, temel zamanlara aşina olmaktır. İngilizce dilinde Simple Present, Simple Past, Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Future Simple ve Future Perfect dahil olmak üzere birçok temel zaman vardır. Her zamanın anlaşılması gereken kendi kuralları ve kullanımları vardır.

Kuralları ve kullanımları anlamak zor olabilir, ancak pratik yaparak ve sabırla İngilizce zaman kiplerini iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Farklı zaman kiplerine ilişkin bir fikir geliştirmek için düzenli olarak anadili İngilizce olan kişilerle konuşmak veya İngilizce metinler okumak yararlı olabilir.

İngilizce zaman kiplerinin kurallarını anlamak için İngilizce dil bilgisini, özellikle de fiilleri ve bunların çekimlerini iyi anlamanız gerekir. Bunu yapmanıza yardımcı olmak için İngilizcenin tüm zaman kiplerini sizin için açıkladık. Şu anda üzerinde çalıştığınız zamanın açıklamasına bir göz atın ve bizimle birlikte İngilizce gramerini öğrenin.

Bir bakışta üç İngilizce zaman kipi


İngilizce cümle yapısı

İngilizce dil bilgisi, cümle yapısı söz konusu olduğunda bazı belirli kuralları ve kalıpları takip eder. Bu İngilizce dil bilgisi kurallarına aşina olmalısınız. İngilizce dil bilgisi kendi kurallarına uyar.

İngilizcede hatasız cümleler oluşturabilmeniz için, aşağıda size İngilizce dil bilgisini nasıl doğru kullanacağınızı ve İngilizce dilinde nasıl iyi cümleler kurabileceğinizi göstereceğiz. İngilizce cümlelerin temel yapısı ÖYN/SPO kuralına uygundur. Şimdi sizi bu gramer kuralıyla tanıştıracağız.

İngilizce dil bilgisinde ÖYN/SPO kuralı nedir?

Temel olarak İngilizce cümleler ÖYN/SPO kuralına göre oluşturulur. ÖYN/SPO kuralı, İngilizce cümlelerin bileşenlerinin oluşturulduğu sırayı açıklar. Kural olarak İngilizce dilbilgisi, özne-yüklem-nesne şeklindeki katı düzeni izler. Aşağıdaki basit İngilizce cümle örneği, ÖYN/SPO kuralına göre cümle yapısını göstermektedir.

Örnek cümle: Paul (özne/subject) is learning (yüklem/predicate/verb) English (nesne/object).

Tüm dillerin yaklaşık %35'i bu cümle yapısını kullanır. Özellikle Avrupa dilleri ÖYN/SPO kuralını kullanır. Örneğin, Almancada cümle bileşenleri özne, yüklem ve nesnenin sabit yerleri olmadığından ÖYN/SPO kuralı kullanılmaz. Bu nedenle Almancada bir fiil bazen tam ilk sıraya yerleştirilebilir.

Yer, zaman ve davranış içeren İngilizce cümleler

İngilizce cümlelerdeki yer ve zaman bilgileri için "zamandan önce yer" kuralı geçerlidir. Bu kural, eğer yer ve zaman cümlenin sonunda yer alıyorsa, yer bilgisinin her daim zaman bilgisinden önce gelmesi gerektiğini belirtir. Aşağıdaki örnek cümle kuralı göstermektedir.

İşte bir örnek: I have studied English in Frankfurt since 2022.

Burada görebileceğiniz gibi "Frankfurt" yer bilgisinin "since 2022" zaman bilgisinden önce yerleştirildiğini görüyorsunuz. Yani bu İngilizce cümle ile "zamandan önce yer" kuralı yerine getirilmiş oluyor. İngilizce cümlenizde bir şeyi anlatmak istiyorsanız genellikle cümlenin sonundaki anlatmak istediğiniz bilgiden bahsedersiniz. Ancak bilginin yer ve zaman bilgisinden önce yerleştirilmesi gerektiğini unutmamalısınız. Yer ve zaman bilgileriyle birlikte açıklamalar için "Nasıl - Nerede - Ne zaman" gramer kuralını hatırlamak en iyisidir. Aşağıda bu şemayı uygulayan örnek bir cümle bulacaksınız.

Örnek cümle: We were studying together in Malta since the beginning of summer.

Bu örnek cümlede "together" kelimesi cümlenin tanımlayıcı kısmıdır. Dolayısıyla "together" kelimesi çalışmanın nasıl(together/birlikte) yapıldığını açıklar. İngilizce gramer kuralına göre "Nasıl - Nerede - Ne Zaman" kuralından sonra "zamandan önce yer" kuralı gelir. Böylece "Malta", "since the beginning of summer"dan önce gelir.

İngilizce cümle yapısında sıklık bilgisi

İngilizce cümlelerde sıklık bilgisi için yüklemlere dikkat etmelisiniz. İngilizce cümlenizin yüklemi tek kelimeden oluşuyorsa özne ile yüklem arasına sıklık bilgisi yerleştirilmelidir. Aşağıdaki örnek bunu göstermektedir:

Örnek cümle: I always take my bike.

