İngilizce geçmiş zaman kipini öğrenmek

Burada İngilizce geçmiş zamanın nasıl oluşturulacağını öğreneceksiniz. Basit geçmiş zamanı(simple past tense) ve aşamalı geçmiş zamanı(past progressive tense) ne zaman oluşturmanız gerektiğini size ayrıntılı olarak göstereceğiz.

Ayrıca İngilizcede doğru fiil zamanını bulmanıza yardımcı olacağız ve size İngilizce geçmiş zaman kipiyle oluşturulmuş örnek cümleler vereceğiz. Bu, basit geçmiş ve aşamalı geçmiş zamanları nasıl oluşturacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.


Basit Geçmiş Zaman

Burada Basit Geçmiş Zaman kipiyle nasıl cümle oluşturulacağını ve kullanılacağını ayrıntılı olarak öğreneceksiniz.

Öğrenmeye devam edin »

Basit Geçmiş Zaman

Basit Geçmiş Zaman, geçmişte gerçekleşen ve halihazırda tamamlanmış olan etkinlikleri anlatır. Bu zamanı anlamak için bu kipteki fiillerin bağlaçlarını anlamanız gerekir.

Basit Geçmiş Zaman kipinde düzenli fiillerin yanı sıra düzensiz fiiller de bulunmaktadır. Bu düzenli fiiller -ed ekiyle oluşturulurken, düzensiz fiillerin geçmiş zaman versiyonunun ezberlenmesi gerekir.

Sürekli Geçmiş Zaman

Sürekli Geçmiş Zaman, geçmişte belirli bir zamanda süreklilik gösteren bir eylemden bahsetmek için İngilizce dil bilgisinde kullanılan bir zamandır. Bu zamanı oluşturmak için, geçmiş zamandaki "to be" yardımcı fiilini ("was" veya "were") ulaçtaki fiille (-ing biçiminde) birleştirirsiniz.

Farklı anlamlar taşıdıkları ve farklı amaçlarla kullanıldıkları için Basit Geçmiş Zaman ile Sürekli Geçmiş Zaman'ı ayrı tutmak önemlidir. İki İngilizce geçmiş zaman, İngilizce dil bilgisinde farklı anlamlara ve kullanım amaçlarına sahiptir. Basit Geçmiş Zaman tamamlanmış bir eylemi vurgularken, Sürekli Geçmiş Zaman bir eylemin geçmişteki süresini veya ilerleyişini vurgular.

Sürekli Geçmiş Zaman

Sürekli Geçmiş Zaman'ın nasıl kullanılacağını ve cümle oluşturulacağını bizimle birlikte öğrenin.

Öğrenmeye devam edin »
Monoton İngilizce öğrenmekten bıktınız mı?

Dünyayı keşfedin ve aynı zamanda İngilizcenizi geliştirin! Uluslararası bir grupta Sprachcaffe ile birlikte öğrenin ve Birleşik Krallık, Kanada veya Malta'da hayatınızın macerasını deneyimleyin!

Daha fazlası için

Mişli Geçmiş Zaman

Mişli Geçmiş Zaman, İngilizce'de geçmişteki bir eylemin başka bir eylemden önce tamamlandığını ifade etmek için kullanılan bir zamandır. Geçmiş zamandaki "had" yardımcı fiili ile fiilin "geçmiş zaman ortacının"(üçüncü hâli) birleştirilmesiyle oluşur.

Mişli Geçmiş Zamaan, geçmişte bir eylemin tamamlandığını veya süresini vurgular ve iki olay arasında bir bağlantı kurar. Hikayelerde ve anlatılarda olayların kronolojik sırasını netleştirmek için sıklıkla kullanılır.

Mişli Geçmiş Zaman'ı doğru kullanmak, İngilizcede geçmişle ilgili net ve kesin ifadeler kurmanıza yardımcı olur.

Grupka znajomych rozmawiająca po angielsku

Mişli Geçmiş Zaman

Size Mişli Geçmiş Zaman kipiyle nasıl cümle oluşturup kullanacağınızı göstereceğiz

Daha fazlası için »

Sürekli Mişli Geçmiş Zaman

Burada Mişli Sürekli Geçmiş Zaman kipiyle nasıl cümle oluşturulacağını ve kullanılacağını ayrıntılı olarak öğreneceksiniz.

Daga fazlası için »

Sürekli Mişli Geçmiş Zaman

İngilizce Sürekli Mişli Geçmiş Zaman, geçmişteki bir eylemin zaman içinde belirli bir noktaya kadar sürdüğünü ifade etmek için kullanılır. Geçmiş zamandaki "had" yardımcı fiili, "been" fiili ve fiilin şimdiki zaman ortacının birleştirilmesiyle oluşur.

Bu zaman, geçmişteki bir eylemin süresini veya sürekliliğini vurgular ve iki olay arasında bağlantı kurar. Sürekli Mişli Geçmiş Zaman, hikayelerde ve anlatılarda bir eylemin arka planını tanımlamak için sıklıkla kullanılır.

Sürekli Mişli Geçmiş Zaman'ı doğru kullanmak, İngilizcede geçmişle ilgili daha karmaşık ve kesin ifadeler kurmanıza yardımcı olacaktır.

İngilizce zaman kiplerini öğrenin


İngilizcenizi Sprachcaffe ile geliştirin