Geniş Zaman'ı öğrenin: Oluşumu, kullanımı ve belirtici kelimeler

İngilizce öğrenirken en başta Geniş Zaman kipini göreceksiniz. Bu İngilizce dilinin temel zamanıdır ve ona iyice aşina olmanız gerekir. Şu andaki eylemler, durumlar veya olaylar hakkında konuşmak için kullanılır.

Size Geniş Zaman'ı nasıl oluşturacağınızı, ne zaman kullanacağınızı göstereceğiz ve hızlı bir şekilde anlamanıza yardımcı olacak bazı örnek cümleler ve belirtici sözcükleri vereceğiz.


Geniş Zaman kipi oluşumu

Geniş Zaman kipinin oluşumu, İngilizce fiilin temel biçimi olan mastar kullanılarak, düzenli fiillerle oluşturulur. Yalnızca üçüncü tekil şahısta -s veya -es eklenir. "He, She, It, the S must go with" sözünü hatırlayabilirsiniz. Aşağıda bağlaçtaki iki normal fiili görebilirsiniz. Geniş Zaman kipini anlamanın ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz.

Geniş Zaman kipindeki düzenli fiiller

To talk

I talk
You talk
He/She/It talks
We talk
They talk

Geniş Zaman için örnek cümleler

We talk about our hobbies.
He talks about his favourite food.
I talk about my new job.

To walk

I walk
You walk
He/She/It walks
We walk
They walk

Geniş Zaman için örnek cümleler

I walk to my parents.
Maria walks a Ten thousand steps every day.
We walk to the restaurant close by.

Geniş Zaman kipindeki düzensiz fiiller

Anlaşılması kolay düzenli fiillerin yanı sıra Geniş Zaman kipinde bazı düzensiz fiiller de vardır. Bunlar tek tip bir yapıya sahip değildir ve ne yazık ki ezberlenmesi gerekir. Bununla birlikte, İngilizce'de bu kipteki düzensiz fiillerin listesi diğer dillerle karşılaştırıldığında nispeten daha azdır. Bu, bu küçük engele rağmen İngilizceyi hızlı bir şekilde öğrenmenize yardımcı olacaktır. Geniş Zaman kipinde yalnızca üçüncü tekil şahısın düzensiz olduğu unutulmamalıdır.

Aşağıdaki Geniş Zaman kipi için düzensiz fiil örneklerine bir göz atın.

Geniş Zaman kipindeki düzensiz fiiller

To be

I am
You are
He/She/It is
We are
They are

Örnek cümleler

I am at work.
You are already at the restaurant.
He is a doctor.
She is from Spain.
We are happy.
They are in the park.

To have

I have
You have
He/She/It has
We have
They have

Örnek cümleler

I have a car.
You have my wallet.
He has his phone in his hand.
She has some free time.
We have a break.
You have too much money.

To go

I go
You go
He/She/It goes
We go
They go

Örnek cümleler

I go to work in the morning.
You go to school.
He goes to the cinema.
She goes to the forest.
We go to the next bench.
They go to the kitchen.

Geniş Zaman kullanımı

Geniş Zaman, şu anda meydana gelen eylemleri, durumları veya olayları tanımlamak için kullanılır. Bu kipin başka bir kullanım durumu, genel açıklamalarda bulunmak veya gerçekleri belirtmektir. Ne zaman kullanılacağını öğrenmek için aşağıdaki listeye göz atın:

  • Düzenli, yinelenen eylemler
  • Genel ifadeler
  • Mevcut veya kalıcı durumlar
  • Özelliklerin açıklamaları
  • Bilimsel gerçekler

Geniş Zaman'ı İngilizce'de kullanırken, sıklıkla belirtici sözcüklerle birlikte kullanıldığını aklınızda bulundurmalısınız. Bunlar, özellikle yeni başlayan biri olarak, hangi durumlarda bu kipi kullanmanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Geniş Zaman için kullanım durumuna göre sıralanmış örnek cümleler

Genel ifadeler

The earth revolves around the sun.
Water boils at 100 degrees Celsius.
Dogs bark.
Cats chase mice.
I work in a hospital.

Düzenli eylem

You go to the park every week.
I play tennis every monday.
Peter plays chess every day.
They eat twice a day.
He watches a film every night.

Kalıcı durumlar

I live in Malta.
He has a brother.
They like ice cream.
She speaks three languages.
I own two cars.

Bilimsel gerçekler

The sun is a star.
The sky is blue.
Water is wet.
The grass is green.
Coffee contains caffeine.

Geniş Zaman için belirtici sözcükler

Belirtici Sözcük Örnek
Always I always go to work.
Usually He usually goes to the gym in the morning.
Often She often takes the bus to work.
Sometimes Sometimes, she walks to the bus station.
Rarely We rarely stay up late during the week.
Never He never drinks coffee after 5pm.
Every day/week/month/year I brush my teeth every morning and every night.
On Mondays/Tuesdays/etc. We have a team meeting every Monday at 10am.
In the morning/afternoon/evening I always have a cup of tea in the morning.
At night She likes to read a book in the evening.
Now Now he goes to the next station.
At the moment At the moment he does his homework.
Currently At the moment they learn maths.
Today Today I study at home.
Tomorrow Tomorrow you have to clean the kitchen.
Next week/month/year Next week is my holiday.
In the future In the future I'll eat healthier.
In general In general, I feel good.
Generally speaking Generally speaking, exercise is good for your health.
To be honest To be honest, I don't like pizza.

İngilizcenizi Sprachcaffe ile geliştirin