ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA - PROGRAM AU PAIR

Po pierwsze, chcielibyśmy zwrócić uwagę na wymagane prawem informacje dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.
Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych można zobaczyć tutaj.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Aby zostać przyjętym do programu, należy być w odpowiednim wieku i spełniać odpowiednie wymagania dotyczące przyjęcia do programu. Twoja krótka aplikacja jest sprawdzana pod kątem przydatności jako opiekunka au pair. Jeśli spełniasz kryteria programu au pair, otrzymasz szczegółowe dokumenty aplikacyjne pocztą elektroniczną. Sprachcaffe zorganizuje poszukiwanie odpowiedniej rodziny goszczącej dla Ciebie. Kiedy zostanie zawarta między Tobą a rodziną goszczącą umowa au pair, będziesz zobowiązana do pokrycia całości kosztu programu.
Możesz odstąpić od umowy w każdej chwili. W tym przypadku Sprachcaffe może zażądać ryczałtowej rekompensaty. Przed umieszczeniem u rodziny goszczącej, zostanie pobrana opłata za anulowanie w wysokości 30%. Po zakwaterowaniu u rodziny goszczącej, opłata za anulowanie rezerwacji wynosi 95 % ceny programu. Dla uczestników programów w USA obowiązują również następujące zasady: W przypadku przedwczesnego zakończenia programu już po jego rozpoczęciu, nie przysługuje Ci prawo do bezpłatnego lotu powrotnego. Każdy uczestnik, dla którego zorganizowano lot i który nie może go wykorzystać z powodu zmiany daty lotu lub braku wizy, musi sam ponieść koszty odwołania lub zmiany rezerwacji.
Program au pair przewiduje, że każdy uczestnik musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne, od odpowiedzialności cywilnej i wypadkowe na czas swojego pobytu. Opłata za ubezpieczenie nie jest wliczona w cenę programu.
Akceptując Warunki Uczestnictwa, przenosisz prawo do bezpłatnego korzystania ze zdjęć, filmów i nagrań dźwiękowych, które potencjalnie mogłyby zostać wykonane podczas Twojego pobytu au pair w celach reklamowych bez konieczności uzyskania Twojej odrębnej zgody. Możesz odwołać tę zgodę w każdej chwili.
Sądem właściwym do orzekania w postępowaniu sądowym prowadzonym przez zarejestrowanych przedsiębiorców przeciwko Sprachcaffe GmbH jest wyłącznie Frankfurt. W przeciwnym razie obowiązują przepisy prawne.
Sprachcaffe chętnie zorganizuje kurs językowy w jednej z naszych szkół językowych. Prosimy o poinformowanie nas o swoich życzeniach dotyczących kursu językowego pocztą elektroniczną.