Devam Eden Yakın Geçmiş Zaman'ı öğrenin: Oluşumu, kullanımı ve belirtici sözcükler

Devam Eden Yakın Geçmiş Zaman kipini bizimle keşfedin! Devam Eden Yakın Geçmiş Zaman, uzun süreli eylemleri veya durumları ifade etmek için kullanılır. Yararlı ipuçları ve örnek cümlelerle Devam Eden Yakın Geçmiş Zaman'ı nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Yardımımızla İngilizce gramer uzmanı olun ve kapsamlı İngilizce dil becerilerinizle etkileyin. Hadi gidelim!


Devam Eden Yakın Geçmiş Zaman'ın oluşumu

Devam Eden Yakın Geçmiş Zaman'ı oluşturmak için, "to have" 'yardımcı fiilinin Yakın Geçmiş Zaman çekimine (have/has been) ihtiyacınız vardır. Ayrıca cümlenin fiilini "-ing" biçiminde oluşturmanız gerekir. Devam Eden Yakın Geçmiş Zaman'ın oluşumu için aşağıdaki formüle bir göz atın:

Özne+ have/has been+ -ing formundaki fiil = Devam Eden Yakın Geçmiş Zaman

Formülden de anlaşılacağı üzere Devam Eden Yakın Geçmiş Zaman'ı oluşturmak sandığınız kadar zor değil. Devam Eden Yakın Geçmiş Zaman hakkındaki bilginizi derinleştirmek için, aşağıdaki birkaç örnek cümleyi inceleyebilirsiniz.

Devam Eden Yakın Geçmiş Zaman için örnek cümleler

Devam Eden Yakın Geçmiş Zaman Örnek
Have/has been studying I have been studying for three hours.
Have/has been working She has been working on the project all day.
Have/has been running He has been running for an hour.
Have/has been reading They have been reading the same book for weeks.
Have/has been sleeping She has been sleeping for ten hours.
Have/has been eating He has been eating his breakfast for half an hour.
Have/has been playing They have been playing soccer for two hours.
Have/has been writing She has been writing her essay for hours.
Have/has been watching He has been watching TV since this morning.
Have/has been talking They have been talking on the phone for an hour.

Devam Eden Yakın Geçmiş Zaman kullanımı

Devam Eden Yakın Geçmiş Zaman temel olarak geçmişte başlayan, günümüze kadar devam eden ve sonunda gelecekte de devam edebilecek eylemleri veya durumları tanımlamak için kullanılır. Devam Eden Yakın Geçmiş Zaman çoğunlukla bir eylemin veya durumun bir süre devam ettiğini vurgulamak için kullanılır.

  • Eylem geçmişte başladı ve günümüze kadar devam ediyor.
  • Eylem geçmişte başladı ve gelecekte devam ediyor
  • Bir durumun veya eylemin son zamanlarda sıklıkla meydana geldiğini vurgulamak
  • Eylem geçmişte başladı ve günümüzde devam ediyor

Kullanım ve oluşum anlayışınızı derinleştirmek için aşağıdaki listemizdeDevam Eden Yakın Geçmiş Zaman için belirtici sözcükleri içeren daha fazla örnek cümleye göz atın.

Devam Eden Yakın Geçmiş Zaman için belirtici sözcükler ve örnek cümleler

Belirtici sözcük Örnek
Lately I have been studying a lot lately.
Recently She has been traveling a lot recently.
So far We have been having a great time so far.
For They have been living in London for two years.
Since He has been playing guitar since he was 10 years old.
All day I have been working all day on this project.
All week They have been preparing for the exam all week.
All month She has been saving money all month for her vacation.
All year We have been planning this trip all year long.
How long How long have you been waiting for the bus?
Up to now He has been successful in all of his projects up to now.

İngilizcenizi Sprachcaffe ile geliştirin