Basit Geçmiş Zamanı öğrenin: Oluşumu, Kullanımı ve Belirtici Kelimeleri

Basit Geçmiş Zaman, geçmişteki durumları ve eylemleri anlatır. İngilizce öğrenen öğrenciler en başta geçmiş zamanı öğrenir.

Ayrıca bu sayfada, Basit Geçmiş Zaman'daki "be" gibi tipik düzensiz fiilleri de bulabilirsiniz ve Basit Geçmişe işaret eden işaret kelimeleri yardımıyla açıklamalarımızı daha rahat anlayabilirsiniz. Tüm açıklamalarımız örnek cümlelerle pratik bir şekilde anlatılmıştır.

Bir bakışta Basit Geçmiş Zaman

Düzenli fiiller: Düzenli fiiller, mastarın sonuna "-ed" eki getirilerek geçmiş zamanda çekimlenir.

Düzensiz fiiller: Düzensiz fiillerin geçmişte nasıl çekimlendiğine dair belirlenmiş bir kural yoktur, bu nedenle ezberlenmesi gerekir.

Geçmiş zamanın kullanımı: Geçmiş zaman, geçmişte meydana gelen eylem veya olayları anlatmak için kullanılır.

Basit Geçmiş Zamanın Oluşumu

Basit Geçmiş Zaman'ı oluşturmak için fiilin doğru birleşimini bilmeniz gerekir. Düzenli fiiller için fiil köküne -ed sonekini eklemeniz yeterlidir. Düzensiz fiillerde durum biraz farklıdır. Burada fiillerin çekimlerini ezberlemelisiniz.

Aşağıda İngilizce dil bilgisi öğrenmek için kullanabileceğiniz bazı düzenli fiil ve düzensiz fiil örneklerini bulacaksınız.

Basit Geçmiş Zaman için düzenli fiiler

To talk

I talked
You talked
He/She/It talked
We talked
They talked

Basit Geçmiş Zaman için örnek cümleler

Wetalkeda lot about our past experiences.
I
talkedto my friends about every topic we could think of.
He
talkedto his teacher about our homework from yesterday.

To walk

I walked
You walked
He/She/It walked
We walked
They walked

Basit Geçmiş Zaman için örnek cümleler

Iwalkedto school every morning.
They
walkeda hundred miles to get to the restaurant.
She
walkeda lot in her youth.

Basit Geçmiş Zaman için düzensiz fiiller

To be

I was
You were
He/She/It was
We were
They were

To become

I became
You became
He/She/It became
We became
They became

To get

I got
You got
He/She/It got
We got
They got

Bunlar Basit Geçmiş Zaman'daki birkaç düzensiz fiilden ibaretti. Tam liste için düzensiz İngilizce fiiller hakkındaki blog yazımıza göz atın.


Öğrenmeye devam edin

Basit Geçmiş Zaman kullanımı

Basit Geçmiş Zaman kullanımı çok hızlı bir şekilde açıklanabilir. Zaten tamamlanmış bir durum veya olay hakkında konuştuğunuzda Basit Geçmiş Zaman'ı kullanırsınız. Dolayısıyla hakkında haber yapılan durum veya olay geçmişte gerçekleşmiş ve geçmişte de tamamlanmıştır. İngilizce Basit Geçmiş Zaman için aşağıda belirtici sözcükleri bulabilirsiniz:

Basit Geçmiş Zaman için belirtici sözcükler

  • Last year, Last month, Last week ...
  • Yesterday
  • Last Friday, Last Monday ...
  • Last summer, Last autumn ...
  • Last January, Last May ...
  • In 1992 ...
  • An hour ago, a few minutes ago ...

Örnek cümleler

Last week Peter got his favorite toy as a present.
Yesterday I talked with my parents about my future goals.
Last Monday was my mother's birthday.
Last summer Jane spent a lot of time outdoors.
Last May, Pete went on a language trip to London to improve his English.
In 1996 Paula and Marc worked as a construction worker.
An hour ago Frank ate a chocolate cake.

Şimdi yapılacak en iyi şey bu işaret sözcükleri kullanarak Basit Geçmiş Zaman'da birkaç cümle yazmaktır. Yaratıcı olun ve mevcut kelime dağarcığınızdaki kelimeleri kullanın. Bu, Basit Geçmiş Zaman'ı hızlı bir şekilde öğrenmenize yardımcı olacaktır.


İngilizcenizi Sprachcaffe ile geliştirin