WYMAGANIA

Wymagania dla au pair są podobne w większości krajów. Znajdziesz tu również wyszczególnienie przepisów z poszczególnych krajów: USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Chin, Anglii, Irlandii, Francji, Włoch, Hiszpanii i Norwegii.

WARUNKI DLA WSZYSTKICH KRAJÓW

Otwartość, zdolność do szybkiej adaptacji, tolerancja i empatia
Dużo doświadczenia w opiece nad dziećmi i niemowlętami: udowodnione co najmniej 2 referencjami, które nie zostały wypełnione przez krewnych, w języku angielskim lub przetłumaczone.
Prawo jazdy: kategorii B lub w trakcie kursu.
Świadectwo ukończenia szkoły: np. szkoły średniej, dyplom szkoły wyższej lub ukończonego kształcenia zawodowego
Umiejętności językowe: Dobra znajomość języka angielskiego (minimum poziom B1)
Świadectwo zdrowia od lekarza: Nie może być żadnych ograniczeń zdrowotnych, które wpływają na pracę  au pair.
Certyfikat niekaralności
Osoba niepaląca
Kurs pierwszej pomocy
Wiek: 18-26 lat
Stan cywilny: samotna, brak dzieci
Doświadczenie w zakresie opieki nad dziećmi: co najmniej 200 godzin doświadczenia w zakresie opieki nad dziećmi, np. poprzez prywatną opiekę nad dziećmi, staże w placówkach, opiekę wakacyjną w instytucjach kolonijnych lub kościelnych.
Obywatelstwo UE
Visa: Program Au Pair jest zatwierdzony przez Departament Stanu USA, co ułatwia uzyskanie niezbędnej wizy J-1.
Dostarczymy Ci niezbędne dokumenty do ubiegania się o wizę J-1 i pomożemy Ci ją wypełnić. Wiza J-1 jest ważna do 12 miesięcy, ale pozwala na pobyt w USA przez 13 miesięcy. Należy pamiętać, że paszport musi być ważny przez co najmniej 6 miesięcy po planowanym wyjeździe z USA.
Ubezpieczenie: Pakiet ubezpieczeń z ubezpieczeniem zdrowotnym, wypadkowym i odpowiedzialności cywilnej jest już zawarty w cenie programu.
Wiek: 18-29 lat
Stan cywilny: samotna, brak dzieci
Doświadczenie w zakresie opieki nad dziećmi: co najmniej 200 godzin doświadczenia, np. poprzez prywatną opiekę nad dziećmi, staże w placówkach opieki nad dziećmi, przy zapewnianiu czasu wolnego dzieci i młodzieży, opiekę wakacyjną w instytucjach kolonijnych i kościelnych.
Wiza: Aby pracować jako au pair w Kanadzie, należy złożyć wniosek o wizę Working Holiday Visa online przed wyjazdem. Ambasada Kanady przydziela co roku tylko ograniczoną liczbę wiz. Wiza jest ważna maksymalnie przez 12 miesięcy i może być przyznana tylko raz w życiu. Otrzymają Państwo szczegółową pomoc przy składaniu wniosku wizowego online. Należy pamiętać, że należy również posiadać paszport ważny przez co najmniej 6 miesięcy po planowanym pobycie. Budżet podróży: Osoby przyjeżdżające do Kanady na podstawie wizy Working Holiday Visa muszą przedstawić dowód potwierdzający wystarczający budżet podróży (C$ 2 500). Dowodem może być aktualny wyciąg z konta bankowego (który nie powinien być starszy niż 7 dni) lub karta kredytowa z wystarczającą ilością środków. Ponieważ mieszkasz jako au pair w rodzinie goszczącej, na pewno nie wykorzystasz tego budżetu, jednakże jest on wymagany przy wjeździe, aby zapewnić, że podróżni nie będą żyć na koszt państwa podczas swojego pobytu. Ubezpieczenie: Musisz mieć również ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od wypadków i odpowiedzialności cywilnej na czas trwania pobytu au pair w momencie wjazdu do Kanady. Ubezpieczenie warto wykupić na własną rękę.
Wiek: 18 - 30 lat
Stan cywilny: samotna, brak dzieci
Visa: Aby pracować jako au pair w Nowej Zelandii, musisz mieć wizę Working Holiday Visa. Jest ona ważna maksymalnie przez 12 miesięcy i może być przyznana tylko raz w życiu. Jeśli pracujesz jako au pair przez mniej niż 12 miesięcy, możesz potem zwiedzać Nową Zelandię na własną rękę lub z nowymi przyjaciółmi.
