Şimdiki Zaman'ı öğrenin: Oluşumu, kullanımı ve belirtici sözcükler

Şimdiki Zaman, o anda gerçekleşen veya zamansal olan eylemlerden bahsetmek için kullanılır. Geniş Zaman'ın aksine, "to be" biçimi ve fiil cümlesi kullanılarak oluşturulur.

Size bu kipi nasıl oluşturacağınızı, ne zaman kullanacağınızı göstereceğiz ve hızlı bir şekilde anlamanıza yardımcı olacak bazı örnek cümleler ve belirtici sözcükleri vereceğiz.


Şimdiki Zaman'ın oluşumu

Şimdiki Zaman'ı oluşturmak için, "to be" fiilini geniş şimdiki zamanda (am, is, are) birleştirmeniz ve ulaçta (isim-fiil formu) aşağıdaki fiili oluşturmanız gerekir. Bir fiilin ulaçını, fiili -ing eki ile bitirerek elde edersiniz.

Daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki örnek cümlelere bir göz atın. Bazı cümleleri kendiniz yazarak bilginizi derinleştirecek ve bu zaman kipini oluşturma konusunda kendinize daha fazla güveneceksiniz.

Şimdiki Zaman kullanımı

İngilizce'de şu anda bir şeyin gerçekleştiğini ifade etmek istiyorsanız Şimdiki Zaman kipini kullanmalısınız. Bu şekilde şu andaki bir eylemin, durumun geçici olduğunu, kalıcı olmadığını ifade edebilirsiniz.

Ayrıca bir eylemin veya durumun planlandığını ve yakın gelecekte gerçekleşeceğini göstermek için şimdiki zamanı kullanabilirsiniz. Şimdiki Zaman'ın kullanımına ilişkin daha iyi bir fikir edinmek için örnek cümlelerle birlikte aşağıdaki belirtici sözcüklere bakmak en iyisidir.

Şimdiki Zaman için örnek cümleler

Fiil Örnek
To go I am going to the gym.
To walk You are walking to the park.
To eat Frank is eating his lunch.
To cook They are cooking dinner.
To read We are reading an exciting book.
To present Paul is presenting his project in the meeting.
To throw Laura is throwing the ball for her dog.
To clean I am cleaning my kitchen.
To write They are writing their exam.

Şimdiki Zaman için belirtici sözcükler

Belirtici sözcük Örnek
Now I am studying English now.
At the moment He is playing video games at the moment.
Currently They are currently working on a new project.
Right now She is watching a movie right now.
Look!, Listen! Look! He is dancing in the street.
Next I am meeting my friend next week.
Soon She is soon graduating from university.
Tomorrow They are leaving for vacation tomorrow.
Tonight We are staying home tonight.

İngilizcenizi Sprachcaffe ile geliştirin