Yakın Geçmiş Zaman'ı öğrenin: Oluşumu, kullanımı ve belirtici sözcükler

Gelin Yakın Geçmiş Zaman kipini birlikte öğrenelim! İlk bakışta göründüğü kadar zor olmadığını göreceksiniz. Eğer Geniş Zaman'ı zaten biliyorsanız, Yakın Geçmiş Zaman'da ustalaşma yolundasınız demektir.

Bu kipi nasıl oluşturacağınızı ve onu en iyi hangi durumlarda kullanabileceğinizi adım adım göstereceğiz. Ayrıca bu zamanı hızlı bir şekilde anlamanıza ve güvenle kullanmanıza yardımcı olacak birçok örnek cümle ve faydalı belirtici sözcükleri de bulacaksınız. Hadi gidelim!


Yakın Geçmiş Zaman'ın oluşumu

Yakın Geçmiş Zaman'ı oluşturmak için hangi kişisel zamirden bahsettiğinize bağlı olarak "have" veya "has" fiiline ihtiyacınız var. Ayrıca Yakın Geçmiş Zaman'da kullanmak istediğiniz fiilin geçmiş zaman çekimine de ihtiyacınız var. Geçmiş Zaman çekimi için, düzenli fiillerde fiile -ed son ekini eklemeniz yeterlidir. Yakın Geçmiş Zaman'ı oluşturmak için aşağıdaki formüle kullanabilirsiniz:

Şahıs zamiri + have/has + -ed ile fiil = Yakın Geçmiş Zaman

Yakın Geçmiş Zaman bilginizi daha da derinleştirmek için aşağıdaki örnek cümlelere de mutlaka göz atmalısınız. Bu kipte kendi cümlelerinizi oluşturmak da iyi bir fikirdir. Bu alıştırma, bu kipi daha hızlı anlamanıza yardımcı olacaktır.

Yakın Geçmiş Zaman için örnek cümleler

Fiil Yakın Geçmiş Örnek
walk have walked I have walked to the store.
play have played She has danced in many competitions.
listen have listened We have cooked dinner together.
watch have watched He has watched that movie three times.
clean have cleaned They have studied English for two years.
talk have talked You have played soccer with us before.
love have loved The dog has barked all night long.
help have helped She has worked hard on that project.
cook have cooked We have visited that museum twice.
dance have danced He has painted his bedroom blue.

Yakın Geçmiş Zaman'da düzensiz fiiller

Yakın Geçmiş Zaman'da birtakım düzensizlikler vardır. Ancak bu düzensizlikler yalnızca fiilin geçmiş çekimi ile bağlantılı olarak ortaya çıkar.

Yakın Geçmiş Zaman için aşağıdaki düzensiz fiil örneklerine bir göz atın:

Yakın Geçmiş Zaman Örnek
have gone I have eaten breakfast already.
has eaten They have visited Paris several times.
have seen She has studied English for three years.
has written We have played tennis every weekend.
have taken He has worked for the company for five years.
has sung You have cleaned the kitchen nicely.
have spoken The dog has chased the cat up a tree.
has driven She has written a novel.
have broken They have seen that movie before.
has chosen He has lost his keys again.

Yakın Geçmiş Zaman'da Şahıs Zamiri ve Fiilin Birleştirilmesi

Konuşma İngilizcesinde, Yakın Geçmiş Zaman'ın kısaltılmış bir biçimi sıklıkla şahıs zamiri ve "have/has" yardımcı fiilinin birleştirilmesiyle kullanılır. Olumsuz durumda, "not" kelimesinin "have" fiiliyle kısaltılmış biçimde birleştirildiğine ve "haven't"a dönüştürüldüğüne dikkat etmelisiniz. Bu yazım daha çok konuşma dilindedir ve bu nedenle her metinde kullanılmamalıdır.

Aşağıdaki genel bakışta bunun nasıl göründüğünü size göstereceğiz:

Ünlü-Ünsüz Düşmesi

I have walked I've walked
You have travelled You've travelled
They have played They've played

Kısaltma

I have walked I haven't walked
You have travelled You haven't travelled
They have played They haven't played

Yakın Geçmiş Zaman Kullanımı

Yakın Geçmiş Zaman, şimdiki zamanla bağlantılı geçmiş eylemleri veya olayları tanımlamak için kullanılan İngilizce bir zaman kipidir. Bu nedenle eylemin kesin zamanının bilinmediği veya konuyla ilgili olmadığı durumlarda kullanılır.

  • Geçmişteki eylemlerin günümüzde hala etkisi var
  • Geçmişteki bir eylemin bugünü etkilemesi
  • Eylem geçmişte tamamlandı ama hala şimdiki zaman üzerinde etkisi var
  • Geçmişte tamamlanmış bir eylemin şimdiki zamanla bağlantısı vardır

Kullanımı içselleştirmek için, Yakın Geçmiş Zaman için aşağıdaki örnek cümlelere bakmak en iyisidir. Örnek cümlelere ek olarak kip için belirtici sözcükleri de bulabilirsiniz. Bunlar size İngilizce konuşurken Yakın Geçmiş Zaman'ı ne zaman kullanmanız gerektiğini gösterir.

Yakın Geçmiş Zaman için belirtici sözcükler ve örnek cümleler

Belirtici sözcük Örnek
Already I have already finished my homework.
Yet Have you finished your dinner yet?
Just I have just arrived at the train station.
Ever Have you ever been to Paris?
Never I have never been to Asia.
Recently Have you seen any good movies recently?
So far I have visited three countries so far this year.
Up to now Up to now, I have only heard good things about the new restaurant.

İngilizcenizi Sprachcaffe ile geliştirin