Otrzymają Państwo szczegółową pomoc przy składaniu wniosku wizowego online. Ważne jest również posiadanie paszportu, który jest ważny przez co najmniej 6 miesięcy po planowanym pobycie.
Budżet podróży: Zgodnie z wymogami dotyczącymi wjazdu na wizę Working Holiday Visa należy posiadać budżet podróży w wysokości 4.200 NZD. Można to udowodnić za pomocą aktualnego wyciągu z konta bankowego (nie starszego niż siedem dni w momencie wjazdu do kraju) lub za pomocą karty kredytowej. Jako au pair, będziesz otrzymywać wyżywienie i zakwaterowanie u rodziny goszczącej, więc prawdopodobnie nie skorzystać z tego budżetu podróży. Ma to jednak zapewnić, że podróżni nie będą mieszkać na koszt państwa podczas swojego pobytu w Nowej Zelandii. Ubezpieczenie: Należy wykupić międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i odpowiedzialności cywilnej na czas pobytu jako au pair, żeby udowodnić ochronę ubezpieczeniową przy wjeździe do kraju.
Wiek: 18-30 lat
Stan cywilny: samotna, brak dzieci
Wiza: Aby móc pracować jako au pair w Australii, musisz złożyć wniosek o wizę Working Holiday Visa online przed wyjazdem. Jest ona ważna maksymalnie przez 12 miesięcy i może być przyznana tylko raz w życiu. Ze względu na przepisy wizowe, początkowo będziesz pracować jako au pair w swojej rodzinie goszczącej przez 6 miesięcy. Masz jednak możliwość przedłużenia swojego pobytu au pair na miejscu nawet o kolejne 6 miesięcy. W zależności od umowy z rodziną goszczącą po 6 miesiącach można dołączyć do nowej rodziny goszczącej w innym stanie, aby zobaczyć więcej Australii.
Alternatywnie, możesz potem podróżować po Australii. Należy posiadać paszport ważny przez co najmniej 6 miesięcy po planowanym pobycie. Budżet podróży: Osoby, które wjeżdżają do Australii na podstawie wizy Working Holiday Visa, muszą po przyjeździe udowodnić, że mają wystarczający budżet na podróż (5.000$). Dowodem może być aktualny wyciąg z konta bankowego (który nie powinien być starszy niż 7 dni w momencie wjazdu) lub karta kredytowa z wystarczającą ilością środków. Ponieważ mieszkasz jako au pair w rodzinie goszczącej, na pewno nie wykorzystasz tego budżetu, ale jest on wymagany przy wjeździe, aby zapewnić, że podróżni nie będą żyć na koszt państwa australijskiego podczas swojego pobytu. Ubezpieczenie: Będziesz potrzebować ubezpieczenia zdrowotnego, od wypadków i odpowiedzialności cywilnej na czas trwania pobytu au pair. Ochrona ubezpieczeniowa musi być również okazana przy wjeździe.
Wiek: Anglia (powyżej 18 lat), Irlandia (18-30), Włochy (18-30), Hiszpania (18-30), Francja (18-30), Norwegia (18-26)
Stan cywilny: samotna, brak dzieci
Umiejętności językowe: Znajomość języka angielskiego i/lub znajomość lokalnego języka
Jedną z zalet pobytu jako au pair w Europie jest to, że nie potrzebujesz wizy i że możesz podróżować bez żadnych problemów nawet po zakończeniu programu au pair. Do wyjazdu wystarczy dowód osobisty, który jest ważny przez co najmniej dwa miesiące po planowanym powrocie.
Ubezpieczenie: Zalecamy wykupienie międzynarodowego ubezpieczenia zdrowotnego, wypadkowego i od odpowiedzialności cywilnej na czas trwania pobytu au pair.
Wiek: 18 - 29 lat
Nie jest wymagane prawo jazdy
Stan cywilny: samotna, brak dzieci
Nie jest wymagane świadectwo niekaralności ani kurs pierwszej pomocy
Wiza: W czasie pobytu aw Chinach potrzebujesz wizy kulturalnej, tzw. wizy F-Visa. Dostarczymy Ci niezbędne dokumenty do ubiegania się o wizę i pomożemy Ci ją wypełnić. Należy pamiętać, że paszport musi być ważny przez co najmniej 6 miesięcy po planowanym powrocie.
Ubezpieczenie: Zalecamy wykupienie międzynarodowego ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na czas trwania pobytu au pair. Chętnie doradzimy w tej sprawie. Ubezpieczenie wypadkowe jest już wliczone w cenę programu.