Bu örnekte sıklık bilgisinin her zaman yüklemden önce yerleştirildiğini görebilirsiniz. İngilizce cümlenizin yükleminin iki veya daha fazla kelimeden oluşması farklıdır. Bu durumda sıklık bilgisini yüklemin ilk kelimesinin önüne koymalısınız.

Örnek cümle: I will never miss a train.

Bu örnekten sıklık bilgisinin hiçbir zaman yüklemin ilk kelimesinden önce gelmediğini görebilirsiniz.

Soruların konusuna ilişkin İngilizce dilbilgisi kuralları

İngilizce dilinde soru oluşturmanın farklı yolları vardır. Ancak soru oluştururken kullanılan bazı temel kurallar ve yapılar vardır. İşte İngilizce soruları oluştururken akılda tutulması gereken en önemli beş nokta. Aşağıda bu noktaların neler olduğunu görebilirsiniz.

İngilizcedeki soru sözcüklerini kullanın

İngilizcede 6 farklı soru kelimesi bulunmaktadır. Bunlar "who/kim", "what/ne", "where/nerede", "when/ne zaman", "why/neden" ve "how/nasıl"dır. İngilizce sorular genellikle bu soru sözcükleriyle başlar. Soru kelimesine bağlı olarak farklı bir bilgi sorulur.

Devrik cümle kullanımı

"Asla/never", "nadiren/rarely/seldom", "neredeyse/hardly", "ancak/barely" veya "sadece değil/not only" gibi bazı zarf ve ifadeler kullanıldığında özne-fiil sırası tersine döner. İşte ters çevrilmiş İngilizce soru cümlelerinin iki örneği: "Never have I seen such a beautiful sunset" ve "Not only did he finish the race, but he also won it".

Modal fiillerle sorular

İngilizce'de sorular genellikle modal fiillerin yardımıyla da oluşturulur. "Can", "should", "must", "will" veya "would" gibi modal fiiller kullanıldığında, modal fiil doğrudan öznenin önüne yerleştirilir. Modal fiillerle ilgili iki soru örneği: "Can you help me?" ve "Should I call the doctor?"

Yardımcı fiillerin kullanımı

İngilizcede sorular genellikle yardımcı fiillerin yardımıyla oluşturulur. Yine soruyu oluşturmak için yardımcı fiillerin kullanıldığı iki örnek soru var: "Do you like pizza?" ve "Are you going to the party?"

İngilizce dil bilgisindeki soru türleri

İngilizce Açıklama Örnek soru
Soru kelimesiyle soru W soru kelimelerinin kullanıldığı açık bir soru. Where are you travelling to this summer?
Soru eki Bir ifadeyi onaylamak için soru. The weather is nice, isn't it?

Bir dil eğitimi gezisinde İngilizce gramerinizi geliştirin

İngilizcenizi geliştirmek mi istiyorsunuz? O halde seçtiğiniz İngilizce konuşulan ülkeye unutulmaz dil eğitimi yolculuğunuza şimdi başlayın!

Dil eğitimi gezinizi bulun

İngilizce dil bilgisinde virgül kullanımının temel kuralları

İngilizce dil bilgisinde virgüller bazen kafa karıştırıcı olabilir ve anlaşılması o kadar kolay olmayabilir. Bu nedenle İngilizce virgül yerleştirmenin bazı temel kurallarını hatırlamakta fayda var. Bunlar İngilizce cümlelerinizde virgül için doğru yeri bulmanıza yardımcı olacaktır. Aşağıdaki genel bakış size İngilizce virgül kullanımının temel kuralları hakkında bir fikir vermektedir.

İki ana cümle arasında virgül kullanımı

İki ana cümle arasında mutlaka virgül bulunmalıdır. Bir ana cümleyi, cümlenin anlamını kaybetmeden tek başına da kalabilmesinden tanıyabilirsiniz. İki ana cümle bire bağlıysa iki ana cümle arasına virgül konulmalıdır. Aşağıdaki örnek bunu göstermektedir.

Örnek cümle: Linda traveled to Malta, and enjoyed her summer while learning English.

Cümle eklemelerinde ve yan cümlelerde virgül kullanımı

İngilizce cümlenize bir ekleme yaparsanız veya yan cümle eklerseniz, ekleme veya yan cümleden önce virgül koymalısınız. Bir yan cümleyi, yan cümle veya eklemede belirtilen bilgiler olmadan ana cümlenin anlamlı olmasından tanıyabilirsiniz. İşte bu İngilizce virgül kuralının bir örneği.

Örnek cümle: Linda, who spent her holiday in Malta, has significantly improved her English.

Madde işaretli listeler için virgül kullanımı

İkiden fazla sıfat veya üç veya daha fazla ana cümle, kelime öbeği veya kelime birbirini takip ettiğinde virgül konur. Daha iyi anlamak için, maddeli olan cümlelerde listelerde virgül yerleştirmeyle ilgili aşağıdaki örneğe bakın.

Örnek cümle: He packed his suitcase, went to the airport and took a flight to Malta.


Dil bilgisinde ilginizi çekebilecek konular

Dwie osoby ćwiczące mówienie po angielsku

100 önemli İngilizce fiil

Fiiller İngilizce grameri öğrenmek için önemlidir. Burada en önemli 100 tanesini bulabilirsiniz.

Öğrenmeye devam edin »